Vidzemes plānošanas reģions

Juridiskā adrese:

Bērzaines iela 5, 2. stāvs, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālr.: +371 64116014 
E-pasts: vidzeme@vidzeme.lv

 

Par vietni Balso.vidzeme.lv

Ieva Bīviņa, Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv, tālr.: +371 28674617

 

Par “Vidzemes kultūras programmu 2020”

Dace Laiva, "Vidzemes kultūras programmas" koordinatore
E-pasts: dace.laiva@vidzeme.lv, tālr.: +371 25670756