Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Ērmaņu muiža"
Projekta kopējās izmaksas:
2275.37 EUR
Finansējums no VKKF:
1570.00 EUR
Līdzfinansējums:
705.37 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1099,00 EUR

Kopsavilkums

Biedrība "Ērmaņu muiža" šī gada 29. maijā plāno Sezonas 2021 atklāšanu ar mākslinieces Justīnes Lūces personālizstādi un Haralda Sīmaņa trio "Sīmanis un draugi" koncertu. 

Haralds Sīmanis ir viens no Latvijas savdabīgākajiem talantiem – tīrradnis, kā viņu savulaik nosauca izcilais komponists Marģeris Zariņš. Īpašo balss tembru nevar sajaukt ne ar vienu citu. Haralds vienmēr bijis sava ceļa gājējs un nākamo mūziķu paaudžu iedvesmotājs. Programmā skanēs Haralda Sīmaņa dziesmas, kas sadarbībā ar pieredzējušiem mūziķiem Ilzi Grunti un Andri Grunti atdzimušas no jauna, pateicoties nebijušiem vai reti dzirdamiem instrumentu salikumiem. Andra Gruntes kontrabasa džeza improvizācijas meistarība un vienmēr svaigā, avangardiskā muzikālā izpausme apvienojumā ar Ilzes Gruntes multiinstrumentu (dažādas blokflautas, rumāņu kavala, ģitāras, mandolīna, grieķu baglamass, ukulele, bolīviešu čarango, ķeltu arfa) klāstu rada krāšņu piedzīvojumu, ko vainago Haralda neatkārtojamā balss savienojumā ar viedumu un humānismu izstarojošo personību.

Piemērojoties pandēmijas ierobežojumiem, koncertu paredzēts profesionāli ierakstīt digitālā audio un video formātā, translējot Facebook.com. 

Justīne Lūce aizraujas ar fotogrāfiju novilkumiem uz dažādām plaknēm, realitāti deformējot ar kolāžām, kas jauktas ar citām grafikas tehnikām. Darbu pamatmotīvs –  ar iespaidiem, atmiņām un iedomu tēliem transformēta realitāte. Justīnes izstāde Ērmaņu muižā būs apskatāma visu vasaru līdz Sezonas 2021 slēgšanai rudenī.

 

 

Mērķi

Ērmaņu muižas kultūras sezonu mērķis ir pavairot un padziļināt Alūksnes reģiona daudzveidīgo kultūras aktivitāšu klāstu ar profesionālās mākslas norisēm, aktualizējot mazu, attālu, nepieradinātu kultūras vietu nozīmi un pievilcību.

Sezonu 2021 vēlamies uzsākt ar talantīgās jaunās mākslinieces Justīnes Lūces personālizstādes atklāšanu un leģendārā dziesminieka Haralda Sīmaņa trio "Sīmanis un draugi" koncertu, to translēt Facebook.com un fiksēt skaņu ierakstā. Pasākuma noslēgumā dot iespēju apmeklētājiem tikties ar māksliniekiem neformālā atmosfērā. 
  

Uzdevumi

Ērmaņu muižas Sezonas 2021 atklāšanas pasākumu organizēšana:

*Sagatavot informāciju par Sezonas 2021 atklāšanas pasākumu:                                                                                                               1) izstrādāt plakātu un aicinājumu apmeklēt pasākumu (sagatavot plakāta tekstu un maketu);                                                                                                                   2) nodrukāt vismaz trīs plakātus (vienu izlikšanai pie muižas, divus Alūksnes pilsētā - Alūksnes un Apes fondā un populārajā Alūksnes muzejā "Alūksnes Bānīša stacija");                                                                                  3) apzināt vietas un informācijas kanālus auditorijas sasniegšanai (ja vasaras sezonā drīkstēs strādāt sabiedriskā ēdināšana un pulcēties lielāks skaits cilvēku, tad izvietosim papildu plakātus Alūksnes apmeklētākajās vietās).

*Izziņot Ērmaņu muižas Sezonas 2021 atklāšanu vietējos un republikas medijos, aicināt mediju pārstāvjus intervēt māksliniekus.

*Noorganizēt mākslinieces Justīnes Lūces personālizstādi:                                                                                     1) kopīgi ar mākslinieci izvēlēties izstādei darbus, ņemot vērā Ērmaņu muižas izstāžu telpu (zāles un vestibila) lielumu un ekspozīcijas iespējas;                                                                                                                                         2) noorganizēt mākslinieces un izstādes iekārtotāja palīga braucienu Rīga - Ērmaņu muiža - Rīga (430 km), divas dienas pirms Sezonas atklāšanas pasākuma atvest uz muižu izstādes darbus;                                                                      3) iekārtot izstādi dienu pirms pasākuma;                                                                                                              4) noorganizēt mākslinieces un palīga nakšņošanu un maltītes Ērmaņu muižā (3 naktis, 8 maltītes).

*Noorganizēt Haralda Sīmaņa trio "Sīmanis un draugi" koncertu:                                                                         1) noorganizēt mūziķu braucienu Rīga - Madona - Ērmaņu muiža - Madona - Rīga (520 km; H. Sīmanis dzīvo Madonas tuvumā, I. Grunte un A. Grunte dzīvo Rīgā), atvedot arī nepieciešamos mūzikas instrumentus;          2) noorganizēt skaņu ieraksta režisora Kaspara Putriņa braucienu Rīga - Ērmaņu muiža - Rīga (430 km);             3) noorganizēt video režisora Sergeja Čakāna un viņa komandas braucienu Rēzekne - Ērmaņu muiža - Rēzekne (240 km);                                                                                                                                                 4) iekārtot koncerta telpu atbilstoši pandēmijas pieļautajām apmeklētības un video/audio ieraksta tehniskajām prasībām;                                                                                                                                                               5) Sezonas 2021 pasākuma - izstādes atklāšanas un koncerta translācija Facebook.com 29. maijā, koncerta video un audio fiksācija;                                                                                                                                         6) Vakara maltīte (tradicionālā muižas zupa) un sarunas pasākuma apmeklētājiem ar māksliniekiem. 

 

3. Prioritāte

Ērmaņu muiža specializējas profesionālās mūzikas un mākslas pieejamībā neierastā, pietuvinātā vidē. Būtisks faktors ir dialoga iespēja ar māksliniekiem tuvplānā koncerta laikā un ikreizējā tikšanās pēckoncerta atmosfērā. Šogad esam aicinājuši leģendāros mūziķus Haraldu Sīmani, Ilzi Grunti un Andri Grunti. Šīs sezonas izstādes māksliniece - Justīne Lūce - absolvējusi Venēcijas mākslas akadēmiju, pārtverot Eiropas jaunās mākslas tendences un ienesot Latvijas mākslas kopainā jaunas vēsmas.

Ieguvēji un mērķauditorija

Ērmaņu muižas kultūras sezonas pasākumiem izveidojusies sava pastāvīgā vietējā auditorija (Alūksnes novada un tam apkārtējo novadu kultūras darbinieki un kultūras baudītāji). Katrs pasākums piepulcē īpaši ieinteresētos arī no tālākiem novadiem un Rīgas. Haralda Sīmaņa mūzikas mērķauditorija ir 1970 - 80. gadu progresīvie mūzikas un atmodas laikabiedri, mūsdienu romantiķi un izsmalcinātas mūzikas baudītāji. Justīnes Lūces māksla uzrunā jauno mākslinieku paaudzi, savdabīga radošuma meklētājus.

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks atklāta Ērmaņu muižas kultūras Sezona 2021: noorganizēts viens koncerts un viena vasaras sezonas mākslas izstāde, noorganizēta sezonas atklāšanas pasākuma tiešraide (translācija) Facebook.com.

Tiks nodrošināts pandēmijas laikā tik ļoti svarīgais kultūras piedāvājuma nepārtrauktības process, atbalstīti profesionālie izpildītājmākslinieki (mūziķi Haralds Sīmanis, Ilze Grunte un Andris Grunte), vizuālo mākslu pārstāvji (gleznotāja Justīne Lūce), arī skatuves performanču atbalstošo profesiju pārstāvji (skaņu režisors Kaspars Putriņš, video režisors Sergejs Čakāns, operatori) un uzturēta dzīva saite ar muižas apmeklētājiem, kultūras piedāvājuma lietotājiem.

Profesionālo un spilgto mākslinieku sniegums vairos dažādību Alūksnes reģiona kultūras piedāvājumā, veicinot kultūras tūrismu pierobežā - Malienas reģionā. Mākslas izstāde bagātinās Ērmaņu muižas apskati un apliecinās radošuma bezgalīgās iespējas ikvienam apmeklētājam visas vasaras garumā.

Unikālā mūziķa Haralda Sīmaņa trio "Sīmanis un draugi" koncerts tiks digitāli fiksēts audio un video celiņos. Ierakstu pēc apstrādes un montāžas ievietos kanālā youtube.com, dodot iespēju koncertu skatīties ilgtermiņā ikvienam interesentam.