Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Trīs gaisi"
Projekta kopējās izmaksas:
1780.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1430.00 EUR
Līdzfinansējums:
350.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Pasaka par Laimas slotiņu ir muzikāla izrāde bērniem un pieaugušajiem visos vecumos. Tas ir stāsts, kas caur tradicionāli muzikāliem, liriskiem un vides simboliem stāsta par darba tikumu, savstarpējo cieņu paaudzēs un Laimas slotiņu kā simbolu, kas apliecina krietnu, godprātīgu un dzīvespriecīgu raksturīpašību izkopšanu cilvēkā.

Pasaka par Laimas slotiņu ir interaktīva izrāde, kas iesaista klātesošos gan rotaļspēlēs, gan kopdziedāšanā, gan piedzīvojumu atrisinājumu meklēšanā visas norises laikā. Interakcijā aicināti iesaistīties ne tikai bērni, bet arī vecākie brāļi, māsas, vecāki un vecvecāki. Izrādes noslēgumā katram klātesošajam ir iespēja izveidot savu vai kopīgi ģimenes Laimas slotiņas simbolu brīvā tehnikā no dabas materiāliem: koka, sēklām, graudaugiem un pupām, čiekuriem un gliemežvākiem, salmiem, niedrēm u.c. materiāliem.

Mērķi

Projekta mērķis ir atraktīvi, izglītojoši un dzīvespriecīgi interesentu kopienā izdzīvot pasaku par Laimas slotiņu. Veicināt bērnu un ģimeņu iesaisti kultūras pasākumā, akcentējot paaudžu kultūrvērtības, darba tikumu un Laimas slotiņas simbolisko nozīmi latviešu kultūrā.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi ir:

  1. izveidot un iekārtot izrādes norises vietu Jaundrustu dabiskajā kultūrainavā, katrai izrādes ainai atvēlot atbilstošu vides platformu;
  2. izstrādāt un realizēt dienas plānu norisēm, kurās tiks iesaistīti visi klātesošie, izrādei gatavojoties;
  3. sagatavot un realizēt muzikālo izrādi "Pasaka par Laimas slotiņu", interaktīvi iesaistot visus klātesošos;
  4. sagatavot un realizēt Laimas slotiņas simbolu veidošanu no dabas materiāliem izrādes noslēgumā.
1. Prioritāte

Muzikālā izrāde "Pasaka par Laimas slotiņu" interaktīvi uzrunā visa vecuma bērnus un ģimenes ar bērniem. Izrādes emocionālais fons ir atraktīvs, emocionāls un reizē izglītojošs. Izrāde kā kultūras process bērnam ļauj brīvi un dabiski vērot, iesaistīties un radīt; kultūras process atdzīvojas vidē, laikā, paaudžu un kultūras vērtībās.

Ieguvēji un mērķauditorija

Pasākuma mērķauditorija ir tuvāka un plašāka reģiona ģimenes ar bērniem dažādos vecumos, interesenti, kuriem aktuālas kultūras norises brīvā dabā un interakcija kultūras norisēs, kopdarbošanās paaudžu starpā.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks realizēta muzikāli atraktīva pasaku izrāde "Pasaka par Laimas slotiņu". Kopā ar interesentiem un pasākuma apmeklētājiem tiks izveidoti Laimas slotiņas simboli, kurus var izmantot kā telpu dekorus, suvenīrus vai dāvinājumus, ietverot izpratni un nozīmi par darba tikumu un Laimas slotiņas simbolisko nozīmi tradicionālajā kultūrā.

Dalībnieki gūs pieredzi, kā caur ikdienišķiem notikumiem mēs varam iedzīvināt dažādus kultūras elementus - dziesmu, deju, rotaļu, stāstus un teikas, lai darba tikums, mijiedarbība paaudžu starpā, izpratne pret apkārtējo vidi veicinātu katra iekšējās un ārējās kultūras harmoniju.