Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu ev.lut.draudze
Projekta kopējās izmaksas:
1700.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1700.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts paredz Limbažos organizēt koncertu „Lai tādēļ šodien torņi skan”. Programmas pamatā ir latviešu komponistu darbi, no klasiķu un mūsdienu autoru vidus īpaši izceļot vidzemniekus – Ā. Ābeli, H. Pavasaru,  M. Einfeldi.  Koncertā izskanēs ērģeles, trompete un soprāna balss. Tādejādi Limbažu reģiona iedzīvotājiem būs sniegta iespēja klausīties kvalitatīvi, profesionāli atskaņotu latviešu komponistu (tai skaitā vidzemnieku) un pasaules līmeņa komponistu mūziku. Tiks pievērsta uzmanība Limbažu resursam - izcilām vairāk kā 120 gadus senām ērģelēm, kā arī tiks turpināta 2018.gadā aizsāktā ērģeļmūzikas un klasiskās mūzikas koncertu tradīcija Limbažu Sv.Jāņa baznīcā, organizējot koncertus regulāri – 2 līdz 3 reizes gadā. Iecerētā norises vieta un datums – Limbažu Sv. Jāņa baznīca, ceturtā jūlija nedēļas nogale- iespējams, ka 24.07., vai arī augusts, atkarībā no situācijas valstī.

Mērķi

Projekta ietvaros organizētais koncerts paredz sniegt iespēju limbažniekiem  un pilsētas viesiem baudīt profesionāli izpildītu mūziku, veltīt uzmanību vēsturiskajam instrumentam. Koncertā paredzēts ietvert klasikas komponistu un Vidzemes komponistu sarakstītus skaņdarbus, tādejādi pievēršot limbažnieku uzmanību Vidzemes kultūras vērtībām, popularizējot Vidzemes komponistu daiļradi, stiprinot vidzemnieka un Latvijas iedzīvotāja kultūras identitāti.

Uzdevumi

Veikt visus koncerta sagatavošanas darbus - sagatavot koncerta afišas un programmas, tās izvietot, reklamēt koncertu sociālajos mēdijos un presē, sagatavot telpu koncertam. 

Koncerta ietvaros iepazīstināt klausītājus ar konceptuāli pārdomātu, mākslinieciski augstvērtīgu, profesionāli izpildītu mūzikas programmu soprānam, trompetei un ērģelēm. Par izpildītājiem un Limbažu Sv. Jāņa baznīcas ērģelēm sniegt arī informāciju koncerta programmā.

Sniegt atskaiti par koncertu, nodrošināt informāciju masu medijos

3. Prioritāte

Koncertu organizē Limbažu ev.lut.draudze, kas vēlas, lai skaistais dievnams aktīvāk tiktu izmantots dažādu koncertu norisē. Draudzes brīvprātīgie piedalīsies koncerta sagatavošanā, reklamēšanā un palīdzēs, lai tas noritētu veiksmīgi. Koncerta programmā (pielikumā) ietverta Vidzemes komponistu skaņdarbi. Koncerts popularizē Vidzemes komponistu daiļradi, pievērš uzmanību Limbažu, un visas Vidzemes kultūras dzīves resursam- Sv. Jāņa baznīcai un tās ērģelēm.

Ieguvēji un mērķauditorija

Limbažu novada iedzīvotāji un viesi

Paredzamie projekta rezultāti

Realizējot šo projektu:

  • būs radīta iespēja lauku reģiona iedzīvotājiem klausīties kvalitatīvi, profesionāli atskaņotu latviešu –Vidzemes komponistu mūziku
  • Limbažu novada iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar klasikas un Vidzemes komponistiem un viņu daiļradi, tā veidojot izpratni, ka Vidzemes īpašo identitāti veido arī mūzikas mantojums un muzikālā mākslinieciskā jaunrade. Tiks popularizēta klasiskā mūzika, tā izraisot novada iedzīvotājos lielāku interesi par klasisko mūziku un Vidzemes komponistu daiļradi.
  • Tiks pievērsta sabiedrības uzmanība tam, ka Limbažos ir vēl nepietiekami apzināts resurss - Limbažu Sv. Jāņa baznīca kā estētiski skaista vide klasiskās mūzikas koncertiem, ar koncertinstrumentu - vairāk kā 120 gadus senām ērģelēm
  • tiks turpināta un veidota Limbažu ērģeļmūzikas koncertu tradīcija

Atskaņojot programmu, Limbažu Sv. Jāņa baznīca tiks popularizēta kā vieta klasiskās mūzikas koncertiem ārpus Rīgas.