Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "Ungurmuiža"
Projekta kopējās izmaksas:
6620.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4430.00 EUR
Līdzfinansējums:
2190.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Ungurmuiža ir vienīgais 18.gs. baroka koka ēku arhitektūras pieminekļu komplekss Latvijā, unikāls restaurācijas piemērs un tūristu galamērķis. Senā muižas parka vide ir izcila dabas koncertzāle klasiskajai mūzikai. Operas svētki Ungurmuižā ir aizsākuši paliekošu un svarīgu tradīciju, veidojot saikni starp iedzīvotājiem un šo unikālo kultūrvēsturisko objektu jau 15 gadu garumā. Koncertu norise nebūtu bijusi iespējama bez ilggadēja VKKF atbalsta.

Jebkuru tradīciju ilgstoša noturēšana ir ar augstu pievienoto vērtību. It sevišķi šādu tradīciju, kas uztur saiti starp kultūrvēsturisko vidi un cilvēku. Īpaši svarīgi tas ir lauku reģionos, kur augstvērtīgu klasiskās mūzikas koncertu norise nav pietiekama, un ekonomiskās iespējas liedz vairumam reģionu iedzīvotāju tos apmeklēt. Cauri laikiem mūzika ir bijusi uzticams un dziedinošs ceļabiedrs grūtos pārbaudījumu brīžos, un arī šī brīža saspringtajā situācijā.

Šogad augustā, ja vien tāda iespēja būs, muižas parkā skanēs itāļu opermūzikas klasika un neapoliešu dziesmas izcilu Latvijas Nacionālās operas un baleta solistu izpildījumā. Kaislību, ilgu un mīlestības piesātinātā mūzika veldzēs ikvienu šī laika nogurdinātu sirdi.

Ungurmuižas plašais parks ļaus ieturēt drošu distanci, koordinētu apmeklētāju plūsmu un iespēju kopā baudīt mūziku.  

Koncertā piedalīsies soprāni Dana Bramane un Inga Šļubovska - Kancēviča, tenors Raimonds Bramanis, baritons Rinalds Kandalincevs un klavieru trio - Svetlana Okuņa (vijole), Inga Ozola (čells), Ilze Ozoliņa (klavieres). 

Koncerta programmā skanēs izcilāko itāļu komponistu - R.Leonkavallo, Dž Arditi, S.Gastaldona, K.M.Vēbera, Dž.Pučini, Dž.Verdi, V.Chiaras, E.A.Mario, R.Leonkavallo, G.M.Martini, L.Denzas, E.Kanio  mūzika.  

Mērķi

Projekta mērķis ir stiprināt un turpināt ilgi veidotu tradīciju, veicināt kvalitatīvas Latvijas profesionālās mūzikas koncertdarbības nodrošināšanu un pieejamību reģionā, mazinot dīkstāves un ierobežojumu radītās sekas. 

Paplašinot Ungurmuižas unikālā kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamību un popularizēšanu plašai sabiedrībai, tiks saglabāta un veicināta interese par vēsturi un kultūru Vidzemes reģionā.

 

Uzdevumi

Organizēt koncertu, dodot iespēju pievērst lielāku uzmanību unikālam kultūrvēsturiskam objektam.

Saglabāt un turpināt kultūras pasākumu tradīciju.

Dot iespēju māksliniekiem iepazīstināt nopietnās mūzikas cienītājus ar augstvērtīgu sniegumu.

Izveidot projekta norises laika grafiku, laicīgi piesaistot augstvērtīgu un kvalitatīvu mākslinieku dalību.

Veikt nepieciešamos publicitātes pasākumus, lai informētu sabiedrību par projektu.

Parka vidē izvietot sēdvietas drošā attālumā, lai ievērotu visus veselības un piesardzības pasākumus.

3. Prioritāte

Ungurmuiža ir unikāls kultūrvēstures objekts Vidzemes reģionā, kas piesaista ne tikai vēstures mīļotājus un tūristus, bet ar iekoptām kultūras tradīcijām arī nopietnās mūzikas cienītājus.
Īpaši svarīgi tas ir ārpus lielpilsētas, lai augstvērtīgus klasiskās mūzikas koncertus pasaules līmeņa mūziķu sniegumā būtu iespēja apmeklēt pēc iespējas plašākai mērķauditorijai.

Ieguvēji un mērķauditorija

Pasākuma mērķauditorija:
- profesionālās mūzikas, vēstures un kultūras interesenti
- Vidzemes novada, Latvijas iedzīvotāji

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īstenošanas gadījumā saskaņā ar projekta mērķiem un uzdevumiem tiks gūti šādi kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti:

  • Tiks paplašināta Latvijas profesionālās mākslas koncertdarbība ārpus Rīgas robežām. Koncerta māksliniecisko pusi nodrošina profesionāli mūziķi un dziedātāji.
  • Tiks saglabāta būtiska reģiona kultūras notikuma tradīcija.
  • Tiks veicināta Ungurmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība un publicitāte plašai sabiedrībai. Koncertu apmeklēs līdz 500 interesentu jeb tik, cik būs atļauts saistībā ar ierobežojumiem brīvā dabā.
  • Tiks papildināta Vidzemes novada kultūrvides daudzveidība un dažādība, tradīciju nostiprināšana un attīstība.
  • Ungurmuižas kultūras pasākumu attīstības veicināšana dos impulsu jaunām idejām, to realizēšanai, dažādojot un attīstot pasākumu organizēšanas spējas nākotnē.