Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Danču Krātuve
Projekta kopējās izmaksas:
1550.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1250.00 EUR
Līdzfinansējums:
300.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 875,00 EUR

Kopsavilkums

1999. gadā tika izdotas trīs E.Spīča burtnīcas ar nosaukumu “Mārtiņa deju grāmata’’.  Burtnīcās tika atspoguļoti latviešu danči, kas kļuva par vienu no pamatiem latviešu danču kustībā dejotajām dejām. Kopā trīs burtnīcu ciklā tika atspoguļotas vairāk nekā 30 latviešu divdaļīgās dejas. Šis materiāls kļuva ļoti pieprasīts folkloras kopu vidū, jo bija viens no retajiem materiāliem, kas plaši atspoguļoja gan dejas soļu norisi, gan mūzikas notis un dejas izcelšanos.

Tagad, 20 gadus vēlāk, šis joprojām ir pēdējais vērienīgākais/populārākais danču izdevums, kaut arī kļuvis par lielu retumu bibliotēkās un nu vairs sastopams tikai pie atsevišķiem kolekcionāriem. Tas diemžēl attiecināms arī gandrīz uz visām iepriekš publicētajām danču grāmatām.

Projekta autori 2020. gada nogalē un 2021. gadā strādājuši pie PDF burtnīcas “Vidzemes danči un ne tikai. Notis. Soļi. Zīmējumi.’’ (Skatīt pielikumā). Darbā apkopotas un atspoguļotas vairāk nekā 23 Vidzemes (un ne tikai) dejas.

Šajā projektā plānots veidot burtnīcu ar saturu, kas fokusēts uz Malienas dejām. Ļaujot ikvienam izmantot materiālā pieejamo informāciju savu repertuāru veidošanā, tiks nodrošināta deju tradīcijas turpināšanās. Šāda veida materiāls ar vietējā reģiona apkopotajām dejām uzskatāmas par vērtīgu palīgmateriālu folkloristiem, deju skolotājiem, muzikantiem un citiem danču mīļotājiem.

Mērķi

Izstrādāt visiem pieejamu PDF online burtnīcu "Malienas danči" ar zīmējumiem, dejas aprakstiem, notīm. Publicējot to platformā dancukratuve.lv, materiālu padarīt pieejamu ikvienam.

Uzdevumi

 1. Apzinātas Malienas dejas no teicējiem, arhīviem, grāmatām
  • Projekta autori veikuši danču izpēti 2020. gadā, apzinot svarīgākos dančus no reģiona
  • Veikts danču vēsturiskās izcelsmes apkopojums
 2. Izveidot danču vēsturiskos aprakstus, burtnīcas pamattekstu
  • Izveidot katra danča izcelsmes aprakstus
 3. Izveidot danču soļu aprakstus
  • Atspoguļot katra danča norisi profesionālā terminoloģijā un vienotā dejas pierakstu sistēmā, izmantojot LNKC sagatavotos materiālus (terminoloģiju)
 4. Izveidot zīmējumus, kas atspoguļo danču norisi
  • Izveidot 3 - 4 zīmējums katram dancim, kas vizuāli atspoguļo danča norisi pa gājieniem
 5. Veikt teksta redakciju
  • Veikt korektora un rediģēšanas darbus visam tekstam
 6. Izveidot nošu pierakstus ar dziedamo tekstu (ja teksts tiek lietots)
  • Balstoties uz melodijām no teicējiem (audio failiem, pierakstiem), izveidot vienotu nošu pierakstu visiem dančiem
 7. Veikt dizaina un maketēšanas darbus
  • Izstrādāt burtnīcas vizuālo dizainu
  • Veikt maketēšanas darbus
 8. Nosūtīt gatavo burtnīcu folkloras kustības pārstāvjiem (Baltica, PEPT, NKC u.c.) un folkloras kopām.
  • Nosūtīt PDF folkloras kopām un to pārstāvjiem

Publicēt informāciju facebook lapā

2. Prioritāte

Malienas danči ir specifisks viena reģiona tradicionālās kultūras mantojums. Projekta ietvaros tie tiek apzināti, aprakstīti un popularizēti tālāk.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija tiek iedalīta divās daļās
• Folkloras kopu vadītāji, skolotāji (Vidzemē, Latvijā, ārvalstīs) – apzinoties, ka šāda veida materiāli, kas atspoguļo ne tikai Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, bet tieši reģionālo, ir ļoti liels retums.
• Bērni, folkloras kopu dalībnieki, danču dejotāji – tieši tie, kas apgūs gan dejas soļus, gan danču spēli, spēs tradicionālās vērtības nest arī vēlāk nākošajām paaudzēm.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā PDF online burtnīca būs pieejama ikvienam, kam ir interneta pieslēgums, no platformas dancukratuve.lv, to lejupielādējot bez maksas. 

Dancukratuve.lv katru dienu apmeklē vidēji 90-110 unikālie apmeklētāji, kam būs piekļuve šiem materiāliem. Projektu noslēdzot, tiks izskatīts variants šo burtnīcu iespiest drukā, lai tā būtu pieejama arī bibliotēku apmeklētājiem un skolotājiem ikdienas lietošanai ne digitālā vidē.