Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība mūzikas aktivitātēm PLENO
Projekta kopējās izmaksas:
4597.42 EUR
Finansējums no VKKF:
4053.42 EUR
Līdzfinansējums:
544.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Koncertu cikls Skaniet, Latvijas dievnami! veltīts mazāk zināmiem un dzirdētiem Latvijas dievnamiem, kas atrodas no pilsētu centriem attālās teritorijās. Tajā izskanēs plaša paaudžu loka latviešu komponistu mūzika reti sastopamam un skaistam ansamblim-soprānam, arfai un ērģelēm. Cikla ietvaros klausītājiem tiek piedāvāta koncertprogramma ar nosaukumu Aicinājums, kas ietver Riharda Dubras jaundarba pirmatskaņojumu soprānam, arfai un ērģelēm Un Dievs man iedeva dziesmu... ar vidzemnieces Marikas Svīķes dzeju. Šogad cikls Skaniet, Latvijas dievnami! paredzēts piecos dievnamos - Bārbeles un Kalnciema-Klīves baznīcās Zemgalē, kā arī Opekalna, Velēnas un Ēveles dievnamos, kas atrodas Vidzemē. 

Plānotie koncerti trīs Vidzemes dievnamos ir gaidīts notikums reto koncertu dēļ, kā arī atzīmējot Ēveles baznīcas 200-gadi.

Apmeklētājiem projekts paredz iespēju izzināt un novērtēt Latvijā maz zināmus dievnamus, tai skaitā baznīcu meistardarbus- ērģeles un izcilu latviešu komponistu ērģeļmūzikas daiļradi augsti vērtētu mūziķu sniegumā.

Mērķi

Projekta mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību maz zināmiem un dzirdētiem dievnamiem no pilsētu centriem attālās teritorijās, sekmējot tajos esošā kultūras mantojuma pieejamību ikvienam. Baznīcu ērģeles simboliski ir uzskatāmas par dievnama skanošo dvēseli. Kamēr tās skan, dievnams ir dzīvs.

Uzdevumi

Koncertu cikla Skaniet, Latvijas dievnami!  izvirzītie uzdevumi:

1) radīt un attīstīt jaunu, ikgadēju koncertcikla tradīciju Latvijā gada siltajā sezonā, kas ietver dažādu paaudžu latviešu komponistu mūzikas atskaņošanu ērģelēm solo un ērģelēm ar solistiem;

2) veicināt kultūras atjaunotnes procesus no centriem attālās teritorijās, piedāvājot augsti profesionālus un saistošus ērģeļmūzikas koncertus vietējiem  iedzīvotājiem un jebkuram interesentam no lielākām pilsētām vai galvaspilsētas, mainot ierasto praksi, kad klausītāji mēro tālu ceļu uz koncertiem pilsētu centros vai Rīgā;

3) veidojot izvēlēto dievnamu akustikai un ērģelēm piemērotas programmas, sekmēt šo instrumentu apzināšanu un uzturēšanu darba kārtībā;

4) piedāvāt latviešu komponistu skaņdarbu koncertprogrammas ērģeļu un solistu saspēlē, kas no pilsētu centriem attālās teritorijās ir retums;

5) ar koncertu ciklu Skaniet, Latvijas dievnami! norisi iedvesmot  mūsdienu latviešu komponistus jaundarbiem, tādējādi bagātinot ērģeļmūzikas repertuāru un padarot to pieejamu klausītājiem ārpus galvaspilsētas.

3. Prioritāte

Koncertu cikla norise paredz profesionālās nacionālās mākslas un kultūras pieejamību Vidzemes novadā, piedāvājot ērģeļmūzikas koncertus ar latviešu komponistu mūziku ērģelēm un ērģelēm ar solistiem. Īstenojot projektu, tiks iedibināta jauna koncertu cikla tradīcija attālu Latvijas teritoriju dievnamos, kas ir būtiski Latvijas ērģeļkultūrā un kultūrā kopumā, lai apzinātu esošās vērtības un nodrošinātu to saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Ieguvēji un mērķauditorija

Koncertu cikla mērķauditorija ir plaša - galvenokārt novada iedzīvotāji: jebkurš interesents, draudzes locekļi, jaunieši, seniori, ģimenes ar bērniem, kā arī novada viesi. Koncertu klausītāju / apmeklētāju loks ietver minētās kategorijas mainīgās proporcijās.

Paredzamie projekta rezultāti

KVALITATĪVIE RĀDĪTĀJI: Projekta rezultātā mērķauditorijai ir iespēja izzināt un novērtēt Latvijā maz zināmu dievnamu vēsturi, sakrālo un kultūras mantojumu ( t.sk. ērģeles un izcilu latviešu komponistu devumu ērģeļmūzikā), kas ir svarīgi Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Novērtējot un saudzējot šodien esošās kultūras bagātības, tiek sekmēta izpratne par šī mantojuma augsto vērtību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. 

Īstenojot projektu, tiks iedibināta jauna koncertu cikla tradīcija Latvijas novadu dievnamos, kas ir būtiski visas Latvijas ērģeļkultūras ainavā.Šobrīd aug jauna un konkurētspējīga jauno ērģelnieku saime, kā arī darbojas sevi apliecinājuši un pieredzes bagāti mūziķi, kuri labprāt muzicē dievnamos. Šī tradīcija patiesībā sakņojas Latvijas mūzikas vēsturē jau kopš pirmo iebūvēto ērģeļu parādīšanās Latvijas dievnamos. Ar jaunu un novatorisku koncertu ciklu ( gan instrumentu sastāva ziņā- soprāns, arfa, ērģeles,  gan ar mūsdienu latviešu komponistu jaundarbu iekļaušanu koncertprogrammā) būtībā tiek turpināta sena muzicēšanas tradīcija dievnamos jaunā un kvalitatīvā veidolā.

SKAITLISKIE RĀDĪTĀJI: Koncertu cikls ar pavisam 5 plānotajiem koncertiem saņēma tūlītēju piekrišanu no uzrunāto draudžu puses. Tas norāda, ka bez liturģiskajiem pasākumiem dievnamā ir vēlami un tiek labprāt atbalstīti garīgās mūzikas koncerti. Skaitliski šādi koncerti vienmēr ir kupli apmeklēti, aizpildot visas baznīcā pieejamās sēdvietas ( katrā baznīcā vidēji 200-300 sēdvietas).

Mūsu valsts ir bagāta gan ar lielām, gan mazām baznīcām, kuras lepojas ar unikālām un skanošām ērģelēm. Latvijā ir apmēram 300 (!) vēsturisku instrumentu, kuras būvējuši ievērojami vietējie un pasaulē atzīti meistari. Ikvienam profesionālam ērģelniekam šādi instrumenti ir vērtība, jo Latvijā un pasaulē nav divu vienādu instrumentu pat viena ērģeļbūvētāja rokrakstā. Savas zemes  ērģeļu apzināšana pēc iespējas lielākā skaitā ir  ērģelnieka profesionālās darbības svarīga šķautne, kas draudzei un novada ļaudīm palīdz pa īstam apzināt un novērtēt instrumentus dzimtajā dievnamā, sekmēt to uzturēšanu darba kārtībā un saglabāt nākamajām paaudzēm. Tajā pašā laikā ērģelnieka darbošanās augļi ir  pieejami ikvienam klausītājam.