Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība MALA
Projekta kopējās izmaksas:
8895.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4350.00 EUR
Līdzfinansējums:
4545.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 3045,00 EUR

Kopsavilkums

                TaDaa! ir starptautisks profesionālas ielu mākslas festivāls, kas rada satikšanās vietu publiskajā telpā caur mākslu. Tā lielākā pievienotā vērtība ir pieejamība - pasākumi ir bez maksas, publiskās telpas aktualizācija, laikmetīgas kultūras pieredzes nodrošināšana. Tas ir lielākais ielu mākslas festivāls Baltijā, kas pastāv jau 7 gadus, Cēsīs notiks jau trešo gadu, un ir kļuvis par vienīgo galamērķi Latvijā skatītāju un organizētāju iniciatīvas dēļ. 2020. gada nogalē, MALAS izveidotajā aptaujā, kā viens no atmiņā paliekošākajiem pasākumiem, tika minēts tieši TaDaa! festivāls, apliecinot tā spēcīgo rezonansi sabiedrībā.

                Plānots, ka festivāls Cēsīs notiks 27. un 28. augustā. Līdzīgi kā 2020. gadā, festivāla programma tiek veidota ar profesionāliem māksliniekiem no Baltijas valstīm. Paredzēti 8 pasākumi pilsētas laukumā un MALAS pagalmā, piedāvājot cirka etīdes bērniem, uguns un pirotehnikas šovu, gaisa akrobātiku un laikmetīgo deju.

                Jau pagājušajā gadā, kad pandēmijas dēļ pasākumu rīkošana tika būtiski ierobežota, MALAS komanda, spējot ātri un elastīgi reaģēt uz notiekošo un ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, spēja realizēt visu ieplānoto programmu.  Lai arī šis gads joprojām būs sarežģīts pasākumu nozarei un joprojām būs jārēķinās ar būtiskiem Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, pasākuma mērogs un norise brīvā dabā (pagalmā un laukumā), ir samērojama drošai pasākuma realizēšanai, nodrošinot šogad cilvēkiem tik ļoti svarīgos kultūras antidepresantus. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku skatītāju loku, plānots, ka šogad daļa pasākumu tiks translēti tiešsaistē.

Vairāk par festivālu skatīt šeit: http://tadaafestival.org/en/

 

Mērķi

Projekta virsmērķis ir stiprināt un attīstīt Cēsis kā laikmetīgu kultūras norišu veidojošu un atbalstošu pilsētu, kā arī profesionālus ielu mākslas pasākumus Latvijā, īstenojot TaDaa! ielu mākslas festivālu kā demokrātisku mākslas formu.

Uzdevumi

 • Īstenot 2 dienu TaDaa! ielu mākslas festivālu Rožu laukumā un Mākslas telpas MALA pagalmā 2021. gada augustā;
 • Nodrošināt kvalitatīvu un drošu ( Covid-19 ierobežojumiem atbilstošu) skatīšanās pieredzi;
 • Nodrošināt iespēju Cēsu iedzīvotājiem un viesiem bez maksas piedzīvot profesionālu ielu teātri, tādā veidā iepazīstinot viņus ar ielu mākslu kopumā;
 • Nodrošināt daļu pasākumu translāciju tiešsaistē kvalitatīvā līmenī;
 • Radīt platformu Latvijas un ārvalstu ielu mākslinieku sadarbības veicināšanai, tālākai attīstīšanai un tīklojuma paplašināšanai;
 • Turpināt MALAS kā profesionāla un aktīva kultūras notikumu nodrošinātāja attīstību Cēsīs un Vidzemē;
 • Veicināt sadarbību starp dažādiem sadarbības partneriem (Cēsu pašvaldība, TaDaa! ielu mākslas festivāls, Ruckas mākslas rezidenču centrs), kas aktīvi un pastāvīgi veido un attīsta kultūras un mākslas dzīvi vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī.

 

3. Prioritāte

Festivāla būtība ir piesaistīt profesionālus ielu māksliniekus, 2021. gadā uzsvaru liekot uz māksliniekiem no Baltijas valstīm, tādējādi veidojot sadarbību starp šī reģiona māksliniekiem. Profesionālas ielu mākslas pasākumu nodrošināšana publiskā telpā veicina to pieejamību plašai sabiedrībai un bagātina laikmetīgas kultūras piedāvājumu un izpratni par dažādām mākslas formām.

Ieguvēji un mērķauditorija

Tā kā festivāls ir brīvdabas, publiskā telpā un bezmaksas, tad dažāda stila mūzika, cirks, teātris, deja ir pasākumi ikvienam vecumam, tautībai, kultūrai, valodai, izglītībai un profesijai, tai skaitā:
Bērniem un jauniešiem;
Ģimenēm;
Tūristiem (skatītājiem ārvalstīs) un pilsētas viesiem;
Mākslas un kultūras interesentiem;
Radošo pārstāvniecību profesionāļiem;
Visa vecuma pilsētas iedzīvotājiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti:

 • Festivālu Cēsīs apmeklēs 300 - 500 apmeklētāju klātienē (kopā uz visām 3 pasākuma daļām 2 dienu garumā) un vismaz 1000 apmeklētāji tiešsaistē Latvijā un ārzemēs;
 • Uz Cēsīm atvesti 12 mākslinieki no Baltijas valstīm (5 trupas);
 • Noorganizēti 8 mūzikas, cirka, dejas pasākumi divu dienu garumā.

Kvalitatīvie rezultāti:

 • Paplašināts laikmetīgu kultūras norišu klāsts Cēsīs un Vidzemes reģionā;
 • Atbalstītas jaunas iniciatīvas, kas bagātinājušas kultūras piedāvājumu Cēsīs, veidojot pilsētu dzīvīgāku un laikmetīgāku gan tās iedzīvotājiem, gan viesiem;
 • Veicināta festivāla apmeklētāju un kultūras pasākumu organizētāju izpratne par ielu mākslas festivālu kā augstvērtīgu radošu pasākumu kopu un pilsētvidi (ielu, laukumu) kā norišu vietu profesionāliem kultūras pasākumiem;
 • Radīta platforma Latvijas un ārvalstu ielu mākslinieku sadarbības veicināšanai, tālākai attīstīšanai un tīklojuma paplašināšanai, kā arī veicināta sadarbību starp dažādiem sadarbības partneriem, kas aktīvi un pastāvīgi veido un attīsta kultūras un mākslas dzīvi vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī.
 • MALA būs guvusi būtisku pieredzi un starptautiskus kontaktus turpmākai kultūras pasākumu organizēšanai.