Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
3247.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1747.00 EUR
Līdzfinansējums:
1500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts veicinās piederības sajūtu savai pilsētai un ļaus apzināt savas pilsētas kultūrvidi un vēsturisko mantojumu ar vairāku sabiedrībai nozīmīgu aktivitāšu kopumu – izzinoša un saistoša izstāde pilsētvidē un radošo darbu izdevums, kas veltīts Madonas pilsētas vēstures iepazīšanai. Izmantojot dažādas izziņas metodes, aicināsim iepazīt pilsētas vēsturi, novērtēt tās vēsturisko attīstību, aicinot saglabāt šīs liecības nākamajām paaudzēm. Projekta realizācija ļauj muzejam sniegt savu izziņas pienesumu sabiedrībai, radot klātbūtnes sajūtu vēstures iepazīšanā un kultūrvides saglabāšanā. 

Projekta rezultātā pilsētas centrālajā laukumā tiks izvietota izstāde uz lielformāta baneriem “Sešas ielas, kas pirmās iegūst savu nosaukumu”, esot pieejama visus vasaras mēnešus un 24h diennaktī, un krāsojama darbu grāmata “Iepazīsti un izzini Madonu”, ievērojot ilgtspējīgas attīstības mērķus – saudzēt dabu, izglītot sabiedrību, būt pieejamam ikvienam un rosināt iepazīt kultūras mantojumu, veicinot paaudžu un vietējo kopienu sadarbību. Izstāde pilsētvidē ir pieredze muzejam uzrunāt apmeklētāju ārpus muzeja telpām, tā popularizējot muzeja krājumā esošās vērtības, kas stāsta par pilsētas vēsturi, sadarbosimies ar pilsētas iestādēm un saistošā veidā radīsim priekštatu par it kā mazām, bet pilsētas vēsturei nozīmīgām vietām un ielām. Muzejs maina kultūrtelpu, vidi, kurā eksponē savas izstādes, kas šajā gadījumā ir pilsētas centrālais laukums – plašs, pazīstams un pieejams ikvienam cilvēkam, tā ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir veicināt piederības sajūtu savai pilsētai, rosināt pētīt un izprast kultūras mantojumu,  apzināt pilsētas kultūrvidi, radot izzinošu un ilgtspējīgu produktu - izstādi pilsētvidē par Madonas senākajām ielām un krāsojamo darba grāmatu par Madonas vēsturi, kas drukāta, izmantojot otrreizējos materiālus. Iegūtās zināšanas rosinās ikvienu saglabāt šīs vēsturiskās liecības nākamajām paaudzēm un novērtēt kultūras mantojuma, cilvēku radīto vērtību un dabas mijiedarbību dažādos vēstures posmos.

Uzdevumi

Lai sasniegtu mērķi, izvirzīti divi virsuzdevumi ar vairākiem apakšuzdevumiem:

Izveidot izzinošu, vizuāli pievilcīgu un skaidri uztveramu izstādi “Sešas ielas, kas pirmās iegūst savu nosaukumu”:

1. Veikt pētniecisko darbu muzeja krājumā, kā arī periodikā, pētot 6 senāko ielu vēsturi, kuras pirmās ieguva nosaukumu 1923. gadā, veidojot stāstus par celtnēm, ielu nosaukumiem, ievērojamiem cilvēkiem - vēstures lieciniekiem. Salīdzināt ielu veidošanos un attīstību ar mūsdienām.

2. Veikt informatīvā un vizuālā materiāla atlasi, atbilstoši izstrādātajai satura koncepcijai (skat. pielik.)

3. Atlasīt krājuma priekšmetus un dažādus dokumentu materiālus, veikt šo priekšmetu digitalizāciju, lai vizuāli papildinātu stāstu par Madonas ielu vēsturi laiku lokos.

4. Veikt grafiskā dizaina darbus, sagatavojot izstādes maketu uz 18 lielizmēra baneriem (izmērs 1,69x3,18m), pielāgojot eksponēšanai pilsētvidē. Nodrošināt baneru druku.

5. Eksponēt un atvērt izstādi pilsētas centrālajā vietā - Saieta laukumā, padarot to pieejamu Madonas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem un, ievērojot visas valstī noteiktās drošības prasības.

Sagatavot un izdot izzinošu krāsojamo darbu grāmatu “Izzini un iepazīsti Madonu”.

6. Sagatavot krāsojamās darba grāmatas zīmējumus un veikt to atlasi sadarbībā ar J.Simsona Madonas mākslas skolu.

7. Izstrādāt un sagatavot vizuāli un saturiski pievilcīgu izdevuma maketu, kas piemērots A4 formātam, ar 24 lapām.

8. Veikt izdevuma maketa tipogrāfijas darbus.

9. Veikt komunikāciju ar sabiedrību virtuālajā vidē, sagatavojot saistošus stāstus par Madonas pilsētas vēsturi, informējot par projekta norises gaitu un sniedzot muzeja ieguldījumu sabiedrības informēšanā par pilsētai būtiskiem faktiem.

2. Prioritāte

Projekts sekmēs Madonas kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanu caur izstādi un grāmatu, izmantojot Madonas muzeja bagāto un daudzveidīgo krājumu. Abi produkti sekmēs vietējās kultūrainavas izpēti un tās unikalitātes un vērtību saglabāšanu. Madonas reljefs un dabas īpatnības pilsētu veidojuši tādu, kā šodien redzam un tā ir nemateriālā un materiāla kultūras un dabas mantojuma sintēze un mijiedarbība, kas tiks uzsvērta projekta realizācijas ietvaros.

Ieguvēji un mērķauditorija

Izstādes mērķauditorija:
1. Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji: ģimenes ar bērniem, jaunieši, novadpētnieki, vēstures interesenti, ikviens, kurš vēlas izpētīt un izzināt Madonas vēsturi.
2. Pilsētas viesi.
3. Sociālo tīklu lietotāji.
Izdevuma “Izzini un iepazīsti Madonu” mērķauditorija:
1. Pirmsskolas vecuma bērni
2. Sākumskolas vecuma bērni
3. Ģimenes ar bērniem.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvalitatīvie rezultāti – sagatavota un popularizēta sabiedrībai Madonas pilsētas vēsture, kas rezultējusies izstādē “Sešas ielas, kas pirmās iegūst savu nosaukumu” pilsētvidē un krāsojamā darbu grāmatā “Izzini un iepazīsti Madonu” – divus ilgtspējīgus produktus, kas Madonas pilsētas iedzīvotājos, pilsētas viesos veicinās interesi par pilsētas vēsturi un kultūras mantojumu, vēlmi izzināt kultūrvidi, iesaistīties savas vietas pētīšanā un cels iedzīvotāju pašapziņu. Izstāde un grāmata izglītos sabiedrību par pilsētas vēsturisko attīstību.

Kvantitatīvie radītāji:

  1. Sagatavota izstāde, eksponēšanai pilsētvidē, centrālajā Madonas laukumā uz 18 lielformāta baneriem, izmērā 1,69 x 3,18m, sabiedrībai pilsētvidē būs pieejami 24h .
  2. Izstrādāta un iespiesta krāsojamā grāmata 1000 gab, ar 24 lapu skaitu, kas iespiesta, izmantojot otrreizējos materiālus.

Projekts sniegs iespēju dažādu vecumu skolēniem, ģimenēm ar bērniem,  pilsētas viesiem  iepazīt pilsētas vēsturi, lūkojoties uz senāko Madonas ielu vēsturi. Muzejam tā būs iespēja parādīt sevi kā esošajam laikam adaptīvu, mūsdienīgi domājošu iestādi, kas seko jaunākajām tendencēm, tajā pat laikā neaizmirstot kultūras vērtības un šo zināšanu nodošanu ikvienam muzeja apmeklētājam, šoreiz muzeja apmeklētājus aicinot uz pilsētas sirdi – Saieta laukumu. Tā muzejs nodrošina tradīcijas sagatavot izzinošu un pilnvērtīgu izstādi, kas stāsta par kādu no Madonas vēstures posmiem (2016. gadā – Celtnes un būvplāni Madonā). Krāsojamā darbu grāmatā iekļautie uzdevumi un krāsojamas lapās ar pilsētas celtnēm un vietām rosinās pašos mazākajos iepazīt pilsētu. Mūsdienu steidzīgajā un šobrīd no interneta vides nogurušajā sabiedrībā radīsim rīku, kurš uzlabo smalkas kustības attīstību, attīstīs telpisko izpratni, veidos koncentrēšanos, veicinās radošumu un pašizpausmi, mācīs krāsu un formu atpazīšanu, kā arī atslābinās un atbrīvos emocijas.

Izstāde un izdevums viens otru papildinās, jo uz senākajām pilsētas ielām atrodas nozīmīgas celtnes, kas iekļautas arī krāsojamā grāmatā. Līdz ar to veicināsim zināšanu pārnesi, vecāki kopā ar bērniem iepazīs pilsētu un tās ēkas.