Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Projekta kopējās izmaksas:
2475.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1825.00 EUR
Līdzfinansējums:
650.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīva kultūras procesa nepārtrauktību, pēctecību un pieejamību Mālpilī, veicināt sadarbību starp novada izglītības iestādēm.

Projekta ietvaros novada jaunākie iedzīvotāji (6-8 gadus veci bērni) un Allažu pamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņi profesionāla mākslinieka - pedagoga vadībā iepazīsies ar interesantākajām Mālpils ainavām - to fotogrāfijām cauri laikiem un ainavu attēlojumam profesionālu mākslinieku darbos. Lai panāktu maksimālu bērnu līdzdalību un iedziļināšanos, tiks sagatavoti dažādi uzdevumi, un, pēc fotogrāfiju izpētes, bērni dažādās tehnikās veidos savas variācijas par vēsturisko un mūsdienīgo Mālpils ainavu.

Bērnu darbi tiks noformēti un Mālpils Kultūras centrā tiks veidota fotogrāfiju un bērnu darbu Pop up izstāde. Pēc Mālpils bērnu darbu izstāde ceļos uz blakus pagastu, uz Allažu pamatskolu.

Mākslas skolas audzēkņi, izmantojot sagatavoto foto materiālu, strādās pie Mālpils ainavu attēlojuma melnbaltās grafikās. No šiem darbiem tiks veidotas ekspozīcijas izstādīšanai Mālpils novada vidusskolas un Mālpils novada bibliotēkās.

Ja epidemioloģiskā situācija valstī klātienes darbošanos neatļaus, projekta komanda sagatavos videomateriālu ar attēliem, stāstījumu un sagatavotiem uzdevumiem, un izdales materiālus strādāšanai individuāli. Arī izstādēm ir paredzēti dažādi iespējamie varianti.

Mērķi

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīva kultūras procesa nepārtrauktību, pēctecību un pieejamību Mālpilī, veicināt sadarbību ar kaimiņiem, radīt bērnos interesi par mākslu un novada vēsturi, kā arī piesaistīt mākslas skolai jaunus audzēkņus.

 

Uzdevumi

Iesaistīt Mālpils kultūras dzīvē jaunāko paaudzi un pastarpināti arī viņu vecākus un citus tuviniekus. Popularizēt Mālpils ainavu, veicināt mākslas izpratni un veidot nākotnes skatītāju un darītāju.

Parādīt bērniem iespēju paskatīties uz tradicionālām lietām no cita skata punkta, izmēģināt savus spēkus dažādās mākslas tehnikās.

Iepazīstināt plašāku sabiedrību ar Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbiem, iepazīt potenciālos audzēkņus

1. Prioritāte

Bērni ir mūsu nākotnes garants. Cilvēki, kas nākotnē sekmēs un nodrošinās kultūras procesu Vidzemē, Latvijā un pasaulē, tādējādi veidojot un saglabājot daudzpusīgu kultūrvidi. Ja interesi par kultūru, par vidi, kurā dzīvo, viņos neradīs no mazotnes, tad ļoti bieži tāda neveidosies vispār.

Ieguvēji un mērķauditorija

Darbnīcas: Mālpils novada PII “Māllēpite” vecāko grupu audzēkņi, Allažu pamatskolas Pirmsskolas grupas audzēkņi, Mālpils novada vidusskolas jaunāko klašu audzēkņi, Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Izstādes: Mālpils novada iedzīvotāji un novada viesi, Allažu pagasta pirmsskolas grupas audzēkņi, pamatskolas skolēni un viņu tuvinieki.

Paredzamie projekta rezultāti

Aptuveni 150 Mālpils novada un Allažu pagasta bērniem būs iespēja iepazīties ar  pazīstamu un mazāk zināmu ainavu mūsdienīgām un vēsturiskām fotogrāfijām un to attēlojumu mākslas darbos, un, darbojoties radošajās darbnīcās, izmēģināt jaunas tehnikas un paraudzīties uz savu novadu ar mākslinieka skatu.

Bērniem būs iespēja darboties profesionālu mākslinieku – pedagogu vadībā, līdz ar to jēgpilni pavadīt laiku un paplašināt savu redzesloku.

Tuvinieki un citi interesenti apskatot bērnu veikumu, vienlaikus padziļinās zināšanas par novada vēsturi un paskatīsies uz zināmām lietām ar savādāku skatu.

Mākslas skolai šī ir lieliska iespēja reklamēt sevi, novērtēt mazo mākslinieku potenciālu un piesaistīt jaunus audzēkņus.