Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes Mūzikas skola
Projekta kopējās izmaksas:
3637.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3137.00 EUR
Līdzfinansējums:
500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2196,00 EUR

Kopsavilkums

2021.gada 28.februārī mūžībā devies latviešu komponists, Cēsu mūzikas

vidusskolas direktors (1991. – 2000.), kompozīcijas pedagogs, Latvijas Radio

skaņu režisors, kultūras darbinieks Jānis Porietis.

Gulbenes Mūzikas skolu ar komponistu saikne vienojusi 40 gadu garumā. 1980.gados, tā laika direktores A.Veikšānes aicināts, komponists radīja vairākas autorprogrammas, kuras iestudēja skolas koris, vokālie un kameransambļi, solo izpildītāji -  audzēkņi un pedagogi. J.Porieša mūzika tika atskaņota autorkoncertos un ikgadējos Mūzikas dienu pasākumos, kādi tolaik tradicionāli notika visā Latvijā, arī Gulbenē. Paralēli, skolas koklētāju ansamblis sagatavoja viņa skaņdarbus ierakstam Latvijas Radio. Skolas nošu krājumos ir autora dāvinājumi- skaņdarbi dažādiem izpildītāju sastāviem.

Likumsakarīgi sadarbība turpinājusies arī šobrīd. Skolas direktore I.Matīsa ir komponista audzēkne (1993. - 1998.g). Arvien J.Porietis savas kompozīcijas uzticējis bijušajiem audzēkņiem ar sirsnīgu piebildi- "lai tak maniem direktoriem ir kaut kas no manas daiļrades"…

2020.g. vienojoties ar komponistu, tika plānots viņa autorkoncerts Gulbenē. Sāktas studēt partitūras. Iecere pārtrūka...

Šis laiks nepieļauj publiskus autora piemiņas koncertus, tomēr Gulbenes MS audzēkņi un pedagogi gatavi īstenot iecerēto. Jo vairāk - ir vēlme sagatavot ne tikai koncertu, bet saglabāt devumu paliekoši - CD ierakstā - paplašinot iespēju iepazīstināt ar komponista J.Porieša mūziku interesentus visdažādākajās auditorijās-novadā, Latvijā un aiz tās robežām. CD būtu lielisks nacionālās kultūras prezents, veidojot kontaktus ar ārzemju mūziķiem, skolām. Šī darba pievienotā vērtība būtu- piemiņa, pateicība un pēctecība nākamajās paaudzēs.

Mērķi

Iestudējot un ierakstot CD komponista J.Porieša mūziku, iepazīstināt bērnus, jauniešus un sabiedrību ar komponista mūziku, popularizēt to un atstāt paliekošu vērtību latviešu mūzikā.

Uzdevumi

1.Skolas audzēkņiem apgūt iecerētos J.Porieša skaņdarbus;

2. Apkopot informāciju par J.Porieti un iekļaut to CD bukletā;

3.Ierakstīt komponista mūziku CD un tiražēt;

4. CD dāvināt J.Porieša ģimenei, 29 mūzikas skolām Vidzemē un sadarbības partneriem Latvijā un ārpus tās.

5. Veicināt J.Porieša darbu iepazīšanu un atskaņošanu.

6. Godināt komponista piemiņu un novērtēt viņa devumu latviešu mūzikā.

1. Prioritāte

Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņu iesaistīšana Vidzemes kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, latviešu mūzikas kultūras iepazīšanā un popularizēšanā, komponista J.Porieša mūzikas apgūšanā un ieskaņošanā. Vēlme iepazīstināt ar komponista J.Porieša daiļradi Latvijas mūzikas skolu audzēkņus un sabiedrību, paplašināt mūzikas skolu repertuāru, aktualizēt latviešu komponista devumu mūzikā un atstāt paliekošu vērtību nākamām paaudzēm.

Ieguvēji un mērķauditorija

CD būs prezentācijas un piemiņas dāvana 29 Vidzemes reģiona mūzikas skolām, J.Porieša ģimenei, sadarbības skolām un partneriem Latvijā un ārpus tās, popularizējot komponista devumu latviešu mūzikā, aktualizējot komponista darbu iekļaušanu mūzikas skolu repertuāra papildināšanā. CD prezentācijas un komponista piemiņas koncerts plānots Gulbenes Kultūras centrā plašai auditorijai, aicinot Gulbenes novada iedzīvotājus, J.Porieša ģimeni, Cēsu Mūzikas vidusskolas J.Porieša kolēģus un absolventus.

Paredzamie projekta rezultāti

  • Tiks ierakstīti 300 CD ar latviešu komponista Jāņa Porieša mūziku (bērnu un jauniešu mūzikas skolas repertuārs), saglabājot un atstājot nākamām paaudzēm paliekošu vērtību;
  • Gulbenes Mūzikas skolas 180 audzēkņi tiks iepazīstināti ar komponista daiļradi;
  • Skolas audzēkņi, pedagogi, absolventi tiks iesaistīti muzicēšanā dažādos sastāvos (solo, ansambļi, koris), komponista mūzikas izpildīšanā, gūs pieredzi mūzikas ierakstu veikšanā;
  • Vidzemes 29 mūzikas skolas saņems dāvinājuma disku, sniedzot iespēju klausīties komponista mūziku un vēlmi papildināt mūzikas skolas repertuāru ar komponista J.Porieša mūziku;
  • CD sniegs iespēju ilgtermiņā saglabāt J.Porieša muzikālo mantojumu un pieejamību;
  • CD prezentācijas koncerts sniegs iespēju Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņiem muzicēt un popularizēt J.Porieša mūziku, atkal dzirdēt vai iepazīt komponista daiļradi plašai sabiedrībai, tikties komponista un viņa mūzikas cienītājiem (ģimenei, draugiem, kolēģiem, bijušajiem studentiem, mūziķiem ar kuriem komponists sadarbojies u.c.)