Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Ērmaņu muiža"
Projekta kopējās izmaksas:
4955.30 EUR
Finansējums no VKKF:
4660.00 EUR
Līdzfinansējums:
295.30 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Vasaras periodā Ērmaņu muižā plānojam divu dienu (10. un 11. jūlijā) tradicionālo koka kāpņu meistardarbnīcu, izgatavojot Ērmaņu muižas tornīša vītņu kāpnes. Pirmajā dienā notiks divas lekcijas: "Koka kāpnes Latvijas arhitektūrā" (lektors Juris Zviedrāns) un "Materiālu izvēle un tehniskie paņēmieni koka kāpņu izgatavošanā" (lektors Kārlis Zemītis). 

Pirmās dienas pēcpusdienā un otrajā dienā paredzēta meistardarbnīcas praktiskā daļa. Dalībnieki amata meistara Kārļa Zemīša vadībā iepazīsies ar arhitekta ieceres skici kāpnēm, analizēs iepriekš sagatavotās kāpņu konstrukcijas un to detaļu tehniskos mezglus - idejas pārnešanu materiālā; apgūs griezējinstrumentu sagatavošanu praktiskajam darbam (ēveles, kalta asināšanu) un ar roku ēvelētas faktūras izveidošanu uz elektroinstrumenta mehāniski ēvelētas virsmas; veiks kāpņu sagatavju montāžu, apgūs pareizu savienojuma vietu fiksāciju; uzstādīs samontētās kāpnes kāpņu šahtā, montēs margas un roku balstus.

Pirmās dienas lekcijas būs pieejamas visiem interesentiem (nepārsniedzot pieļauto skaitu pandēmijas apstākļos), bet kvalitatīvai praktisko iemaņu apgūšanai veidosim grupu līdz sešiem jaunajiem amatniekiem.

Mērķi

Noorganizēt tradicionālo koka kāpņu meistardarbnīcu, izgatavojot Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Ērmaņu muižas tornīša vītņu kāpnes. Dot iespēju bagātinošai un profesionālai amata prasmju un zināšanu pārnesei starp paaudzēm. Aktualizēt tradicionālās amatniecības nozīmi un atbildību, saglabājot gan nemateriālo, gan materiālo kultūras mantojumu, izjūtot gandarījumu par piederību amata kopienai, iepazīstot līdzīgi domājošos. Radīt ilgtermiņā kalpojošas koka kāpnes, ļaujot muižas apmeklētājiem droši uzkāpt tornītī un baudīt skaisto apkārtni no augšas. 

Uzdevumi

Noorganizēt divu dienu tradicionālo koka kāpņu meistardarbnīcu:

*Sagatavot informāciju meistardarbnīcas mērķa auditorijai:                                                                                                               1) izstrādāt detalizētu notikumu plānu;                                                                                                                   2) noformēt aicinājumu jaunajiem koka amatniekiem piedalīties meistardarbnīcā;                                               3) apzināt vietas un informācijas kanālus auditorijas sasniegšanai.

*Izziņot Alūksnes un apkārtējos novados Ērmaņu muižas organizēto meistardarbnīcu, uzrunāt jaunos koka amatniekus un izveidot 6 cilvēku praktisko darba grupu, aicinot ikvienu interesentu uz teorētiskajām lekcijām.

*Noorganizēt divas 40 min. lekcijas:                                                                                                                       1) pirmā lekcija - "Koka kāpnes Latvijas arhitektūrā" (lektors Juris Zviedrāns);                                                                             2) otrā lekcija - "Materiālu izvēle un tehniskie paņēmieni koka kāpņu izgatavošanā" (lektors Kārlis Zemītis);                           3) noorganizēt lektoru braucienu loģistiku: Jurim Zviedrānam Tāšu muiža (Grobiņas novadā) - Rīga - Ērmaņu muiža - Rīga - Tāšu muiža (830 km), Kārlim Zemītim Oleru muiža (Rūjienas novadā) - Ērmaņu muiža - Oleru muiža (360 km);                                                                                                                                                      4) noorganizēt lektoru nakšņošanu un maltītes Ērmaņu muižā: Jurim Zviedrānam 1 nakts, 3 maltītes, Kārlim Zemītim 1 nakts, 4 maltītes;                                                                                                                                                               5) iekārtot lekciju telpu, no Alūksnes un Apes fonda atvest projektoru un ekrānu.

*Noorganizēt meistardarbnīcas praktisko daļu:                                                                                                      1) koka kāpņu konstruktīvo sagatavju izgatavošana amata meistara Kārļa Zemīša galdniecībā "Zaļās pēdas" (atbilstoši Ērmaņu muižas restaurācijas projekta arhitektes Kristīnes Veinbergas skicei);                                     2) iekārtot praktiskā darba veikšanas darba vietas sešiem cilvēkiem;                                                                   3) praktiskā darba veikšanai nepieciešamo darba instrumentu īre no galdniecības "Zaļās pēdas";                                                                                         4) sagatavju un instrumentu atvešana no Oleru muižas;                                                                                                                                                                            5) meistardarbnīcas praktiskā darba veikšana - Ērmaņu muižas tornīša vītņu kāpņu izgatavošana (3,5 m augstas), aizvietojot šobrīd esošās pieslienamās kāpnes ar drošām, tradicionālām koka kāpnēm;                                                      6) izmantojot vietējo zemnieku dārzeņu piedāvājumu, gatavot muižas pusdienu zupu (abas dienas) visiem meistardarbnīcas dalībniekiem.

*Dokumentēt meistardarbnīcas norisi:                                                                                                                   1) foto dienasgrāmatu publicēt Ērmaņu muižas mājas lapā www.ermani.lv, facebook.com;                                 2) aicināt uz sarunu vietējā laikraksta "Malienas Ziņas" un valsts nozīmes mediju (piemēram, Latvijas Avīze, Vidzemes TV) pārstāvjus, ar mērķi atspoguļot meistardarbnīcas norisi medijos.

2. Prioritāte

Tradicionālo koka kāpņu meistardarbnīcas laikā notiks koka amatniecības amata prasmju praktizēšana un zināšanu pārnese, jaunajiem amatniekiem kopīgi ar pieredzējušu meistaru izgatavojot tradicionālas koka kāpnes Ērmaņu muižas tornītī. Amata popularizēšanu, aktualizēšanu un dziļāku izpratni veicinās arī zinošu lektoru lekcijas. Iegūtais rezultāts - koka kāpnes muižas tornītī - radīs nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma sintēzi, kopīgi piedaloties kultūrainavas saglabāšanas procesā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Uz meistardarbnīcas lekcijām aicināsim pēc iespējas plašāku klausītāju loku - ikvienu, kuru interesē vietējais kultūras mantojums un tā saglabāšana. Uz praktisko darbu daļu aicināsim sešus jaunos koka amatniekus. Alūksnes un Apes novados saistībā ar vairāku veiksmīgu koka amatnieku (Harijs Stradiņš, Reinis Gusts, Lauris Rūmītis, Rinalds Dundurs, u.c.) un vietējo kokapstrādes uzņēmumu darbību izveidojusies jaunās paaudzes interese par koka amatniecību un amata prasmju apguvi.

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks noorganizēta viena tradicionālās koka amatniecības - koka vītņu kāpņu meistardarbnīca. Amata meistari nodos savas zināšanas un prasmes jaunajai amatnieku paaudzei, nodrošinot nemateriālā kultūras mantojuma prasmju un zināšanu nepārtrauktību. Tiks izgatavotas vienas Ērmaņu muižas tornīša vītņu kāpnes (3,5 metrus augstas), meistardarbnīcas dalībniekiem ar savu praktisko darbu piedaloties materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas procesā, katram veidojot plašāku izpratni par amata prasmju nozīmību un atbildību kopējā tradicionālās amatniecības un arhitektūras mantojuma dzīvotspējā. 

Dalībnieki noklausīsies divas 40 minūšu lekcijas: vienu par koka kāpņu izmantošanas tradīciju un vēsturi kopējā Latvijas arhitektūras kontekstā "Koka kāpnes Latvijas arhitektūrā", otru par kāpņu izgatavošanas praktiskajiem aspektiem "Materiālu izvēle un tehniskie paņēmieni koka kāpņu izgatavošanā". Meistardarbnīcas praktiskajā daļā dalībnieki mācīsies izprast un lasīt arhitektu skices, pārliekot ideju materiālā, praktiski analizēs un risinās paveicamo uzdevumu esošajā situācijā, iegūs un pilnveidos prasmes sagatavot darba instrumentus, veidot tradicionālu ar roku ēvelētu faktūru, apgūs kāpņu detaļu fiksācijas un montāžas noslēpumus, kāpņu apjoma uzstādīšanu telpā. Jaunajiem amatniekiem iegūtās zināšanas komplicētos amata noslēpumos un specifiskās praktiskās iemaņas būs vērtīga pieredze, pilnveidojoties kā koka amata meistariem un meklējot savu vietu darba konkurencē.

Apmeklētāju iemīļotais Ērmaņu muižas tornītis pieslienamo kāpņu vietā iegūs drošas stacionāras kāpnes, kas ir īpaši nozīmīgs ieguvums jaunākajiem un vecākajiem muižas apmeklētājiem. Šobrīd abām šīm vecuma grupām uzkāpšana tornītī un apkārtējās ainavas baudīšana no skatu platformas ir ierobežota.