Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Projekta kopējās izmaksas:
6490.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5450.00 EUR
Līdzfinansējums:
1040.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Viena no Alūksnes muzeja prioritātēm ir kvalitatīvs, daudzveidīgs, mūsdienīgs, apmeklētāju interesēm atbilstošs kultūras piedāvājums, kas sevī ietver arī novadpētniecības un daudzpusīgas profesionālās mākslas izstādes. Alūksnes muzejam ir būtiski vietējiem iedzīvotājiem nodrošināt iespēju baudīt plašu un saistošu kultūras produktu piedāvājumu savā novadā, nedodoties uz galvaspilsētu vai attālākiem reģioniem.

Iedvesmojoties no mākslinieces Sabīnes Verneres un Kuldīgas mākslinieku rezidences, vēlamies Alūksnes muzejā atklāt laikmetīgās mākslas izstādi bērniem “TAGADMĀKSLA”.  Izstāde, galvenokārt, koncentrēta uz bērnu auditoriju, viņu vēlmi visu izzināt, jau agrā vecumā, radot izprati un interesi par mākslu. Izstādē bērniem būs iespēja aktīvi līdzdarboties izstādes vērošanā, pētīšanā, zīmējot un attīstot radošo domāšanu un iztēli, tādejādi nodrošinot kompetenču pieeju bērnu izglītošanā. Tiem, kas bērnībā būs guvuši iespēju sekot līdzi mākslas procesiem, būs vieglāk orientēties kultūras notikumos arī kā pieaugušajiem. Svarīgi piebilst, ka kopā ar bērniem šo izstādi apmeklēs arī pieaugušie, kas nepiespiestā veidā arī iepazīs laikmetīgo mākslu, nebaidoties no pārlieku sarežģītiem izteiksmes līdzekļiem.

Atklājot izstādi Alūksnes muzejā, tiks sekmēta kultūras pieejamība Vidzemes reģionā un sabiedrībai nodrošināta iespēja baudīt augstvērtīgas profesionālās mākslas izstādi, veicinot izpratni par laikmetīgo mākslu.

Mērķi

Projekta ilgtermiņa mērķis - nodrošināt sabiedrībai kvalitatīvu augstvērtīgas profesionālās mākslas izstādes pieejamību, sekmējot kultūras piedāvājuma daudzveidību Vidzemes reģionā.

Projekta īstermiņa mērķis  - veicināt  bērniem interesi  un izpratni par laikmetīgo mākslu, aktīvi līdzdarbojoties izstādes izzināšanā, tādejādi attīstot radošo domāšanu un nodrošinot kompetenču pieeju bērnu izglītošanā.

Uzdevumi

 1. Veikt izstādei paredzēto mākslas darbu atlasi.
 2. Izstrādāt izstādes scenogrāfiju un uzbūves elementu maketu, pielāgojot Alūksnes muzeja izstāžu zālei.
 3. Sagatavot izstādes informatīvo materiālu.
 4. Izveidot izglītojošās uzdevumu grāmatiņas saturu un grafisko dizainu.
 5. Veikt izstādei paredzētos drukas darbus.
 6. Organizēt izstādes transportēšanu no Kuldīgas uz Alūksni. Pēc izstādes noslēguma organizēt izstādes nogādāšanu Kuldīgā.
 7. Nodrošināt izstādes iekārtošanu Alūksnes muzejā.
 8. Sagatavot afišas un sniegt plašsaziņas līdzekļiem informāciju par izstādes atklāšanu.
 9. Organizēt izstādes atklāšanas pasākumu, kurā būs tikšanās ar izstādes autoriem.
 10. Nodrošināt mērķauditorijai izstādes apmeklējumu un aktīvu līdzdarbošanos muzeja speciālista pavadībā.
 11. Informēt sabiedrību par projekta realizācijas gaitu un rezultātiem.
3. Prioritāte

Rīgā laikmetīgās mākslas izstādes ir pieejamas, taču reģionos šāda prakse ir samērā maz izplatīta, tāpēc īpaši nozīmīgi ir laikmetīgās mākslas izstādes rīkot ārpus galvaspilsētas.
Kultūra un māksla ir neatņemama cilvēka personības attīstības sastāvdaļa, kultūrizglītība attīsta radošumu, audzina nacionālās piederības sajūtu, veicina izpratni par mākslas un kultūras norisēm, kā arī nodrošina cilvēka mūžizglītības vajadzības.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta galvenā mērķauditorija ir Alūksnes un blakus esošo novadu pirmsskolas vecuma bērni vecumposmā no 5 - 6 gadi un sākumskolas vecuma bērni no 1. - 3. klasei.
Projekta netiešā mērķauditorija ir dažāda vecuma jaunieši, pieaugušie, kas, apmeklējot izstādi kopā ar jaunāko paaudzi, netīši kļūs par izstādes apmeklētājiem un gūs izpratni par laikmetīgo mākslu, nebaidoties no pārlieku sarežģītiem izteiksmes līdzekļiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Laikmetīgās mākslas izstādi „TAGADMĀKSLA” veido četru Latvijā pazīstamu, sevi ārzemēs pierādījušu mākslinieku Andra Eglīša, Miķeļa Fišera, Ingas Melderes un Katrīnas Neiburgas darbi, kas apmeklētājiem piedāvās iepazīt dažādus mākslas medijus – gleznas, telpiskos eksponātus, video un audio instalācijas. Izstāde, galvenokārt, veidota pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar nolūku palīdzēt vairot interesi un izpratni par mākslu. Domājot par jaunākajiem apmeklētājiem, atlasīts izstādes saturs, veidoti pavadošie teksti un īpaši piemērots izstādes iekārtojums – darbi eksponēti bērnu acu augstumā un saistošā noformējumā. Izstādes scenogrāfija paredz dažādus uzbūves elementus – nelielus galdiņus, sētiņas, lielformāta burtus, kas bērniem radīs brīvu un rotaļīgu atmosfēru. Pavadošie teksti rakstīti vienkāršā valodā, tie piedāvās iesākt sarunu, ko pārrunāt ar bērnu par katru no mākslas darbiem.

Izstādi papildina uzdevumu grāmatiņa, kuru izstādes veidotāji izstrādājuši kopā ar pieredzējušu pedagogu, ņemot vērā šī vecumposma spēju noturēt uzmanību, lai caur aktīvu darbošanos veidotu interesi un padziļinātu izpratni par mākslas procesiem, kā arī aicinātu bērnus vērot, domāt, iedziļināties, izteikt savu viedokli un nebaidīties no nesaprotamā. Grāmatiņas saturs bērnus aicinās būt līdzautoriem izstādē redzamajiem mākslas darbiem – zīmēt, meklēt, atrast un būt radošiem, tādējādi nodrošinot kompetenču pieeju bērnu izglītošanā. Tas ir būtiski, jo laikmetīgā māksla veicina radošo domāšanu un attīsta prasmi uz lietām skatīties no dažādiem skatu punktiem. Interesantā līdzdarbošanās varētu sekmēt bērnu vēlmi arī turpmāk apmeklēt mākslas izstāde.

 1. Nodrošināta profesionālās mākslas pieejamība Vidzemes reģionā, veicinot izpratni par laikmetīgo mākslu.
 2. Bērniem un viņu vecākiem radīta izpratne par mākslas veidiem, to daudzveidību un izpausmēm.
 3. Radīta iespēja mazajiem apmeklētājiem līdzdarboties un kļūt par izstādes līdzautoriem, nodrošinot kompetenču pieeju bērnu izglītošanā.
 4. Nodrošināta kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēja ģimenēm ar bērniem,
 5. Veicināta Vidzemes kultūras tūrisma attīstība.
 6. Pieaudzis Alūksnes muzeja apmeklētāju skaits.
 7. Sadarbības projekta ietvaros pilnveidotas muzeja speciālistu zināšanas mākslas izstāžu organizēšanā.