Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA “Reģionu Mediji”
Projekta kopējās izmaksas:
3435.76 EUR
Finansējums no VKKF:
3435.76 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Pandēmija maina izklaides iespējas, un teju vienīgā iespēja būt ārpus mājas ir doties dabā. Cilvēki alkst pēc jaunām idejām. Laikraksts “Ziemeļlatvija” projekta ietvaros ieplānojis vest savus lasītājus ceļojumā pa Ziemeļvidzemi, apvienojot dabas baudīšanu ar kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanu, popularizējot labās prakses piemērus un iedvesmojot radošām idejām. Sniegsim informāciju par kultūras un dabas mantojumu, kur veiksmīgi sintezē daba, kultūra un cilvēks, aicinot doties publikācijai pa pēdām. Iepazīstināsim ar tuvākās apkārtnes vietām, par kurām ir maz informācijas, sniedzot arī intriģējošu stāstu par it kā zināmiem objektiem, lai sniegtu ko jaunu. Iepriekšējā pieredze apliecina, ka šādas publikācijas iedvesmo cilvēkus, interese par uz saistošu informāciju balstītiem rakstiem ir liela. Pērn mēs publicējām 8 stāstus par dabas un kultūras objektiem mūsu novados un saņēmām ieteikumu  iesākto turpināt.

Vedīsim virtuālā ceļojumā uz jauniegūtajām teritorijām – Smiltenes novadam pievienoto  Api un Raunu, Dižgaru taka aizvedīs pie Kornēlijas Apškrūmas, Ojāra Vācieša, Jāzepa Vītola, Elīnas Zālītes, ieskatīsimies Raunas vēsturiskajā mantojumā, meklēsim Valkā Cimzes pēdas, uzzināsim, kas īsti ir Putras kalns, ar novadpētnieces Ilvijas Ķimses acīm ielūkosimies Jaunjērcēnmuižas dzīvē toreiz un tagad, ievedīsim lasītājus Barona Bundula pasaulē un skaidrosim, kāda viņam ir saistība ar Mēru muižu. Lūkosim labo praksi, kā kultūrvēsturiskos objektus izmanto kultūras darbinieki.

Mērķi

Projekta „Informācijai pa pēdām – iepazīsti kultūrvidi” mērķis ir iesaistīties Vidzemes reģiona kultūras un dabas mantojuma izzināšanā, izpētē un popularizēšanā, lai informētu vietējo kopienu par  kultūras un dabas vērtībām, tādējādi veicinot cilvēkus apmeklēt vietējos objektus. Jo informētāki un zinošāki ir cilvēki par to, kādas kultūrvēsturiskās un dabas bagātības ir mums apkārt, jo vairāk vēlēsies tās redzēt un lietot, uzzinot ko jaunu un novērtējot kultūras un dabas vērtības.

Uzdevumi

Lai īstenotu projektu un sasniegtu rezultātu – sniegtu laikraksta “Ziemeļlatvija”, portāla www.ziemellatvija un mūsu sekotājiem sociālajos tīklos izsmeļošu un rosinošu informāciju par projektā paredzētajām tēmām, tiks veikts izpētes darbs, apkopota pieejamā informācija, meklējot zinošus un kompetentus informācijas sniedzējus, lai sagatavotu rakstus. Žurnālists, fotogrāfs dosies izpētīt konkrēto objektu, lai būtu arī klātbūtnes efekts, intervēs vietējos speciālistus (vēsturniekus, kultūras darbiniekus, iedzīvotājus) sniedzot lasītājām pēc iespējas detalizētāku informāciju. Projekta galaprodukts būs: 

  •  8 tematiski atvērumi (2 laikraksta lappuses vienā numurā), sagatavojot un publicējot vienu aprakstu ar fotogrāfijām par kādu no objektiem reizi mēnesī.
  • 8 fotoreportāžas portālā www.ziemellatvija.lv
  • 8 rosinoši apraksti par publikāciju ar saiti sociālajos tīklos FB un draugiem.lv

Publikācijas publicēsim laikrakstā “Ziemeļlatvija” un pilnā apjomā arī portālā www.ziemellatvija.lv, izveidojot atsevišķu šī projekta sadaļu, lai informācija būtu pieejama vienviet un pamanāma, kā arī reklamēsim materiālus sociālajos tīklos facebook, draugiem.lv. Galaprodukta sasniedzamība būs liela, jo auditoriju uzrunājam 3 dažādās platformās.

2. Prioritāte

Projekts atbilst prioritātei, jo sagatavotais materiāls noderēs sabiedrības informēšanā un izglītošanā par vienoto kultūras un dabas mantojumu, akcentēs unikālo kultūrvidi, popularizējot kultūras un dabas objektus, kā arī atspoguļos un popularizēs kultūras dzīves organizarotu labās prakses piemērus kultūrvēsturisko objektu izmantošanā. Projekts rosinās ikvienu iesaistīties kultūras un dabas baudīšanā, dodoties publikācijām pa pēdām, kā arī noderēs kā pieredzes apmaiņa kultūras darbiniekiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir Valkas , apvienotā Smiltenes novada, kā arī Strenču apkārtnes iedzīvotāji, kuri vēsturiski lieto laikraksta “Ziemeļlatvija” saturu, dažāda vecuma un sociālā slāņa cilvēki. Projekta materiāli būs noderīgi un tos varēs lietot ikviens laikraksta ”Ziemeļlatvija” lasītājs, katrs, kurš lieto portālu ziemellatvija.lv un seko līdz redakcijas mājaslapām Facebook un draugiem.lv . Laikraksta auditorija ~11000, portāla auditorija – 26040, FB sekotāji - 4397, draugiem.lv - 4227

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta  rezultātā radīsim 8  informatīvus un saistošus materiālus (katru mēnesi viens materiāls divu laikrakstu lappušu apjomā) laikrakstā “Ziemeļlatvija” un portālā www.ziemellatvija.lv un sociālajos tīklos. Mūsu mērķauditorija – laikraksta lasītāji un portāla lietotāji saņems vērtīgu informatīvo materiālu, kas tiks uzrakstīts saistošā veidā un rosinās cilvēkus apmeklēt aprakstītos objektus. Labās prakses piemēri kalpos kā iedvesma un ierosme kultūras darbiniekiem, kā vēsturisko kultūrvidi izmantot pasākumu organizēšanā.  Projekta rezultātā ieguvums būs arī laikrakstam “Ziemeļlatvija”, jo savu ikdienas saturu papildināsim ar vēsturiskiem, kultūras un dabas objektu aprakstiem, interesanties stāstiem un fotogrāfijām.