Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valkas novada domes Valkas pilsētas kultūras nams
Projekta kopējās izmaksas:
2300.00 EUR
Finansējums no VKKF:
800.00 EUR
Līdzfinansējums:
1500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Šogad, laikā no 19. līdz 22. augustam Valkā notiks 14. starptautiskais laikmetīgā teātra festivāls "Tālvils 2021". Tajā izveidojusies tradīcija ielūgt Latvijas un pasaules profesionālos un amatiertētrus ar to labākajiem iestudējumiem.

Šai festivālā bijušas pārstāvētas 22 pasaules valstis. Neatņemama festivāla sastāvdaļa kļuvusi kāda izcila teātra mākslas pedagoga vai teātra skolas meistarklase, kas domāta Vidzemes reģiona amatierteātru režisoriem un aktieriem, lai pilnveidotu viņu prasmes un zināšanas jaunākajās pasaules teātru meistaru darbības metodoloģijās un ko tie varētu izmantot savos mēģinājumu procesos. Iepriekšējos festivālos meistarklases vadījuši teātru mākslas pedagogi no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Zviedrijas, Vācijas un Izraēlas. Visas iepriekšējās meistarklases bijušas kupli apmeklētas, ar īpāsu emocionālo pacēlumu un izpelnījušās Vidzemes reģiona amatierteātru režisoru un aktieru atzinību.

Vidzemes reģionā pašalik darbojās 90 amatiertēatri. 

Latvijā ik gadu notiek dažādi amatiertētru festivāli, bet "Tālvils"ir unikāls ar to, ka tas notiek uz Latvijas-Igaunijas robežas un, ka tajā meistaklases Vidzemes amatierteātriem vada ne tikai Latvijas, bet pasaules ievērojamāko teātru skolu profesionālie pedagogi (režisori, aktieri).Šogad meistaklasi iespējams īstenot, ievēojot visus šobrīd pastāvošos Covid-19 vīrusu ierobežojošos noteikums, Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē, ārā - Lugažu laukumā vai attālināti - Zoom platformā, kas ir garants projekta realizācijai pilnā apjomā.

Mērķi

Projekts tiek organizēts ar mērķi, lai profesionālie  nacionālās un starptautiskās teātra mākslas pedagogi (režisori, aktieri) varētu nodot savas zināšanas un prasmes jaunākajās teātra darbības metodoloģijās Vidzemes reģiona amatiertētaru kolektīviem viņu mēgīnājumu procesa pilnveidošanai, tā veicinot arī adošo sadarbību starp  Vidzemes reģiona amatiertētaru dalībniekiem un profesionālo teātru aktieriem un režisoriem.

Uzdevumi

 Projekta rezultātu sasniegšanai, šī gada meistarklases teātra pedagogam jānovada četras meistarklases Vidzemes amatierteātru režisoriem un aktieriem  "Etīžu metodes, iestudējot lugas akcentējot dotos apstākļus" .

Meistarklasēs apgūstamās tēmas:

-Vai visiem nepieciešama etīžu sistēma, iestudējot lugu amatierteātrī?,

-Trīs etapu bezsistēmu pieeja lomu uzbūvē (fizika, uzdevumi, atmosfēra),

-Etīžu sistēma:

a) Mīlam aktieri (Ko, Kapēc, Kā, Kam?),

b) Pazudinām aktieri ( Stokholmas sindroma teātra pedagoģija) ,

-Kapēc nepieciešams, strādājot pie lomas, to sadalot kritērijos?

-Etīdes mēginājumu procesā.

3. Prioritāte

Projekts atbilst Vidzemes kultūras projektu 3. prioritātei, jo projekta realizācijā piedalās profesionālie nacionālie un starptautiskie teātru kolektīvi ar saviem iestudējumiem Starptautiskajā teātru festivālā "Tālvils 2021". Šīe izrādītie iestudējumi tiks izmantoti, kā analīzes bāze mesiatklasē, kuru vadīs profesionāls teātra mākslas pedagogs. Tādi veicinot radošu pedagoģisko sadarbību starp profeionāļiem un amatieriem teātra mākslā Vidzemes reģionā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes reģiona 90 amatierteātru kolektīvu režisori un aktieri

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti:

- Novadītas Vidzemes reģiona amatierteātru kolektīvu intersentiem četras meistarklases,

-Meistarklasēs piedalījušies Vidzemes reģiona amatierteātru pārstāvji (aptuveni 30 interesenti)

- Vidzemes reģiona amatierteātru dalībnieki ieguvuši pēc meistarklašu apmeklēšanas jaunas zināšanas no profesionālā teātra pedagoga, lai tās realizētu savu teātru jauniestudējumos.

-Ar masu saziņas līdzekļu palīdzību interesenti ieguvuši papildus zināšanas par projektu un tā norisēm,

-Tiek uzzinātas un apkopotas interses no Vidzemes reģiona amatiertēatru meistaklāsu dalībniekiem par meistarklašu tēmu loku.