Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valkas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
9248.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4600.00 EUR
Līdzfinansējums:
4648.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Zinātniekii apgalvo, ka baroka mūzika stabilizē cilvēka  fizisko un emocionālo ritmu. Tā kopumā ir dinamiska, pacilāta, gracioza un galanta.

Projekta īstenošanas mērķis ir sekmēt profesionālās mūzikas pieejamību Latvijas reģionos sadarbībā ar baroka mūzikas kolektīvu- Rīgas Senās mūzikas centra Collegium Musicum Riga (diriģents M.Kupčs) un solisti E.Šimkus  popularizēt baroka laika mūziku, kas Valkas novadā notiks pirmo reizi unikālā vietā- Ērģemes pilsdrupās. 

Ērģemes pilsdrupas, valsts nozīmes vēstures un arheoloģijas piemineklis,ir īpaša vieta Valkas novadā tūrisma potenciāla stiprināšanai, kas būvēta 14- 16 gs kā Livonijas ordeņa pils, bet Lielā Ziemeļu kara laikā pils gāja bojā. No 1986.gada pilsdrupās tiek veikti konservācijas darbi, lai šo unikālo vietu atjaunotu, sakoptu. Vērienīgākie darbi ar ERAF piešķirto finansējumu notika 2020.- 2021.gadā, kad tika pabeigti Ziemeļu torņa atjaunošanas darbi un turpināts sakārtot iekšpagalmu. Padomju gados pilsdrupu iekšpagalmā notika dažādi vasaras sezonālie publiskie pasākumi.

Projektā plānotā mērķauditorija- Ziemeļvidzemes un Dienvidigaunijas iedzīvotāji ( dažādas sabiedrības un interešu grupas- vēsturiskais mantojums un baroka laika mūzika).

Projekta īstenošanas rezultātā ir popularizēta baroka laika mūzika un vēsturisks tūrisma objekts- Ērģemes pilsdrupas.

Projekta īstenošana 2021.gada 31.jūlijā (ierobežojumu dēļ datums varētu tikts mainīts)  būtu uzskatāma kā ikgadējas profesionālās mūzikas un kultūras mantojuma popularizēšanas kultūrtūrisma tradīcijas uzsākšana.

Kopējās projekta "Senās mūzikas valdzinājums"  izmaksas EUR 9248, no Vidzemes kultūras programmas prasītais finansējums EUR 4600, t.i. 49,7% no visām izmaksām

Mērķi

Sekmējot   profesionālās mūzikas pieejamību Latvijas reģionos, sadarbībā ar   baroka mūzikas kolektīvu - Rīgas Senās mūzikas centra Collegium Musicum Riga  (diriģents M Kupčs) un solisti E.Šimkus, popularizēt baroka laika mūziku, kas Valkas novadā notiks pirmo reizi īpašā vietā- Ērģemes pilsdrupās, tā vienlaicīgi aktualizējot vēsturiskā objekta publicitāti.

Uzdevumi

Mērķa sasniegšanai:

-projekta administrēšana

-Rīgas Senās mūzikas centra un pašvaldības vienošanās, koncertprogrammas un tehnisko nosacījumu saskaņošana

-darba grupas ideju ģenerēšanas sanāksme skatuves uzbūvei

-Nepieciešamā tehniskā aprīkojuma rezervēšana

-Koncerta publicitātes, reklāmas un sociālo tīklu komunikācijas plāna izstrāde, īstenošana 

-Līdzfinansējuma piesaiste

-Ērģemes pilsdrupu iekšpagalma un apkārtnes iekārtošana

-COVID -19 ierobežojumu gadījumā apmeklētāju drošībai plāna izstrāde

-pēckoncerta tehniskā aprīkojuma demontāža, vietas sakārtošana

-Pēckoncerta relīzes sagatavošana, izsūtīšana, atskaišu sagatavošana, iesniegšana.

3. Prioritāte

Projekta īstenošana atbilst 3.prioritātei:
radoša sadarbība ar profesionāliem mūziķiem
profesionālās mūzikas žanra pieejamība

kā projekta 2.prioritāte:
unikālas kultūrvides saglabāšana un popularizēšana,
nemateriālā un materiālā mantojuma sintēze

Ieguvēji un mērķauditorija

Ziemeļvidzemes un Dienvidigaunijas iedzīvotāji (dažādas sabiedrības un interešu grupas), kuriem interesē vēsturiskais mantojums un baroka laika mūzika
Paredzamie projekta rezultāti

Galvenais projekta īstenošanas rezultāts:

-senās- baroka laika mūzikas popularizēšana sabiedrībai,

-popularizēts sabiedrībā nozīmīgs kultūras/vēsturiskais mantojums- Ērģemes pilsdrupas kā interesants tūrisma objekts un uzsākta ikgadēja tradīcija plašākam notikumam Ērģemes pilsdrupās,

-veicināta valkas novada pašvaldības un profesionālu mūziķu sadarbība

-tiek stiprināta ņovada un Ērģemes pagasta sabiedrības lokālās identitātes apziņa

-projektā  realizēšanas procesā iesaistīti ap  42  projekta mākslinieciskie, tehniskie dalībnieki, ap 20 novada brīvprātīgie jaunieši,  dažādu paaudžu apmeklētāji līdz 1000