Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Valkas Dāmu klubs" struktūrvienība Valkas novada literārā apvienība
Projekta kopējās izmaksas:
396.50 EUR
Finansējums no VKKF:
396.50 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Vairāk kā 20 gadus biedrībai"Valkas Dāmu klubs", Valkas novada literārajai apvienībai un Valkas folkloras dziesmu draugu  kopai "Nāburgi" ir bijusi sadarbība ar mūžībā aizgājušo Tautas iemīļoto dzejnieci Kornēliju Apškrūmu. 2020.gada rudenī tika sagatavota  muzikāli literāra programma"Dzirdēt ar sirdi"  ,kurā skanēja  Kornēlijas Apškrūmas dzeja , viņas mīļākās tautas dziesmas un  dziesmas ar viņas vārdiem. Programmu saskaņojām ar dzejnieci. 11,novembrī bija paredzētas uzstāšanās Valkā , tieši viņas vārdadienā , Vijciemā  13.11. un  Smiltenē kultūras namā un Smiltenes pansionātā 26.11. Pandēmijas dēļ viss tika atcelts.Dzejniece  aizgāja mūžībā, nesagaidot koncertu. Zinot  K.Apškrūmas dzejas popularitāti tautā un godinot viņas piemiņu, nolēmām jau iestudēto koncertprogrammu , kura  pamatā bija veltīta Latvijai, īpašām vietām, cilvēkiem, papildināt ar dzeju un dziesmām , piemērojot uzstāšanās laikam un vietai turpmākajā , iespējamā laika periodā.. Piedāvājām un saskaņojām , ka koncertēsim Valkā, Turnā, Lugažos , Vijciemā, Smiltenē, Palsmanē ,  Alūksnē  un  Virešos  bibliotēkās vai tautas namos ,atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai .Koncertprogrammu papildinās novada literāti ar saviem veltījumiem dzejniecei.Vietu izvēle nav nejauša, tā ir saistīta ar nozīmīgām  dzejnieces dzīves un darba gaitām un draugiem. Koncertēt varam arī brīvā dabā, kur tas ir iespējams noorganizēt.Kornēlijas dzeja ir ļoti daudzpusīga, arī "Nāburgu "repertuārs ir piemērojams  dažādām gadskārtām, svētkiem.Decembrī  koncertprogrammu ierakstīsim video,ievietosim "Youtube", kā arī   uzdāvināsim Alūksnes, Smiltenes un Valkas muzejiem, lai atstātu vēsturei mūsu sirdsdarbu.

Mērķi

Godināt dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas  piemiņu,  popularizējot viņas daiļradi viņas mūža  nozīmīgākajās dzīves un darba vietās.

Uzdevumi

1. Ar sagatavotās  programmas trim variantiem  , atbilstoši uzstāšanās laikam, koncertēt    Alūksnē, Virešos, Palsmanē , Smiltenē , Vijciemā, Valkā, Lugažos un Turnā .

2. Veicināt lasītāju interesi par dzeju. 

3. Aktivizēt Valkas novada literārās apvienības biedrus radīt jaunus darbus,tai skaitā  konkrētu veltījumu K.Apškrūmai.

2. Ierakstīt programmu video, lai saglabātu  atmiņas K.Apškrūmas  dzejas mīļotājiem un turpmākajām paaudzēm.

4. Prioritāte

Kornēlijas Apškrūmas daiļrades izpētes sagatavošanas laikā tiks iesaistīti Valkas folkloras dziesmu draugu kopas "Nāburgi" dalībnieki, kuriem jāsagatavo dzejoļi , kuri piemēroti gan vasarai, gan valsts svētkiem ,gan Ziemassvētkiem, atbilstoši uzstāšanās laikam. Literārās apvienības biedri būs sarakstījuši īpašus veltījumus dzejnieces piemiņai, kurus paši nolasīs koncerta laikā. Pasākuma apmeklētāji tiks iesaistīti dažādos konkursos, kur izskanēs jautājumi par K.Apškrūmu un viņas dzeju.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija- K.Apškrūmas daiļrades cienītāji un jauni interesenti. Piedāvājot koncertprogrammu ārpus Valkas novada, gan alūksnieši, palsmanieši, smiltenieši bija ļoti priecīgi un gandarīti , ka arī citur ir viņu novadnieces dzejas cienītāji un ir gatavi uzņemt pie sevis valcēniešus un organizēt pasākumu.Valkas novadā jau ir pierasts, ka "Nāburgi" gan dzied, kad un kur vajag, gan arī lieliski lasa dzeju.Līdz šim esam mīlēti un gaidīti, par ko liecina vidēji gadā 30-40 uzstāšanās reizes.

Paredzamie projekta rezultāti

Šajā pandēmijas laikā grūti prognozēt apmeklētāju skaitu pasākumos, būs jāpiemērojas situācijai, iespējām uzstāties brīvā dabā .Vidēji plānojam ap 40-50 apmeklētāji, jo šāds skaitlis aptuveni ir  bijis līdz šim Valkas bibliotēkā. Visās koncertvietās kopā varētu būt 300- 400  klausītāji . Video ieraksts , protams, aptvers citu publiku un skaitu.Ierakstu  atstāsim piemiņai  Alūksnes, Smiltenes, Valkas muzejiem.Ceram, ka projekta realizācijas laikā izdosies iedvesmot cilvēkus vēl vairāk pievērsties literatūrai, varbūt pat uzdrošināties radīt pašiem. Izdevniecība "Jumava"veido atmiņu grāmatu par K.Apškrūmu  un uzaicināja mūs dalīties atmiņās. Esam uzrakstījuši  un iesnieguši 3 atmiņu stāstus  par sadarbību un draudzību ar Kornēliju. Iespējams, ka šī projekta rezultātā un publicitātē mūs ar šo koncertprogrammu uzaicinās arī citi novadi. Esam gatavi  turpināt iedziļināties dzejnieces daiļradē un ieviest  jaunu tradīciju ik gadu  novembrī( viņas vārdadienas mēnesī)   organizēt  muzikāli literāru pasākumu "Kornēlijas  dvēseles akvareļi", iesaistot  kā līdzdalībniekus dzejas lasījumos viņas daiļrades  cienītājus ar viņu mīļākajiem  K.Apškrūmas dzejoļiem.