Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
"Pauze AD"
Projekta kopējās izmaksas:
2650.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2650.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Ņemot vērā to, ka pasaulē plosās Covid - 19 pandēmija, mainās arī mūsu ikdiena. Sabiedrība pāriet uz digitālo iekārtu izmantošanu, tāpēc Ošupes pagasta jauniešiem radās ideja par to, ka šajā Covid laikā varētu radīt paliekošu vērtību nākamajām paaudzēm - filmu par Ošupes pagasta kultūras mantojuma vietām. Objektu vietas tiks apzinātas, izmantojot internetu, mutvārdu saziņu ar pagasta cilvēkiem, kā arī tiks meklētas liecības vēstures avotos, fotogrāfijās un stāstos. Apkopotais materiāls tiks iemūžināts video kadros, kas tiks samontēts. Filma paredzēta izstrādāt latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā. Atbilstoši tā brīža Covid - 19 pandēmijas ierobežojumiem, tiks izvērtēts, kur notiks filmas pirmizrāde. Ja netiks noteikti ierobežojumi par pulcēšanos, filmas pirmizrāde notiks Degumnieku tautas namā, savukārt, ja ierobežojumi būs spēkā, tad filmu iespējams būs redzēt ārpus telpām. Pēc filmas pirmizrādes tā tiks publicēta biedrības sociālajos tīklos, kā arī Youtube kanālā.

Mērķi

Apzināt un saglabāt Ošupes pagasta kultūras mantojumu video formātā.

Uzdevumi

1. Izpētīt un izvērtēt vietas Ošupes pagastā, kas varētu tikt uzskatāmas par kultūras mantojumu.

2. Iztrādāt pētījumu un apkopot liecības par Ošupes pagasta kultūras mantojuma objektiem.

3. Iztrādāt video materiālu .

4. Filmas pirmizrāde Ošupes pagastā.

2. Prioritāte

Sabiedrībai šajos Covid - 19 pandēmijas laikos ir jāpielāgojas izstrādātajiem ierobežojumiem un jāmeklē iespējas, kā turpināt kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. Tāpat arī Ošupes pagastam nav izstrādāta neviena liecība, video materiāls par vietām, kuras ir saglabājušās līdz mūsdienām un kuras varētu uzskatīt par kultūras mantojumu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Bijušie un esošie Ošupes pagasta iedzīvotāji, nākamās paaudzes, kā arī visi interesenti (tūristi, vēstures pētnieki u.c. )

Paredzamie projekta rezultāti

Bijušie un esošie Ošupes pagasta iedzīvotāji, nākamās paaudzes, kā arī visi interesenti (tūristi, vēstures pētnieki u.c. ) Ieguvēji ap 1000 Ošupes pagasta iedzīvotāji, ap 200 tūristi. Jauniešu izglītošana, saglabā kultūras mantojumu. 

Līdz šim Ošupes pagastam nav izveidota grāmata, muzejs, finofilma vai cits uzskates materiāls, kur uzzināt par kultūras objektiem, kas saglabājušies līdz mūsdienām, kā arī nav apkopotas apskates vietas tūristiem.