Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras pilsētas pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
1500.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1350.00 EUR
Līdzfinansējums:
150.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Cilvēki mēdz atcerēties tikai 10% no dzirdētā, 20% no lasītā, savukārt aptuveni 80% no redzētā cilvēkiem paliek atmiņā[1]. Tādēļ mūsdienās vizuālie materiāli ir teju vai noteicošais faktors ideju nodošanā vai informācijas apmaiņā. Apvienojot 8 pašvaldības (tagadējā Valmieras pilsēta un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēnu un Strenču pašvaldību teritorijas) Valmieras novadā, ir svarīgi veidot vienotu un kvalitatīvu vizuālo portfolio, kas palīdzēs tūkstošiem vārdu izteikt fotogrāfijās. Topošā Valmieras novada viena no bagātībām ir daudzveidīgais dabas un kultūrvēstures piedāvājums (ezeri, dabas takas, ieži, vēsturiskie parki, baznīcas, muižas u.c.), tā ir Vidzemes tipiskās ainavas neatņemama sastāvdaļa, tomēr, lai izceltu šīs pērles, ir nepieciešams profesionāls un kvalitatīvs fotogrāfiju kopums, kas patreiz, apzinot esošo situāciju, nav pietiekams, aktuāls un ir sadrumstalots. Projekta realizēšana palīdzēs ne tikai izcelt un popularizēt 50 topošā Valmieras novada unikālās kultūrvēstures un dabas pērles, bet arī veicinās sabiedrības, tai skaitā ārvalstu viesu, izpratni par Valmieras novada kā lielākā Ziemeļlatvijas novada galamērķa vērtībām un piedāvājumu, rosinot interesi paildzināt vai regulāri atkārtot ceļošanas pieredzi topošajā novadā. Projekta realizēšanai tiks piesaistīts profesionāls fotogrāfs, kurš objektus iemūžinās dažāda veida fotogrāfijas, tostarp aero foto.

[1] Avots: https://creately.com/blog/diagrams/visual-communication-benefits/

Mērķi

Izveidot aktuālu un ilgtermiņā pielietojamu profesionālu fotogrāfiju portfolio ar 50 Valmieras novada ievērojamākajām kultūrvēstures un dabas vērtībām. Līdz ar jauna  novada izveidošanos, ir nepieciešams radīt kvalitatīvu fotogrāfiju saturu, lai reprezentētu novadu ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu tirgum, fotogrāfijas izmantojot digitālajā vidē, izziņas materiālos, izstādēs, klātienes vizītēs ar tūrisma aģentūrām, žurnālistiem un citiem esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem. Tas ir novada konkurētspējai būtisks priekšnosacījums.

Uzdevumi

 1. Organizēt tikšanos ar fotogrāfu, specifiski vienojoties par vēlamo galarezultātu un citiem tehniskajiem jautājumiem.
 2. Izskatīt fotogrāfiju “melno materiālu” un izvēlēties fotogrāfijas tālākai apstrādei.
 3. Radīt jaunu, kvalitatīvu un vienotu Ziemeļlatvijas lielākā topošā Valmieras novada 50 dabas un kultūrvēstures objektu fotogrāfiju portfolio, kas atspoguļotu un dokumentētu laika liecībās tipisko Vidzemes kultūrvides un dabas ainavu.
 4. Atjaunot jau esošo digitālo un iespēju robežās drukāto materiālu objektu fotogrāfijas ar projektā izveidotajām.
 5. Informēt sabiedrību par projekta gaitu un galaproduktu, tā pielietojumu.
 6. Pielietot iegūto foto materiālu veiksmīgā galamērķa mārketingā un sadarbības projektos ilgtermiņā. 
2. Prioritāte

Apzinot un fiksējot Ziemeļlatvijas topošā lielākā novada - Valmieras novada - dabas un kultūrvēstures pērles, izveidojot profesionālu un mūsdienīgu fotogrāfiju kolekciju - profesionālu portfolio, tiek izcelta un akcentēta Vidzemes klasiskā ainava. Digitālā vidē kvalitatīvi vizuālie materiāli ir priekšnosacījums veiksmīgam un konkurētspējīgam galamērķim. Akcentējot dabas vērtības, kultūrtelpu tiek veidota arī vietējās sabiedrības, valsts iedzīvotāju un ārvalstu ceļotāju izpratne par mūsu vertībām

Ieguvēji un mērķauditorija

Ikviens Valmieras topošā novada, arī Vidzemes reģiona iedzīvotājs, kuram tuva dabas vērtību apzināšanās, saudzēšana un kultūrvides saglabāšana. Projekta īstenošanas gaitā interese tiks radīta arī par pārējām Valmieras novada tūristu piesaistes vietām, pasākumiem un novada vērtībām, tādējādi ieguvēji no projekta būs ikviens Latvijas ceļotājs un ārvalstu viesis, arī pētnieki, vēsturnieki, novadpētniecības interesenti, mediji, influenceri, tūrisma aģentūras un vietējie tūrisma uzņēmēji.

Paredzamie projekta rezultāti

 1. Fiksēts un popularizētas plašs Ziemeļlatvijas lielākā topošā Valmieras novada dabas un kultūrvēstures pērļu kopums.
 2. Pievērsta pastiprināta sabiedrības uzmanība dabas un kultūrvēstures mantojuma saglabāšanai.
 3. Spēcināts jaunā topošā Valmieras novada tūrisma galamērķis, radot profesionālu un saistošu saturu gan digitālajā vidē, gan atspoguļojot piedāvājumu drukātajos materiālos.
 4. Viena profesionālu fotogrāfiju portfolio izveide ar 50 dažādiem Vidzemes tradicionālas dabas un kultūrvides ainavas objektiem.
 5. Kopā līdz 350 profesionālām fotogrāfijām dažādos skatos (horizontāli, vertikāli, aero), pielāgojot gan web, gan drukas versijai.
 6. Vismaz 10 000 “iesaistes” sociālo mediju publikācijās projekta izpildes laikā.