Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Salaspils novada pašvaldības iestāde „Daugavas muzejs”
Projekta kopējās izmaksas:
6957.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6957.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta ietvaros plānota tēlnieka Ģirta Burvja veidota lielformāta vides tēlniecības darbu izstāde Daugavas muzeja parkā, caur izstādes ietvaros izveidotajiem mākslas objektiem - "Laivcilvēkiem" - veicinot Salaspils novada un Daugavas ielejas bagātīgā vēstures, etnogrāfiskā un arheoloģiskā kultūras mantojuma izzināšanu.

Projekta ietvaros muzeja parkā taps 6 jauni vides objekti – simboliskas cilvēku figūras – „Laivcilvēki”, kas veidotas kā sekojošas tematiskas skulptūru grupas:

  • „Laivcilvēki” – ozolkoka lielformāta skulptūru grupa, kurā interpretēti vēsturiski Salaspils novadā dzīvojuša vietējā etnosa – lībiešu - mentālie tēli;
  • „Pārcēlāji”  - lielformāta kokgriezumu skulptūru grupa, kura asociatīvi vēsta par bijušajiem laikiem, kad Daugava tika izmantota kā transporta un tirdzniecības ceļš;
  • „Sarkan-Balt-Sarkanās laivas” – nerūsoša tērauda tonēta lielformāta skulptūru grupa, kurā simbolizēta mūsu laikmeta elpa, kas reducēta Brīvvalsts centienos. Dziļākā nozīmē šis būs stāsts par Daugavu, kas ir uzskatāma par vienu no latviešu tautas nacionālajiem simboliem;
  • 3 tematiskās „KultūrPiestātnes”  jeb  „Salaspils un Doles īsie stāsti’’  būs 3 vides objekti-vitrīnas, katra veltīta kādam konkrētam Salaspils novada vēstures notikumam;

Izveidotā izstāde kalpos kā papildus piesaistes objekts Daugavas muzeja parka apmeklētājiem, kas ir īpaši aktuāli šajā laikā, kad muzeja iekštelpu ekspozīciju un izstāžu pieejamība ir mainīga un arvien lielāku popularitāti iemanto aktivitātes, kas saistītas ar atrašanos ārtelpā.

Mērķi

Projekta mērķis ir Salaspils novada, Vidzemes un Latvijas kopējā bagātīgā vēstures, etnogrāfiskā un arheoloģiskā kultūras mantojuma izpēte un popularizēšana plašā sabiedrībā, izmantojot profesionālās mākslas izteiksmes līdzekļus.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi:

  • Radīt jaunas, paliekošas mākslas un kultūras vērtības, darīt tās pieejamas sabiedrībā, eksponējot Daugavas muzeja parkā;
  • Apkopot vēsturisko informāciju par izstādes ietvaros apskatītajām tēmām. Caur izstādes darbiem minēto informāciju atklāt sabiedrībai, katru no vides objektiem papildinot ar vēstījumu par mākslinieciskā darba simbolisko nozīmi;
4. Prioritāte

Izstādes pamats būs kultūras jaunrade - tēlnieka Ģirta Burvja lielformāta vides skulptūru - "Laivcilvēku" izveide un eksponēšana Doles muižas parkā. Izstādes tēli būs cieši saistīti ar tradicionālās Daugavas lejteces kultūrvides saglabāšanu. Vienlaikus radītie darbi bagātinās sabiedrisko vidi Salaspils novadā un jau esošo Doles salas kultūrainavu, reizē sasaucoties ar mākslinieka Ģirta Burvja 1994. gadā Daugavas krastā izveidoto piemiņas vietu Salaspils lībiešu vadonim Ako.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta plānotā mērķauditorija ir Daugavas muzeja apmeklētāji - 2020. gadā 22402 viesu. Izveidotā izstāde kalpos kā papildus piesaistes objekts un aktivitāte, kas ir īpaši aktuāli šajā laikā, kad muzeja piedāvājumu ir būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas noteiktie ierobežojumi un muzeja ekspozīciju un izstāžu darbs tā tradicionālajās izteiksmes formās tikpat kā nevar norisināties.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāts ir Daugavas muzeja parkā izveidota lielformāta mākslas izstāde, kuras ietvaros radītie darbi  tiks eksponēti ilgtermiņā – līdz 2023. gada beigām. Radītā izstāde būs oriģināls, starpdisciplinārs projekts, kurā izteiksmīgs mākslinieciskais tēlojums sasauksies ar konkrētās vietas – Daugavas, Doles salas un Salaspils novada vēsturi, tādā veidā bagātinot kultūrvidi gan vietējā novadā, gan visā reģionā kopumā. Projekta realizācija veicinās kultūras vērtību izplatīšanu un pieejamību plašai sabiedrībai, īpaši šajos sarežģītajos apstākļos, kad kultūras pieejamība kopumā ir ļoti ierobežota. Ieguvēji no projekta realizācijas būs visi Daugavas muzeja apmeklētāji - gan individuālie, gan apmeklētāji grupās (kad situācija valstī atļaus šādu aktivitāšu norisi), kuriem būs iespēja saņemt saturiski un mākslinieciski bagātīgāku muzeja piedāvājumu.