Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Mulino dell'arte"
Projekta kopējās izmaksas:
7344.56 EUR
Finansējums no VKKF:
6684.56 EUR
Līdzfinansējums:
660.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Latvija - valsts, kuru ar mīlestību par mājām saukušas un sauc izcilas dažādu tautību personības mūzikā un mākslā, kā arī daudzi dažādu tautību cilvēki. Mūsdienu multikulturālā vide un jaunā situācija pasaulē ir iedvesmojusi mākslinieces radīt koncertprogrammu „Zem Latvijas debesjuma”. Šajā programmā klausītājiem būs iespēja dzirdēt un sajust vienojošo emocionālo stīgu dažādu tautu komponistu mūzikā, kuri pārstāv gan latviešu, gan Latvijā dzīvojošu mazākumtautību kultūru. Šī būs īpaša iespēja dzirdēt izcilā LNO mecosoprāna Ilonas Bageles balsi skaistāko Vidzemes dievnamu akustikā.  Koncertprogrammā “Zem Latvijas debesjuma” kopā ar Ilonu Bageli mūzikā satiksies ērģelniece Ilona Birģele un čelliste Inita Malnača. Šīs  programmas centrā divi latviešu komponistu radīti jaundarbi – Ilonas Breģes mūzika mecosoprānam un ērģelēm un Agnetas Krilovas dziesmu cikls „Mīlestība – debesu dāvana” ar šī gada jubilāra Aleksandra Čaka dzeju mecosoprānam, čellam un ērģelēm, kuri radīti speciāli šai programmai.

Šoreiz savā programmā mākslinieces ir ietvērušas latviešu, latgaliešu, lietuviešu, igauņu, krievu, poļu un ebreju oriģinālmūzikas kompozīcijas, kas rakstītas ērģelēm, balsij, čellam, kā arī dažādu opusu pārlikumus šim sastāvam. Koncertā ietvertās kompozīcijas tiks izpildītas oriģinālvalodā

Ieeja koncertā par ziedojumiem baznīcas un ērģeļu uzturēšanai.

 

Mērķi

 

Projekta mērķis ir dažādot muzicēšanas tradīcijas, tās aktualizējot Vidzemes dievnamos, kuros ir vēsturiski nozīmīgi instrumenti (ērģeles) un piedāvājot četrus augstvērtīgus koncertus profesionālu mūziķu izpildījumā, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu reģionos.Iepazīstināt publiku ar latviešu komponistu jaundarbiem, kā arī Latvijā dzīvojošu tautu komponistu opusiem izpildot tos oriģinālvalodā.

Uzdevumi

Uzdevumi:

1.realizēt 4 koncertus Vidzemes dievnamos - Salacgrīvā, Saulkrastos, Jaunpiebalgā un Madonā;

2.iestudēt un atskaņot šim sastāvam radītus 2 jaundarbus;

3.veidojot plašu publicitāti, informēt sabiedrību par koncertiem un tā dalībniekiem;

4. atskaņot un popularizēt latviešu un Latvijā dzīvojošu tautu komponistu opusus mūziķu sastāvam - ērģeles/ balss/ čells;

5. aktualizēt koncertdarbību Vidzemes dievnamos;

6. izglītot Vidzemes iedzīvotājus un viesus, iepazīstinot ar mūsdienu latviešu komponistu jaundarbiem, kā arī populāriem un mazāk zināmiem cittautu autoru skaņdarbiem;

7.pievērst draudžu un sabiedrības uzmanību Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

8.Nepieciešamības gadījumā nodrošināt koncerta tiešraidi, tādejādi paplašinot iespējamo klausītāju loku

3. Prioritāte

Projekts pilnībā atbilst 3. prioritātei, jo Vidzeme bagāta ar unikālām, dažādu meistaru būvētām ērģelēm, ne tikai reģiona lielajās pilsētās, bet arī no centriem attālākās teritorijās.
Šis bija noteicošais faktors programmas izveidei, piesaistot komponistes Ilonu Breģi un Agnetu Krilovu radīt jaundarbus. Tiks veicināta sadarbība ar vietējām draudzēm, radot izpratni par dievnamu piemērotību aktīvākai koncertdzīvei.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija aptver visu paaudžu Vidzemes dievnamu draudžu locekļus, Vidzemes iedzīvotājus un tūristus – mazākumtautības, sabiedrības inteliģenci, ģimenes ar bērniem, jauniešus (skolu jaunatne) un seniorus.
Koncerts būs pieejams plašai mērķauditorijai, jo būs bez fiksētas ieejas maksas.
Ieeja koncertā par ziedojumiem baznīcas un ērģeļu uzturēšanai.

Paredzamie projekta rezultāti

1.Tiks realizēti 4 koncerti Vidzemes dievnamos - Pēterupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Madonas Evaņģēliski luteriskā baznīcā, Lielsalacas evanģēliski luteriskā baznīca un Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

2. Programma iepazīstinās klausītājus ar diviem latviešu komponistu pasaules pirmatskaņojumiem, no kuriem viens -(A.Krilovas dziesmu cikls „Mīlestība – debesu dāvana”  (veltīts Aleksandra Čaka 120 dzimšanas dienai), otrs – Ilonas Breģes mūzika balsij un ērģelēm;

3.Tiks nodrošināta profesionālas mākslas pieejamība Latvijas reģionos, konkrēti - Vidzemē ne tikai aktualizējot Latvijas ērģeļu nozīmi Latvijas kultūrvidē, bet arī papildinot un bagātinot koncertu piedāvājumu Vidzemes dievnamos ar latviešu komponistu jaundarbiem, cittautu mūziku profesionālu mūziķu izpildījumā.

4.Ar savu koncertdarbību tiks iedvesmoti latviešu komponisti radīt jaundarbus par tēmu „Vidzeme” šādam mūziķu sastāvam. Tie būtu nozīmīgs papildinājums jaunu koncertprogrammu veidošanā.

5.Pateicoties programmas daudzveidībai tiks aktualizēts jautājums – apzināties Vidzemi kā multikulturālu un dažādu tautu vienojošu mājvietu;

6.Tiks pievērsta sabiedrības uzmanība Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai;

7.Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta koncerta tiešraide.