Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Mākslinieku biedrība SIDEGUNDE
Projekta kopējās izmaksas:
3680.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3000.00 EUR
Līdzfinansējums:
680.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Apzināt, apkopot un digitalizēt, klasificēt, dokumentēt laikā no 2003.-2020 gadam Mālpilī realizēto mākslinieku plenēru un simpoziju vizuālo materiālu, tā radot iespēju nodrošināt kultūras procesu un šī vēsturiskā mantojuma pieejamību Mālpils novadā.

Projekta realizācijas gaitā būtiski padarīt šodien pieejamus plenēru laikā tapušos WHS video materiālus izveidojot kompaktu videoversiju. Tikpat svarīgi digitalizēt uz fotofilmām tapušo arhīvu, ko izmantot izveidojot vizuālo risinājumu foto materiālu hronoloģiskam apkopojumam.

Mālpils kultūras centrā iekārtot plenēru dalībnieku darbu ekspozīciju, kas papildināta ar   vēsturiskajiem vizuālajiem materiāliem.

Kā savdabīgs akcents izstādes norises laikā, domāta tikšanās ar iepriekšējo plenēru dalībniekiem, kas notiks mākslinieka Borisa Bērziņa dzimšanas dienās 7. oktobrī MKC.

Lai vairāk iesaistītu bērnus un jauniešus, izstādes laikā notiks radošās darbnīcas bērniem, kuras organizēs Mālpils Mūzikas un mākslas skola un, paralēli plenēru izstādei, plānota bērnu darbu pop-up izstāde.

Mērķi

Projekta mērķis apzināt, apkopot un digitalizēt 17 gadu laikā Mālpilī realizēto mākslinieku plenēru un simpoziju vizuālo materiālu, tā radot iespēju nodrošināt kultūras procesu un šī vēsturiskā mantojuma pieejamību, nepārtrauktību un pēctecību Mālpils novadā, sekojot līdzi informācijas nesēju tehnoloģiju attīstībai, tā radot tiecību un ticību, piederības sajūtu, atmiņas, pietāti pret radošām personībām un mantojumu.

Uzdevumi

  • Dot iespēju Mālpis sabiedrībai iepazīties ar Latvijā ievērojamu vizuālās mākslas meistaru daiļradi un mākslas tapšanas procesiem.
  • Uzņemties atbildību par sabiedrības gaumes un estētisko vērtību veidošanu.
  • Iepazīstināt interesentus ar novada dabu un kultūru, akcentējot vietējās kultūrvēsturiskās vērtības un Mālpili kā Vidzemes dabas ainavas savdabīgu sastāvdaļu un iedvesmu ainavu glezniecībai.
  • Digitalizēt plenēru gaitā tapušos WHS video materiālus un izveidot kompaktu videoversiju, publicējot to Mālpils novada domes mājas lapā un sociālajos tīklos.
  • Digitalizēt, klasificēt un dokumentēt uz fotofilmām tapušo arhīvu.
  • Izveidot vizuālo risinājumu foto materiālu hronoloģiskam apkopojumam.
  • Veidot Mālpils kultūras centrā plenēru dalībnieku darbu ekspozīciju, papildinot to ar   vēsturiskajiem vizuālajiem materiāliem, tā dodot iespēju iepazīties ar tiem visplašākajam iedzīvotāju lokam.
  • Izstādes laikā dot iespēju bērnu radošajām darbnīcām, tā radot interesi par dažādām mākslas nozarēm un tehnikām un palīdzēt veidot bērnu darbu pop-up izstādi.
  • Ja epidemioloģiskās situācijas dēļ, klātienē pasākums nedrīkstēs notikt, tad Mālpils kultūras centrs apņemas saglabāt izstādes materiālus līdz laikam, kad to demonstrēšana klātienē tiks atļauta.
3. Prioritāte

Radoša sadarbība ar Latvijā ievērojamiem māksliniekiem būtiski veicinot iedzīvotājos izpratni par profesionālo mākslu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Izstādes apmeklētāji, skatītāji, plenēru dalībnieki, Mālpils novada PII ‘Māllēpīte” vecāko grupu audzēkņi, Mālpils novada vidusskolas jaunāko klašu audzēkņi, Allažu pagasta pirmskolas grupu audzēkņi, Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, viņu vecāki un pedagogi

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie rādītāji ir grūti prognozējami, sakarā ar valstī esošo neprognozējamo epidemioloģisko situāciju.

Projekta realizācijas rezultātā tiks digitalizēti video un foto arhīvi, izveidojot filmu un planšetes ar vizuālo materiālu par 17 gadu laikā notikušajiem plenēriem un simpozijiem, kuru laikā tika dota iespēja senioru mākslinieku paaudzei radoši strādāt un dalīties atmiņās un pieredzē ar saviem kolēģiem. Laika gaitā mainot prioritātes, notika arī paaudžu maiņa, piesaistot jaunos, topošos māksliniekus. Katra plenēra galaprodukts bija izstāde un skatītāju tikšanās ar māksliniekiem. 

Apkopotais, digitalizētais materiāls būs pieejams klātienē izstādē un neklātienē sociālajos tīklos, līdz ar to atvērts visai Latvijai. Tas varētu veidot daļu no nākotnes reālā vai virtuālā muzeja ekspozīcijas un būt par būtisku pienesumu Mālpils kultūrvēturiskajam mantojumam.