Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA, nodibinājums
Projekta kopējās izmaksas:
6746.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6746.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4723,00 EUR

Kopsavilkums

Lubānas novada Indrānu pagasta "Dārziņos" dzejnieces, dziesminieces un nacionālpatriotes mājvietas teritorijā blakus Broņislavas Martuževas Dzejas klētij tiek veidots jauns mākslas un vides objekts  - Broņislavas Martuževas Dzejas dārzs,  kurā būs tēlnieka Ģirta Burvja veidots  brīvdabas akmens dārzs "BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS RAKSTU AKMEŅI" - vairāku monumentālu laukakmeņu kompozīcija, kurai iedvesma smelta no dzejnieces likteņgaitām, dzejas un viņas pašas iztēles par to, kāds varētu tikt veidots piemineklis Martuževu dzimtai. Dārza teritorijā tie atgādinās atvērtu auditoriju, kurā nokļūstot varam skatīt, lasīt, just. Uz akmeņiem būs dažādās tehnikās veidoti raksti, dažādu materiālu apvienojums stilistiski vienotā tēlnieka autortehnikā. Rakstu akmeņu projekts attīstīsies pakāpeniski - ik gadu pievienojot pa jaunam akmens tēlam.

Akmens tēls ir daudzkārt ierakstīts arī Martuževas dzejā: "Es tikai akmens vārtu stabā. / Un akmens nemīl kustināms" vai arī veltījumā 18. novembrim: "Svin svētkus upe mana, / Svin svētkus akmeņi..." Uz dažiem akmeņiem varēs apsēsties, pārdomāt, baudīt atmosfēru gan ikdienā, gan arī svētkos.

Šajā projektā tiek īstenots 1. posms: tiks detalizēti izstrādāts visas kompozīcijas skiču projekts, maketēta skulptūru izvietošana vidē un apjomā, kā arī, iedvesmojoties no Martuževas izteiktās idejas, izveidota galvenā kompozīcijas skulptūra -  "LOGA / KRUSTA AKMENS. Piemineklis Martuževu dzimtai" un 2 sēdakmeņi.

Režisors Zigurds Vidiņš ir sekojis B.Martuževas gaitām no 1986.gada, izveidojis filmu "Gaismas lāse" (2005). Viņam ir saglabājies daudz filmā neizmantota materiāla. Z.Vidiņš filmēs / dokumentēs brīvdabas akmens dārza tapšanu un vēlāk taps jauna filma - par Martuževu, Burvi, akmeņiem.

Mērķi

Savlaicīgi gatavojoties Broņislavas Martuževas simtgadei (1924-2012) un iedvesmojoties no viņas radošā mantojuma, likteņgaitām un dzejnieces pašas 2006. gadā izteiktās pamatidejas par pieminekli Martuževu dzimtai, teritorijā pie Broņislavas Martuževas Dzejas klēts uzsākt Broņislavas Martuževas Dzejas dārza veidošanu, īstenojot projekta “BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS RAKSTU AKMEŅI” 1. posmu, attīstot kvalitatīvu kultūrvidi un veicinot jaunradi.

 

Uzdevumi

Lai īstenotu projektu:

1. Tēlnieks Ģirts Burvis izstrādā skiču projektu topošajā Broņislavas Martuževas Dzejas dārzā izvietojamo tematisko akmeņu kompozīcijas skices, akmeņu izveides tāmes, vizualizācijas maketus M1:1; M1:10, veic maketēšanu dabā.

2. Iedvesmojoties no B. Martuževas 2006. gadā izteiktās pamatidejas, tēlnieks Ģirts Burvis izveido akmeni "LOGA / KRUSTA AKMENS. Piemineklis Martuževu dzimtai" kompozīcijā ar 2 sēdakmeņiem.

Broņislava Martuževa 2006.gada jūlijā (ieraksts diktofonā):

".. kā varētu raksturot mūsu ģimeni. Tur ir jābūt kokam, kas aug no vienas saknes, bet ir divi celmi, nozāģēti tagad. Pie tā celma vienā pusē stāv arkls (starainis) un vijoles lociņš. Bet tur ir jābūt labam zīmētājam, kas uzmestu to metu. Nu un tālāk uz celma – uz tā viena jābūt maizes kukulim un piena krūzei, uz otra vajag būt karavīra laiviņai, bet īstenībā atvērtai grāmatai un uz tās uzmesta karavīra laiviņa.

Tā ir visa mūsu ģimene. Tas celms ir tēvs ar māti; tas piens un maize ir māsa Midīte, tas arkls un vijoles lociņš ir brāļi Cipris un Pēteris; grāmata un karavīra laiviņa esam mēs mazie [Broņislava un brālis Henrihs].

Krusts – tā kā es tajā dzejolī par Vasarassvētkiem esmu rakstījusi, ka "krusts stāv nogurušiem pieturēties, tā nasta šodien plecus nenospiež". Man liekas, ka tas krusts, kas būtu tur piemineklī – tas būtu pie kā pieturēties mums visiem. Krusts ir nests un iznests. Un Dievs ir vairāk nesis kā esam nesuši mēs – to pašu mūsu krustu. Cik labi būtu, ja mēs lūk tādā Vasarassvētku noskaņā varētu satikties ar Tēvu debesīs."

3. Skiču projekta izstrādes gaitā un akmensdārza tapšanā tiek iesaistīta sabiedrība: Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA draugi un atbalstītāji, Martuževas mantojuma cienītāji, pašvaldība, Lubānas mākslas skolas audzēkņi un citas ieinteresētas personas - Lubānā, Vidzemē, Latgalē, Latvijā.

4. Kinooperators un režisors Zigurds Vidiņš dokumentē projekta īstenošanas gaitu.

5. Izstrādātā skiču projekta  prezentācija un izveidotā akmens "LOGA / KRUSTA AKMENS. Piemineklis Martuževu dzimtai" atklāšana notiek Lubānas novada dzejas dienā Broņislavās 28.08.2021.

4. Prioritāte

Skiču projekts ir pirmsākums "BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS RAKSTU AKMEŅU" kompozīcijas tapšanai un ir tēlnieka Ģirta Burvja sadarbībā ar Broņislavas Martuževas fondu RAKSTĪTĀJA veidotā radošā jaunrade.
Kultūrvidē pie Broņislavas Martuževas dzejas klēts taps profesionāls mākslas darbs - tēlnieka Ģirta Burvja veidota skulptūra "LOGA / KRUSTA AKMENS. Piemineklis Martuževu dzimtai" kompozīcijā ar 2 citiem akmeņiem.
Zigurds Vidiņš filmējot / dokumentējot veiks iestrādes jaunam kino mākslas darbam.

Ieguvēji un mērķauditorija

Patiesie labuma guvēji būs Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA draugi un atbalstītāji, Broņislavas Martuževas mantojuma, profesionālas tēlniecības un kvalitatīvas kultūrvides cienītāji, skolu un mākslas skolu audzēkņi un citas ieinteresētas personas - Lubānā, Vidzemē, Latgalē, Latvijā.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Savlaicīgi gatavojoties Broņislavas Martuževas simtgadei (1924-2012) un iedvesmojoties no viņas radošā mantojuma, likteņgaitām un dzejnieces pašas 2006. gadā izteiktās pamatidejas par pieminekli Martuževu dzimtai, teritorijā pie Broņislavas Martuževas Dzejas klēts uzsākta Broņislavas Martuževas Dzejas dārza veidošana, īstenots projekta “BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS RAKSTU AKMEŅI” 1. posms:

  • tēlnieks Ģirts Burvis ir Izveidojis skiču projektu visu tematisko akmeņu kompozīcijai - tas ir pamats turpmākai kvalitatīvai akmens dārza veidošanai.
  • tēlnieks Ģirts Burvis ir izveidojis kompozīcijas galveno akmeni - "LOGA / KRUSTA AKMENS. Piemineklis Martuževu dzimtai" kompozīcijā ar 2 sēdakmeņiem. Atklāšana / godināšana notiks dzejas dienā Broņislavās 28.08.2021.

2. Godināta dzejnieces - nacionālpatriotes un Latvijas tīrradņa - piemiņa un vērtības.

3. Veidota kvalitatīva novada kultūrvide un veicināta jaunrade, nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību novadā, Vidzemē, Latvijā.

4. Zigurds Vidiņš ir dokumentējis Broņislavas Martuževas dzejas dārza tapšanas procesu, lai turpmāk varētu veidot jaunu dokumentālu filmu: Martuževa, Burvis, akmeņi. Atsevišķus fragmentus projekta gaitā būs iespēja kā reklāmas materiālu ievietot sociālajos tīklos un Youtube kanālā.

5. Lubānas Mākslas skolas audzēkņiem būs praktiska iespēja piedalīties akmeņu kompozīcijas veidošanās procesā.

6. Lubānas novada tūristiem, apmeklējot novada kultūrvietu Broņislavas Martuževas dzejas klēts tiek piedāvāts jauns, kvalitatīvs vides objekts.