Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA “Reģionu Mediji”
Projekta kopējās izmaksas:
3435.76 EUR
Finansējums no VKKF:
3435.76 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Laikraksts “Dzirkstele” un portāls Dzirkstele.lv ir Gulbenes novada laikraksts, kas atspoguļo novada aktualitātes, norises sabiedrībā, kultūrā, veselībā, sportā un citās jomās.

“Dzirkstele” vēlas realizēt medija satura projektu, iepazīstinot lasītājus ar novadā saglabātajām senajām viensētām, kokbaļķu mājām un šo seno mājvietu iemītniekiem.

Ir ļoti būtiski aktualizēt seno viensētu unikalitāti, īpašos, Vidzemei raksturīgos ēku risinājumus, rosinot novērtēt un saudzīgi izturēties pret ēkām kā kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta ietvaros tiks apmeklētas ģimenes, kuras dzīvo senajās vēl saglabājušajās lauku mājās, iepazīti cilvēki, stāstīts par šo novada attālajos pagastos dzīvojošo iemītnieku ikdienu, darbu, sajūtām un pārdomām. Par dzimtu, ja māju ģimene apdzīvo vairākās paaudzēs, motivāciju palikt savā saimniecībā, saglabāt to vai atgriezties. Vai citos gadījumos -  iegādāties senās ēkas un atjaunot.

Projekta gaitā žurnālisti sagatavos 8 rakstus (laikraksta atvērums – 2 lappuses) publicēšanai laikrakstā, laikraksta portālā, kā arī saturs tiks atspoguļots sociālās tīklošanas vietnēs.

Gulbenes novada senās viensētas līdz šim ir maz pētītas medijos, kaut gan tas ir būtisks kultūrvēsturisks mantojums, kas turklāt būtu neatliekami dokumentējams, jo daļa viensētu netiek atjaunotas vai arī tiek pārbūvētas, nesaglabājot ieprieksējo veidolu.

Šādi tiks apkopota kaut neliela daļa kultūrvēsturei nozīmīgas informācijas, ko pēc tam varēs papildināt ar jauniem stāstiem.

Mērķi

Projekta mērķis ir veicināt Vidzemes kultūrvides saglabāšanu, iepazīstinot auditoriju ar Gulbenes novadā vēl palikušajām senajām viensētām un to iemītniekiem. Senās viensētas ir unikāls ne tikai reģiona, bet visas Latvijas mantojums. Ņemot vērā, ka daudzas dzimtas ir pametušas savas viensētas, daļa no tām ir jau gājusi bojā vai nav atjaunojamas, ir būtiski izstāstīt par esošajām, saglabātajām un atjaunotajām un cilvēkiem, kas šajās sētās dzīvo, veicinot interesi par senajām mājvietām kā par nozīmīgu Latvijas kultūrvēstures sadaļu.

Uzdevumi

  1. Sagatavot 8 atvērumus laikrakstā “Dzirkstele” par senajām novada viensētām un to iemītniekiem.
  2. Projekta saturu atspoguļot portālā dzirkstele.lv digitālajai videi atbilstošā formātā. Paralēli tekstam izveidot fotogalerijas un videomateriālus.
  3. Projekta saturu popularizēt “Dzirkstele” sociālās tīklošanas vietņu Facebook, Instagram kontos, veidojot šai videi piemērotus formātus.

 

2. Prioritāte

Laikraksts “Dzirkstele” ir vietējās kopienas laikraksts, kas ar saviem materiāliem veicina kopienas informētību, izpratni, vērtību sistēmu. Secīgi apskatot novada viensētas un to iedzīvotājus, tiks veicināta gan izpratne par viensētu un seno koka ēku kultūrvēsturisko un kutūrvides nozīmību, kā arī iedota medija platforma šo sētu iedzīvotājiem, kuru ikdienai bieži netiek pievērsta mediju uzmanība, ņemot vērā to salīdzinoši nomaļo atrašanās vietu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir novada iedzīvotāji, kuri patērē laikraksta “Dzirkstele” un portāla dzirkstele.lv saturu.
Laikraksta drukātās versijas auditorija ir 7 tūkstoši (pēc TNS), laikraksta portālam ir ap 10 000 unikālo lietotāju. Laikraksta Facebook kontam ir gandrīz 4000 sekotāju, Instagram – gandrīz pusotrs tūkstotis sekotāju.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāts - 8 publikācijas laikrakstā, portālā un sociālo tīklu kontos.

Ar projekta saturisko piedāvājumu iepazīsies laikraksta lasītāji  (“Dzirksteles” drukātā versija - abonentu skaits 2021. gada februārī – 1550, mazumtirdzniecība – vidēji - 400 eksemplāri nedēļā), kā arī ap 10 000 portāla dzirkstele.lv lietotāju, tāpat saturs tiks pozicionēts medija kontos Facebook (ap 4000 sekotāju) un Instagram (ap 1500 sekotāju) platformās.

Realizējot projektu, tiks paaugstināta sabiedrības izpratne par seno viensētu un koka ēku kultūrvēsturisko nozīmi, veicinātas zināšanas par novada lauku teritorijām, kā arī dota platforma kopienas cilvēkiem, kuriem mediju uzmanība nav pastāvīga vai nav bijusi vispār.