Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Latvijas keramikas asociācija
Projekta kopējās izmaksas:
6105.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1900.00 EUR
Līdzfinansējums:
4205.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Latvijas keramikas asociācija (turpmāk – LKA) ir organizācija, kas apvieno 45  Latvijas keramiķus, keramiķu apvienības, uzņēmumus u.c. Organizācijas darbības laikā pakāpeniski tiek apkopota informācija par Latvijas keramiķiem, tie tiek apzināti. Ir izveidota asociācijas mājaslapa un facebook konts. Regulāri notiek valdes un biedru sanāksmes, kurās tiek spriesti asociācijas nākotnes plāni. Līdz šim īstenoti arī vairāki plaši publiski pasākumi, pieredzes apmaiņas braucieni, izstādes Latvijā un ārvalstīs utt.

Šāda veida asociācijai Latvijā ir nepieciešama attīstība, lai tā veiksmīgi attīstītu keramiku kā dizaina nozari, sekmētu nozares mākslinieku iekļaušanu Latvijas un starptautiskajā kontekstā.

LKA ik gadu cenšas sarīkot vismaz vienu kopīgu LKA biedru izstādi, kas kalpo gan kā atskaitīšanās sabiedrības priekšā, gan arī kā pašattīstības instruments. Diemžēl 2020. gadā COVID-19 izplatības dēļ nevarēja notikt neviena speciāla LKA izstāde. Taču plaša izstāžu darbība tika īstenota 2019. gadā - Plašākais keramikas pasākums Latvijā 2019. gadā bija starptautiska Baltijas keramikas konference un konkursa izstāde “Pamati”. 

2019. gadā LKA uzsākusi aktīvu ārzemju izstāžu darbību: Starptautiski nozīmīgajā keramikas centrā Ungārijā, Kečkemetā (10.07.2019.- 5.08.2019.), Eiropā populārā Klužas (Rumānija) starptautiskajā keramikas biennālē

Izstādes Ungārijā un Rumānijā

Šajā pieteikumā Latvijas keramikas asociācija prasa VKP sniegt atbalstu LKA biedru izstādes organizēšanai Siguldas Devonā, kas plānota no 2021. gada 4. jūnija līdz 11. jūlijam. Tiek plānots, ka izstādē piedalīsies vismaz 40 LKA biedri, katrs piedāvājot apskatei vienu vai divus keramikas darbus vai darbu grupas, kopumā eksponējot līdz 50 mākslas darbiem.

 

Mērķi

Rīkot Latvijas keramikas asociācijas izstādi Siguldas Devonā, tādējādi veicinot Latvijas keramikas kā kultūras un ekonomikas jomas būtiskas un tradicionālas sastāvdaļas turpmāko attīstību; attīstot un veicinot dialogu un sadarbību starp keramikas jomas dažādajiem dalībniekiem - izglītības iestādēm, teorētiķiem, zinātnisko pētniecību un inovācijām, amatniekiem, māksliniekiem, dizaineriem, uzņēmējiem, tehnologiem u.c.; popularizējot keramiku kā amatniecības, dizaina un mākslas izpausmes iespēju; atbalstot Latvijas keramiķus.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi

- Izsludināt pieteikšanos LKA izstādei;

- Veikt pieteikto mākslas darbu atlasi;

- Veikt atlasīto mākslas darbu fotografēšanu;

- Veikt izstādes darbu anotāciju un pavadošās informācijas sagatavošanu un tulkošanu angļu valodā;

- Veikt mārketinga materiālu (plakātu, brošūru un ielūgumu) dizaina izstrādi un druku;

- Veikt izstāde podestūras pasūtījumu;

- Transportēt mākslas darbu uz Siguldas Devonu un atpakaļ uz Rīgu pēc izstādes norises;

- Iekārtot izstādi un demontēt to pēc norises;

- Atklāt izstādi;

- Nodrošināt izstādes uzraudzību;

- Īstenot LKA mākslinieku tikšanos ar 3. Latvijas Keramikas biennāles dalībniekiem;

- Iespēju robežās nodrošināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos pasākumos, izstrādājot tematiskas izglītojošas aktivitātes/meistarklases izstāžu realizēšanas programmas ietvaros.

3. Prioritāte

Projekta darbības laikā rīkota LKA laikmetīgās keramikas dizaina izstāde Siguldas Devonā, tādējādi nodrošinot mākslas pieejamību Vidzemē. Sabiedrība iepazīstināta ar vismaz 40 LKA biedru radošo veikumu, tādējādi popularizēts mākslinieku darbs un veicināta izpratne par profesionālo mākslu. Sabiedrība iepazīstināta ar dažādām un atšķirīgām keramikas medija realizācijas iespējām. Iespēju robežās (atkarībā no ierobežojumiem) rīkoti publiski pasākumi - atklāšana, tikšanāš ar māksliniekiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

- Apmēram 1500 izstādes apmeklētāju;
- Apmēram 10 000 mākslinieku platformu un tiešsaistes vietņu, sociālo tīklu apmeklētāju;
- Vismaz 40 Latvijas keramiķu;
- Apmēram 100 starptautisko Latvijas Keramikas biennāles viesu.

Paredzamie projekta rezultāti

  • projekta darbības laikā rīkota LKA laikmetīgās keramikas izstāde Siguldas Devonā, tādējādi nodrošinot keramikas izstāžu pieejamību sabiedrībai Vidzemes reģionā;
  • sabiedrība iepazīstināta ar vismaz 40 LKA biedru radošo veikumu, tādējādi popularizēts mākslinieku darbs;
  • sabiedrība iepazīstināta ar dažādām un atšķirīgām keramikas medija realizācijas iespējām;
  • piedāvātas tematiskas izglītojošas aktivitātes izstāžu programmas ietvaros, tādējādi nodrošinot iesaistīšanos pasākumos bērniem un jauniešiem;
  • LKA savā īpašumā iegūst izstāžu podestūras komplektu turpmākām izstādēm.