Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Alojas novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
3708.90 EUR
Finansējums no VKKF:
1318.00 EUR
Līdzfinansējums:
2390.90 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 923,00 EUR

Kopsavilkums

Projekts motivēs jaunos autorus radīt latviskas un mūsdienīgas dziesmas bērnu korim un dos iespēju mūzikas skolu koriem papildināt repertuāru, apgūstot un pirmatskaņot savu vienaudžu komponētus darbus. Jaundarbus, 2 - 4 balsīgas  a cappella tautas dziesmu apdares bērnu korim, divās vecuma grupās radīs Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņi, Latvijas mūzikas akadēmijas studenti un jaunie komponisti līdz 30 gadu vecumam.

Žūrija, komponisti Selga Mence, Ēriks Ešenvalds un kordiriģente Māra Skride, konkursa 1.kārtā izvērtējot dziesmu partitūras, autoriem sniegs dziesmu analīzi un ieteikumus labojumiem pirms 2.kārtas. Dziesmu autori sadarbosies ar mūzikas skolu koru diriģentēm, mūzikas skolu koriem apgūstot jaundarbus.  

Pirms 2. kārtas žūrija  tiksies ar jaunajiem autoriem un viņu pedagogiem kompozīcijas meistarklasē, kur analizēs konkursam iesniegtās latviešu tautas dziesmu apdares, sniegs padomus un ieteikumus tālākai izaugsmei . Mūzikas skolu kori publiskā koncertā pirmatskaņos konkursa 2.kārtā izvirzītās dziesmas un žūrija noteiks konkursa uzvarētājus, kas saņems Alojas pašvaldības prēmijas.

Godalgotie darbi tuvākajos gados tiks publicēti izdevniecības "Musica Baltica" ceturtajā nošu krājumā "Jaunie jaunajiem", 2025.gadā iekļauti svētku "Gaismu sauca" noslēguma koncerta programmā un būs pieejami plašam interesentu lokam.

Godinot savu novadnieku, gaismas saucēju dzejnieku Ausekli, un saglabājot a cappella kora dziedāšanas tradīciju, kopš 2005.gada Alojas pašvaldība organizē bērnu kora dziesmu jaunrades konkursu "Kas mēs bijām, būsim,esam". Konkursa ideja - jaunie raksta jaunajiem!

Mērķi

Iesaistīt bērnus un jauniešus daudzveidīga un kvalitatīva kultūras procesa nodrošināšanā Vidzemē, saglabājot un popularizējot latviešu tautas dziesmu mantojumu, a cappella kordziedāšanas tradīciju, veicinot muzikālo jaunradi un sekmējot jaunradīto darbu pieejamību plašai sabiedrībai.

Uzdevumi

   1. Organizēt bērnu kora dziesmu jaunrades konkursu “Kas mēs bijām, būsim,esam”.

  2. Iesaistīt jaundarbu apguvē un izpildījumā Latvijas mūzikas skolu korus, papildinot koru repertuāru un nodrošinot jaunradīto darbu izplatīšanu un pieejamību sabiedrībai.

  3. Iepazīstināt dziesmu autorus ar žūrijas komisijas dziesmu analīzi un komentāriem darbam ar labojumiem pirms konkursa 2.kārtas. 

  4. Sniegt meistarklasi kompozīcijā konkursa dalībniekiem tālākai profesionālajai izaugsmei.

  5. Publiskā koncertā publiku iepazīstināt ar konkursa 2.kārtā izvirzītajām dziesmām.

1. Prioritāte

Dziesmu svētku pamata - a capella dziedāšanas tradīcijas turpināšanai, darbā ar jauniešiem ir nepieciešams interesants repertuārs, jo ir grūti panākt un noturēt bērnu interesi un līdzdalību koros. Jaundarbu apguve sadarbībā ar autoru un dalība projektā būs pamats koru sadarbības veicināšanai un jaunu ideju attīstībai. Šodienas mūzikas skolu koru dziedātāji būs nākamo latviešu dziesmu svētku kopkora dziedātāji un arī svētku veidotāju – komponistu un koru diriģentu pamats!

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešā mērķauditorija ir mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi, JVLMA studenti - dziesmu autori un koru dziedātāji.
Netiešā - Alojas pilsētas un iedzīvotāji un kora mūzikas interesenti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā, iesaistot bērnus un jauniešus, tiks veicināts mūzikas jaunrades process un sekmēta jaunradīto kultūras vērtību izplatīšana un pieejamība plašai sabiedrībai:

1)  mūzikas skolu kori  apgūs  2.kārtā izvirzītos vienaudžu jaundarbus bērnu korim a cappella, papildinot savu repertuāru;

2)  17 jaunie autori komponistu Selgas Mences, Ēriks Ešenvalds un kordiriģentes Māras Skrides meistarklasē, saņems  jaundarbu analīzi un profesionāļu  padomus tālākajam radošajam darbam;

3) konkursa žūrija, publiskā konkursa 2.kārtā noklausoties dziesmu pirmatskaņojumus, noteiks konkursa uzvarētājus divās vecuma grupās, kas saņems Alojas pašvaldības prēmijas;

4) godalgotie darbi līdz 2025.gadam tiks publicēti nākamajā dziesmu krājumā "Jaunie jaunajiem"  un būs pieejami plašai auditorijai.