Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Līgatnes novada pašvaldības aģentūra "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs"
Projekta kopējās izmaksas:
6848.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5960.00 EUR
Līdzfinansējums:
888.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta gaitā starptautiskā radošā komanda iestudēs Līgatnē divas vides dejas un teātra izrādes. Uzskatām, ka jauniešiem ir svarīga daudzveidīgāka mākslinieciskā pieeja, tāpēc pieaicinājām starptautisku mākslinieku grupu, ja tomēr situācijā valstī neļaus ārzemju profesionāļiem uzstāties, tad kā alternatīvu risinājumu piesaistīsim Latvijas laikmetīgās dejas māksliniekus.

Iestudējumi veltīti mūsdienu cilvēku un dabas attiecībām, to atkarību un mainīgumu no cilvēka klātbūtnes. Iestudējumi tiks veidoti kā profesionālo mākslinieku un neprofesionālo izpildītāju grupas improvizācija. Jaunieši no Līgatnes, Siguldas un Cēsu apkaimes tiks aicināti piedalīties projektā. Sagatavosim jauniešus bez konkrētām priekšzināšanām dalībai iestudējumos. Jaunieši mācīsies kā caur kustību apzināt sevi un savu ķermeni, kā realizēt sevi uz skatuves; kā sadarboties ar citiem emocionālā un fiziskā līmenī. Viņi iegūs jaunas prasmes un iemācīties tās pielietot, lai izpildītu uzdevumus un sasniegtu kopēju rezultātu. Mācību procesu un iestudējumus plānojam realizēt brīvdabā, tādējādi  paredzot  atbilstību epidermialoģiskai situācijai, kā arī veidotu neformālāku mācību vidi.

Projekta aktivitātes tiks dokumentētas sadarbībā ar Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu, veidojot video, foto un audio materiālus, piemēram, sarunas ar jauniešiem un horeogrāfiem par radošo procesu, kā arī paredzēta iestudējumu filmēšana.  Visi materiāli tiks publicēti tiešsaistē sociālajos tīklos un mājas lapās, lai interesentiem nodrošinātu piekļuves iespēju.

Vides dejas un teātra iestudējumi paplašina laikmetīgas mākslas norisi Vidzemē, veicinās daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu pieejamību.

 

 

Mērķi

Projekta mērķis ir nodrošināt jauniešiem iespēju piedalīties vides dejas un teātra veidošanas procesā, lai līdzdarbībā ar profesionāliem māksliniekiem veidotu iestudējumus, kuri tiks izrādīti skatītajiem brīvā dabā.  Iestudējumu tēma saikne starp dabu un cilvēku, psihisko un ķermenisko, telpu un laiku.

Vides dejas un teātra izrādes paplašina jauniešu pieredzi kultūras izveidē  un bagātina pasākumu daudzšķaitnību un pieejamību Vidzemē. Jaunieši tiks iesaistīti visā iestudējumu radīšanas procesā no idejas līdz izrādes izrādīšanai, iekļaujot un dokumentējot visu procesu.

Uzdevumi

  • Nodrošināt projekta vadību un izpildes kontroli.
  • Nodrošināt jauniešu piesaisti projekta aktivitātēm.

Kopumā tiks iesaistīti 24 jaunieši vecumā no 14 līdz 24 gadiem, no tiem 20 jaunieši piedalīsies kā izpildītāji iestudējumu veidošanā un 4 jaunieši - pasākuma dokumentēšanā (video, audio, foto). Informācija par iespēju piedalīties projekta izpildītāju lomā tiks izplatīta starp dejas studijām un kolektīviem, skolām un jauniešu centriem, kā arī nosūtīta jauniešiem, kuri 2020.gadā piedalījās festivālā VIDES DEJA Līgatnē. Informācija par iespēju piedalīties pasākuma dokumentēšanā tiks veikta sadarbībā ar Rīgas mākslas un mediju tehnikumu. Pieteikšanās projektam tiks organizēta attālināti izmantojot pieteikuma veidlapas mājas lapā un sociālā tīklā Facebook. Atlasot dalībniekus priekšroka tiks dota jauniešiem no Līgatnes, Siguldas un Cēsis apkaimes.

  • Nodrošināt nodarbības jauniešiem tiešsaistē.

Pirms pasākuma norises tiks nodrošinātas darbnīcas jauniešiem tiešsaistē. Nodarbības vadīs horeogrāfi L. Lipora un H. Delimat (Austrija), dramaturģe T. Meļehova, foto mākslinieks J. Dzilna. Darbnīcu mērķis ir veicināt jauniešu radošās prasmes attīstību un sagatavot viņus dalībai iestudējumos. Kopumā notiks 4 darbnīcas (8 mācību stundas). 

  • Nodrošināt iestudējumu veidošanu.

Projekta gaitā plānots izveidot divus iestudējumus: “Saiknes” horeogrāfes L. Liporas un dramaturģes T. Meļehovas vadībā un “House beating” horeogrāfa H.Delimat un dramaturģes T. Meļehovas vadībā. Iestudējumu koncepcija paredz jauniešus iekļaušanu kā izpildītājus iestudējuma veidošanā. Jauniešiem nav nepieciešamas priekšzināšanas. Horeogrāfi un dramaturģe palīdz jauniešiem atklāt savu radošo potenciālu un piedāvās viņiem lomas vai uzdevumus, kuri atbalst konkrētā jaunieša spējam un interesēm. Muzikālo pavadījumu nodrošinās E. Lipors, tehnisko nodrošinājumu realizēs I. Melnis.

  • Nodrošināt iestudējumu izspēles brīvdabā Līgatnē

Iestudējumu izspēle notiks 2021.gada 1.augustā, pēcpusdienā. Pasākuma realizācija notiks atbilstoši ar Covid 19 epidermialoģiskiem nosacījumiem valstī. Ir izstrādāti divi pasākuma izrādīšanas scenāriji.

  • Nodrošināt pasākumu dokumentēšanu

Sadarbībā ar tehnikumu veidoti video, audio un foto materiāli.

  • Nodrošināt publicitāti

 

1. Prioritāte

Teātris/deja var dod jauniešiem iespēju abstrahēties no ikdienas problēmām, paskatīties uz savu dzīvi un apkartēju vidi no neitrālās pozīcijas. Teātris/deja ir efektīvs neformālās izglītības instruments.
Jaunieši var:
- apzināt sevi un savu vietu pasaulē, kā arī realizēt sevi uz skatuves;
- mācīties sadarboties ar citiem emocionālā un fiziskā līmenī;
- iegūt jaunas prasmes un iemācīties tās pielietot, lai izpildītu uzdevumus;
- soli pa solim mēģinājumu gaitā meklēt un realizēties.

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešā auditorija- Vidzemes novada jaunieši, kas iesaistīti projekta realizācijā.
Skatītāji (novada iedzīvotāji, tūristi), kas vēros brīvdabas izrādes vai izrāžu translācijas.
Laikmetīgās kultūras interesenti, kā arī iepriekšējo festivālu "Vides deja" dalībnieki, kam saistošs šis kultūras virziens.
Ņemot vērā, ka tiks dokumentēts izzinošais, radošais izrāžu process un iestudējumi, tad sociālo tīklu loks ir visai plašs un mērķauditoriju centīsimies aptvert iesaistot vairākus sociālos kontus.

Paredzamie projekta rezultāti

Jaunieši iegūst pieredzi un zināšanas laikmetīgas mākslas jomā, uzlabo iemaņas mērķtiecīgi un radoši strādāt individuāli un grupā, lai sasniegt rezultātu noteiktajā laikā, attīsta prasmes apzināt sevi un savu ķermeni,  pārvarēt stereotipus, paskatīties uz notikumiem no atšķirīgiem rakursiem.

Radoša komanda pielāgojot savas koncepcijas jaunai videi un piesaistot jaunus izpildītājus izveidos divus unikālus iestudējumus adaptējot tos Līgatnes videi.

Vides dejas un teātra iestudējumi papildina kultūras piedāvājumu Vidzemē. Laikmetīgā māksla ļauj paplašināt kultūras piedzīvojumu - neformālākā veidā sekmēt profesionāļu sadarbību ar jauniešiem bez iepriekšējas pieredzes, piepildīt telpu (š.g.vidi) ar saturīgu darbību, sekmēt radošumu un līdziesaisti kultūras izveide. Mūsuprāt, arvien nozīmīgāka loma ir rosināt jaunatni radīt, veidot kultūru un būt aktīviem dalībniekiem, lai lauku reģionos saglabātu kultūras veidotāju kultu. Būt kultūras (līdz)veidotājiem nevis tikai baudītājiem!    

Iestudējumi tiks radīti brīva dabā un viņus varēs piedzīvot līdz 100 skatītajiem klātienē, kā arī neklātienē caur sociāliem tīkliem, skatoties ierakstu, foto stāstus, intervijas, izrādes.

Visas projekta aktivitātes tiks dokumentētas - video, foto un audio materiālā. Vizuālo materiālu publicēsim mājas lapā un sociālajos medijos. Palielinās Līgatnes atpazīstamība kā radoša vieta netikai kulinārijas baudītājiem, bet arī kultūras zinātājiem un vides novērtētājiem.

Līgatne tiks popularizēta kā vieta iekļaujošu un atbalstošu kultūras pasākumu, aktivitāšu norisei. Paaugstināsies dalībnieku piederības sajūta vietai un ticība sev. Līgatne - rāma vieta iedvesmai!