Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Beverīnas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
4800.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4800.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

“Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji”. (L. Krolis)

Latvijas valsts prezidents Egils Levits teicis: “Skola veido Tavu “Es” šajā pasaulē. Kad izaugsi, Tu veidosi Latviju.” 

Trikātā ir senas skološanās tradīcijas - pirmā skola dibināta 1685. gadā. Trikātas draudzes skolā mācījušies un to beiguši daudzi Latvijā pazīstami cilvēki, tostarp, ģenerāļi Jānis Balodis, Kārlis Goppers un Roberts Dambītis. Ar Trikātas skolas vārdu tās absolventi devušies ne vien uz citām Latvijas pilsētām un pagastiem, bet arī uz vairākām pasaules valstīm. 
Jaunuzceltajā Trikātas pamatskolā 1. izlaidums izskanēja 1939. gadā. Kopš tā laika skolu absolvējuši gandrīz 1600 skolēnu. 2020. gadā ar skolēnu un absolventu palīdzību apzinātas un savāktas visas Trikātas pamatskolas izlaidumu vai absolventu klašu fotogrāfijas, atpazīti tajās redzamie absolventi un skolotāji. 

Lai savāktie materiāli neiegultu skolas muzeja plauktos, radās iecere izveidot grāmatu, kurā būtu visu gadu skolas absolventu fotogrāfijas, to apraksti un neliela skolas vēsture. Grāmata būtu veltījums Trikātas pamatskolas 85. jubilejai. 

Lai šī Trikātas izglītības vēstures un mūsdienu mantojuma daļa tiktu saglabāta un būtu pieejama arī nākamajām paaudzēm, kā arī kalpotu citām skolām ierosmei līdzīgu izdevumu veidošanā, ir nepieciešams finansējums grāmatas dizaina veidošanai un izdošanai. 

Mērķi

Projekta mērķis ir izveidot emocionāli saistošu sabiedriski vēsturiskas informācijas avotu, apkopojot un publicējot grāmatā fotogrāfijas un ziņas par Trikātas pamatskolas absolventiem no skolas pirmsākumiem līdz mūsdienām, tādējādi stiprinot piederības izjūtu skolai, pagastam, novadam. 

Uzdevumi

Uzdevumi: 

1) Materiāla sagatavošana iespiešanai - korektūra, maketēšana, attēlu datorapstrāde, vāka dizaina izveide. 

2) Grāmatas iespiešana. 

3) Grāmatas prezentēšana. 

2. Prioritāte

Trikātas pagasts ir unikāls ar to, ka šeit pirms 336 gadiem dibināja draudzes skolu, kuras mācību materiālās bāzes un mācīšanās tradīciju pārmantotāja ir Trikātas pamatskola. Skolas muzejā saglabājušās fotogrāfijas arī no draudzes skolas laikiem - 19. gadsimta beigām. Unikāla vērtība ir fotogrāfijās atpazītie skolnieki un skolotāji, kas ļauj veidot un nodrošināt pēctecību, popularizēt skološanās tradīcijas.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta primārā mērķauditorija ir tie Latvijas iedzīvotāji, kuru dzīves saistītas ar Trikātas pamatskolu. Grāmata ir kā materializēta vēstures liecība, kas apliecina cilvēku piederību konkrētai vietai, skolai.
Projekta rezultātā tiešie labuma guvēji būs visi Trikātas pamatskolas absolventi, viņu ģimenes, kas saņems grāmatu.
Netiešais projekta ieguvējs būs Beverīnas novada pašvaldība, kura iegūs paliekošu laikmeta liecību.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izdota grāmata 1000 eksemplāros. Grāmata būs bagātīgi ilustrēta ar 84 izlaidumu un skolotāju kolektīvu fotogrāfijām, būs minēti absolventu un skolotāju vārdi un uzvārdi. Kopš pirmā izlaiduma skolu absolvējuši apmēram 1600 skolēnu. Katra skolēna vārds būs ierakstīts skolas grāmatā. 

Tikai fotogrāfijās vien raugoties, ir iespēja sajust laikmeta elpu, varas maiņas un tradīcijas. Tās veido skolas vēsturi. Piemēram, 1940. gada skolas kopbildē vērojami 1., 2. un 3. klases skolēni. Paši mazākie, pirmklasnieki, piedzīvoja četru varu maiņu – 1. klasi beidza Latvijas brīvvalsts laikā, 2. klasē mācījās padomju varas, bet 3. un 4. klasē – vācu okupācijas laikā, savukārt, uzsākot mācības 5. klasē, jau atkal vadīja padomju vara. 

Varas maiņu rezultātā mainījās gan skolas nosaukums, gan tradīcijas. Taču vērtības un piederības izjūta skolai nemainās.

Arī šodienas notikumi - kad mācības notiek attālināti - veidos vēsturi. Iepazīstot notikumus agrāk, ir iespēja izprast šodienas apstākļus.