Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada bibliotēka, Gulbenes novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
2249.22 EUR
Finansējums no VKKF:
1145.00 EUR
Līdzfinansējums:
1104.22 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 802,00 EUR

Kopsavilkums

Godinot leģendāros kordiriģentus Imantu un Gido Kokarus un atzīmējot viņu simtgadi, tiks veidots unikāls jauniešu un pieaugušo vizuāls redzējums, izveidojot ceļojošo izstādi, video nodarbību skolēniem, kā arī digitālo kolekciju. Izveidotā jauniešu ekspertu grupa (6-10 cilvēki) piedalīsies bibliotekāru vadītā nodarbībā par stāstu vākšanu, apkopošanu, apstrādi.  Izmantojot iegūtās zināšanas, jaunieši apzinās kādreizējos koristus, kolēģus, studentus un citus, ar kuriem diriģenti sadarbojušies un vāks dzīvesstāstus, atmiņas par brāļu Kokaru dzīvi un daiļradi. Kopīgi ar bibliotekāriem veiks iegūto materiālu (atmiņu stāstu, kā arī nepublicēto materiālu) izvērtēšanu, atlasi un apstrādi. Sadarbībā ar Gulbenes Mākslas skolas jauniešiem un skolas direktori tiks izstrādāts ceļojošas izstādes dizains, vizuālais risinājums, iekļaujot tādus mūsdienīgus risinājumus, kā QR kodus, zem tiem ietverot video, audio stāstu fragmentus. Ceļojošā izstāde ilgtermiņā tiks izstādīta kultūras iestādēs visā Latvijā, izstāde digitālā formātā būs skatāma Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā sadaļā Novads. Jauniešu ekspertu grupa izveidos 2 - 3  40 minūšu video nodarbības par kordiriģentu Imanta un Gido Kokaru daiļradi kādā no mūsdienu video veidošanas platformām (piem. animaker.com). Nodarbības tiks integrētas kompetenču pieejā mācību saturā, stiprinot Vidzemei nozīmīgo kultūras notikumu un cilvēku pazīšanu. Projekta noslēgumā sarīkota tikšanās, atmiņu stāstu vakars ar stāstnieku / lektoru dalību.

Mērķi

Iepazīstināt jauniešus ar Latvijas mūzikas vidē leģendāriem diriģentiem Imantu un Gido Kokariem, veicinot jauniešos piederību dzimtajai vietai, attīstot kritisko domāšanu, sadarbības prasmes, digitālās iemaņas, lai caur jauniešu skatu punktu atspoguļotu kordiriģentu identitāti, radot dzīvesstāstu pieejamību un tālāknodošanu.

Uzdevumi

 1. Sagatavot un novadīt nodarbību jauniešiem par stāstu vākšanu, intervēšanu, materiālu atlasi un apkopšanu. Turpmākos uzdevumus veic jaunieši, sadarbībā ar bibliotekārēm kā konsultantēm.

 

      2. Izpētīt brāļiem Kokariem veltītās ekspozīcijas Ozolkalnā (Beļavas pagasts, Gulbenes novads) krājumu, apzināt nepublicētos materiālus.

 

 1. Konsultējoties ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesori, Dziesmu svētku virsdiriģenti Airu Birziņu un Latvijas Radio 3 “Klasika” producenti un žurnāla "Mūzikas Saule" redaktori Ilzi Medni, uzrunāt kādreizējos koristus, kolēģus (komponistus, diriģentus), studentus un citus, ar kuriem sadarbojušies Imants un Gido Kokari.

 

 1. Atlasīt nepublicētos materiālus, veikt atmiņu stāstu pierakstīšanu (arī audio, video formātā), un iegūto materiālu izvērtēšanu, atlasi un apstrādi / digitalizāciju.

 

 1. Papildināt Gulbenes novada bibliotēkas novadpētniecības krājumu ar iegūtajiem materiāliem – dzīvesstāstiem, fotogrāfijām, interesantām liecībām.

 

 1. Sadarbībā ar Gulbenes Mākslas skolu – skolēniem un direktori Sandru Dikmani – izstrādāt ceļojošās izstādes “Laimes bērni. Kokariem – 100” vizuālo risinājumu, ietverot mūsdienīgus risinājumus – tādus kā QR koda izmantošana un citus jauniešu ieteiktos izstādes papildinājumus.

 

 1. Izveidot ceļojošo izstādi, kā arī digitālo kolekciju Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā sadaļā Novads.

 

 1. Iesaistīties Gulbenes novada Kultūras pārvaldes organizētajā pasākumā “Mūsu Kokariem – 100” Ozolkalnā, atklājot ceļojošo izstādi.

 

 1. Izstrādāt un sagatavot 2-3 mācību nodarbības pamatskolas vecuma skolēniem līdz 9.klasei par brāļu Kokaru daiļradi un māksliniecisko darbību, izmantojot iegūtos materiālus.

 

 1. Noorganizēt tikšanos / atmiņu stāstu vakaru “Brāļiem Kokariem – 100”. (Pasākums var notikt arī attālināti.)

 

1. Prioritāte

Apzinot un apkopojot laikabiedru atmiņu stāstus, kā ari nepublicētos materiālus par Imanta un Gido Kokaru dzīvi un daiļradi, Gulbenes novada jaunieši iesaistīsies nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un tālāknodošanā. Jauniešos tiks veicināta un attīstīta prasme strādāt patstāvīgi, plānojot savu darbu un uzdevumus, atspoguļojot diriģentu dzīvesstāstus caur savu skatu punktu, tādējādi veicinot piederības sajūtu novadam.

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešie ieguvēji būs jaunieši, kuri iesaistīsies un līdzdarbosies interviju veikšanā, materiālu apstrādē, izstādes izveidē un mācību stundu izstrādē un vadīšanā. Skolēni, kuriem būs pieejams mācību materiāls par diriģentu daiļradi.
Ņemot vērā Dziesmu svētku nozīmi, ieguvējs būs ikviens, kurš interesējas par mūzikas vēsturi – īpaši kora mūzikas piekritēji, mūzikas skolu audzēkņi, studenti. Ceļojošā izstāde tiks eksponēta dažādos novados, digitālā formātā skatāma jebkuram interesentam.

Paredzamie projekta rezultāti

 1. Sagatavota nodarbība, kas tiks izmantota arī turpmāk skolēnu izglītošanā, un nodotas zināšanas jauniešiem par stāstu vākšanu, apkopošanu, apstrādi un izmantošanu.
 2. Apzināti brāļiem Kokariem veltītajā ekspozīcijā Ozolkalnā (Beļavas pagasts, Gulbenes novads) atrodamie nepublicētie materiāli (personīgie piezīmju kalendāri, koru tērpu skices, fotogrāfijas, stāsti) par Imanta un Gido Kokaru dzīves gaitām un māksliniecisko darbību.
 3. Uzrunāt kādreizējie koristi, kolēģi (komponisti, diriģenti), studenti un citi, ar kuriem sadarbojušies Imants un Gido Kokari, kopskaitā ap 7-10 cilvēki un iegūti unikāli dzīvesstāsti, atmiņas par brāļu Kokaru dzīvi un daiļradi.
 4. Veikta iegūto materiālu (atmiņu stāstu, kā arī nepublicēto materiālu) izvērtēšana, atlase un apstrāde. Jebkuru materiālu atspoguļošana tiks saskaņota ar Kokaru ģimenēm.
 5. Izstrādāts ceļojošās izstādes dizains ar jauniešu skatījumu uz brāļu Kokaru dzīvesgājumu, izstāde atklāta pasākumā “Mūsu Kokariem – 100” Ozolkalnā un ilgtermiņā tiek izstādīta kultūras iestādēs visā Latvijā.
 6. Papildināts Gulbenes novada bibliotēkas novadpētniecības krājums un izveidota digitālā kolekcija Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā sadaļā Novads.
 7. Izstrādātas un sagatavotas 2-3 mācību nodarbības par brāļu Kokaru daiļradi un māksliniecisko darbību pamatskolas vecuma skolēniem līdz 9.klasei. Nodarbība tiks izmantota mūzikas skolu stundās, vispārizglītojošo skolu mūzikas stundās, novadpētnieciskajās nodarbībās Gulbenē, kā arī citur, kur Imants un Gido Kokari strādājuši (Stāmeriena, Cēsis u.c.),
 8. Noorganizēta tikšanās / atmiņu stāstu vakars “Brāļiem Kokariem – 100” (apmēram 30 dalībnieki).