Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
sia Lampu dizaina darbnīca
Projekta kopējās izmaksas:
7950.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6350.00 EUR
Līdzfinansējums:
1600.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Dzērbenes Radošajā mājā MEMBERI, lai atbalstītu un attīstītu profesionālo mākslinieku jaunradi, vasarā paredzētas 6 radošas, savstarpēji saistītas un viena otru papildinošas aktivitātes:

1.PAPĪRDARBNĪCA (papīrliešana, papirusu izgatavošana, reljefspiede)

2. AUGU DARBNĪCA  (audumu, dzijas un papīra krāsošana ar augiem, dabas druka un dobspiede)

3.BĒRNU DIENA (nodarbības ar dabas materiālu iespējām)

4.LAMPU DARBNĪCA (papīra lampu izgatavošana ar augiem)                                 

5.PLENĒRS  DABĀ  (botāniskā glezniecība, lauku dzīves skicēšana un skičgrāmatu  izgatavošana)

6.NOSLĒGUMA PASĀKUMS: DABA RADA-UN ES! (izstāde un skaņu darbnīca ar sadziedāšanos)

Projekts DABA RADA tiek organizēts jau otro gadu. Radīts, lai radoši dzīvotu laukos un izmantotu pieejamos dabas un otrreizējās pārstrādes materiālus. Projektu realizē 2 ĒRIKAS - grafiķe Ērika Māldere un tekstilmāksliniece Ērika Zutere, kopā ar dizaineri Aigaru Lenkeviču un Emīliju Lenkeviču.

Aktivitātes plānotas piemājas pļavā un pie īpašas pašdarinātas krāsns, kur katlos tiks tvaicēti augi, ziedi, lapas, saknes, krāsoti audumi, dzijas un apdrukāti papīri. Plenēra laikā uz izgatavotajiem papīriem gleznos, zīmēs augus un skicēs lauku vidi. No iegūtajiem šķiedru materiāliem tiks izgatavoti mākslas darbi, skičgrāmatas un lampas. Noslēguma izstādes darba rezultāts kalpos par ierosmi amatnieku un dizaineru produktu jaunradei, kas izmantojami kā interjera un tērpu aksesuāri. Tiks vākti materiāli Latvijas papīrmākslas grāmatai.

Mērķi

Stimulēt mākslinieku radošās darbības izaugsmi lietojot dabas un otrreizējos materiālus;

sekmēt vietas potenciāla attīstību, celt mākslinieku un vietējo iedzīvotāju pašapziņu;

nostiprināt un popularizēt vispārnacionālas kultūras vērtības, amatus, prasmes;

veidot sabiedrības izpratni par kvalitatīvu mākslu un cilvēka radošajām spējām;

veicināt mijiedarbību starp māksliniekiem un amatniekiem, prasmju nodošanu un pielietojumu;

sniegt  ieguldījumu radošo industriju attīstībā Latvijas lauku teritorijā un Valsts kultūrpolitikas īstenošanā.

Uzdevumi

1. lietot dabas un otrreizējās pārstrādes materiālus un apzināt norises vietas potenciālu;

2.aktivizēt radošumu, dizaina domāšanu un izraisīt jaunu dizaina produktu veidošanos;

3. sniegt māksliniekiem atbalstu Covid izraisītās nestabilitātes laikā, nodrošinot aktivitātes laukos ar iespēju darboties nelielās grupās un distancēti; dokumentēt Covid-vasaras laiku personalizētās skičgrāmatās;

4.apzināt, izpētīt un rast jaunas iespējas, pilnveidot tradicionālās roku darba prasmes savstarpējā saskarsmē, mijiedarbībā, eksperimentos, rezultātu pielietojumā mūsdienās, arī pedagogu darbā.

Tiks organizētas savstarpēji saistītas 6 aktivitātes ar dažādām meistarklasēm:

1.PAPĪRDARBNĪCA (papīrliešana no dažādām šķiedrām, vad.Ē.Māldere; augļu, dārzeņu papirusu izgatavošana,vad. Ē.Zutere, reljefspiede vad.A.Lenkevičs)

2. AUGU DARBNĪCA  (dažādu dabīgo audumu šķiedru, vilnas dzijas un pašizgatavoto un rūpnieciski ražoto papīru krāsošana ar augiem, ar dabas drukas (ekoprint) un dobspiedes izmantošanas iespējām, no dabas materiāliem tiks izgatavoti spiedogi, speciālas apdrukas klišejas, vad.Ē.Māldere&Ē.Zutere)

3.BĒRNU DIENA (2 nodarbības ar dabas materiālu (augu, krāsu, formu) iespēju radošu  izmantošanu, vad.Ē.Māldere)

4.LAMPU DARBNĪCA (lampu izgatavošana no pašlietiem šķiedru papīriem izmantojot augus, vad.A.Lenkevičs&Ē.Māldere)                                 

5.PLENĒRS  DABĀ  (klasisks brīvo studiju plenērs ar vides izpēti un botānisko glezniecību, vad.Ē.Māldere, lauku dzīves skicēšanu, vad.E.Lenkeviča un skičgrāmatu  izgatavošanu no pašlietiem papīriem ar grāmatsiešanas paņēmieniem, vad.Ē.Zutere)

6.NOSLĒGUMA PASĀKUMS: DABA RADA -UN ES!  (mirkļizstāde Dzērbenē, kas  iekļausies ikgadējā Starptautiskās papīrizgatavotāju un papīrmākslinieku asociācijas IAPMA  izstādē Rīgā, LU Botāniskā dārzā, iekārtojums A.Lenkevičs, Skaņu darbnīca un projekta svinīgs noslēgums  ar sadziedāšanos, vad.E.Lenkeviča).

Projekta saimnieciskā  uzraudzība:  A.Lenkevičs  (materiālu sagāde, nodarbību vietas iekārtošana, nokārtošana, malkas un ūdens sagāde, kā arī krāsns kurināšana)

Projekta vadītāja : Ē.Māldere (materiālu sagāde, dalībnieku reģistrācija, norišu rezultātu izpēte  un atziņu apkopošana)

4. Prioritāte

Jaunrades projekts sastāv no radošām iniciatīvām, to rada un realizē profesionāli mākslinieki/dizaineri, kas savstarpēji demonstrējot viens otram savas prasmes tās nostiprinās, bagātināsies paši un sadarbības rezultātā radīs jaunus dizaina produktus, kas būs apskatāmi izstādē. Tas kalpos kā paraugs jaunu, radošu iespēju apzināšanā un radīšanā ārpus Rīgas un kalpos par iedvesmu citām aktivitātēm.
Projekts atbilst arī citām prioritātēm, jo skar vietējo kopienu un tajā tiks iesaistīti bērni.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mēŗkauditorija -
1)Projektā - radoši cilvēki, amatnieki, mākslinieki un mākslas mīļotāji no 18 g.v.
2)Bērnu dienā - ģimenes ar bērniem no 4 g.v.
3)Nobeiguma pasākumā- ieinteresētie apmeklētāji
4)mākslinieki-mākslas skolu pedagogi, kas iegūtās prasmes nesīs tālāk, tālab ieguvēji būs arī projekta dalībnieku skolnieki.
5)Vietējie iedzīvotāji - jo viņu apdzīvotajā vietā brīvi pieejams vai vērojams internetā radošs, iedvesmojošs pasākums.

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks realizētas 6 AKTIVITĀTES ar kopumā 4 mākslinieku 10 meistarklasēm un 1 Skaņu darbnīcu - nostiprinātas vai jaunapgūtas prasmes (papīrliešana, papirusu izgatavošana, reljefspiede, krāsošana ar augiem, dabas druka (ekoprint), dobspiede, botāniskā glezniecība, lauku dzīves skicēšana, skičgrāmatu un lampu veidošana, arī skaņrade ar dziedāšanu).

Sadarbībā un mijiedarbībā tiks radītas jaunas dizaina idejas un mākslas darbi, lietojot dabas un otrreiz pārstrādātus izejmateriālus. Tiks attīstīts Latvijas papīrmākslas veids un uzsākts vākt materiālus grāmatai-katalogam par Latvijas papīrmākslu un dabas materiālu izmantošanu. 

BĒRNU DIENAS ietvaros notiks 2 nodarbības (2 reizes pa 1,5h) ar dabas materiāliem, bērnus atvedīs vietējie iedzīvotāji, ģimenes, tādējādi izveidosies  saikne starp vietējiem iedzīvotājiem un projekta dalībniekiem. Apmeklētāji varēs iepazīsies ar darbiem, ar amata prasmēm un radošo izdomu. Projekts ļaus attīstīties vietas potenciālam, tas cels vietējo iedzīvotāju un projekta dalībnieku pašapziņu.

Plānots radīt papīrmākslas un tekstilmākslas darbus, bildes, kolāžas, gleznas, mozaīkas, skičgrāmatas, lampas, sīkplastikas skulptūras u.c. ar radošiem ierakstiem, zīmējumiem, gleznojumiem, nospiedumiem, kodinājumiem, rūsinājumiem un batikojumiem. Tiks dokumentēts Covid-laiks. Projekta ietvaros iespējams individuāls darbs attālināti, procesa gaitā atrādot un iesniedzot darbu gala izstādei.

Darbi tiks eksponēti noslēguma mirkļizstādē, tos varēs aplūkot katrs apmeklētājs, gūt gandarījumu un iespēju izgatavotos darbus iegādāties. Radītie darbi tiks iekļauti ikgadējā Starptautiskās papīrizgatavotāju un papīrmākslinieku asociācijas IAPMA izstādē Rīgā, LU Botāniskā dārza, kas parasti ir ļoti apmeklēta.  Tiks sniegts  ieguldījums radošo industriju attīstībā Latvijas lauku teritorijā un Valsts kultūrpolitikas īstenošanā.

LDD gūs gandarījumu par padarīto darbu un kopā pavadīto laiku ar atbalstošu kopības sajūtu un  savu prasmju pielietošanas iespēju un prasmju tālāk nodošanu viens otram un citiem skatītājiem, interesentiem un tālākā darba turpinājumā, arī strādājot pedagoģisko darbu. LDD gūs-atpazīstamību un reklāmu -20; -jaunus sadarbības partnerus -15; -jaunus lampu pasūtītājus -10; -radīs jaunus dizaina produktus – 5