Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība "Ozollīči"
Projekta kopējās izmaksas:
3337.85 EUR
Finansējums no VKKF:
2280.85 EUR
Līdzfinansējums:
1057.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1597,00 EUR

Kopsavilkums

Projekta gaitā paredzēts izveidot interaktīvu ekspozīciju ar 3 informācijas stendiem,  Gaujas plostnieku un koku pludinātāju prasmju apguves laukumiem, objektiem "Laiva" un "Ūdenstilpne". Stendi  "Ķeksis - plostnieku un koku pludinātāju galvenais darbarīks", "Gaujas koku pludinātāju laiva" un "Plosta maketa veidošana" iepazīstinās ar  tradicionālajām amata prasmēm. Prasmju apguves laukumos  būs iespējas senās iemaņas izmēģināt praktiskā darbībā:  1) darboties ar ķeksi, kantējot, bomējot un pinčojot, 2) vadīt laivu pāri sērei, 3) siet  maza izmēra plosta maketus un tos pludināt īpašā laivas formas  ūdenstilpnē,  segtā ar hidroizolāciju.  Projekts ir plašāka projekta "Autentiska Gaujas plosta izveide un ekspozīcijas ierīkošana par plostiem un baļķiem Gaujā, kā arī par Gaujas plostniekiem" interaktīva daļa. Šis projekts ir biedrības  laikā no 2014.gada uzsāktās Gaujas kolu pludinātāju kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanas turpinājums,  nodrošinot turpmāku aktivitāšu veidošanu Gaujas plostnieku un  koku pludinātāju amata prasmju atdzimšanai laikmetīgā veidolā. Projekta mērķauditorija ir Vidzemes, īpaši Gaujas krastu pašvaldību iedzīvotāji - ģimenes ar bērniem un jauniešiem, skolēnu grupas izglītības nolūkos, Gaujas nacionālā parka apmeklētāji un ūdenstūristi. Projektam ir īpaša vēstneša funkcija laikā, kad Latvija kopā ar vēl 5 valstīm nominējusi plostnieku amata prasmi UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajam sarakstam.

6 vizuāli pielikumi nosūtīti atsevišķi.

Mērķi

Popularizējošas interaktīvas ekspozīcijas izveidošana tradicionālo Gaujas plostnieku un koku pludinātāju prasmju (turpmāk- Prasmes) atjaunošanai un sabiedrības izglītošanai.

Šobrīd Latvijā ir minimālas iespējas praktiski iepazīt, izzināt un izmēģināt šīs Prasmes. Tās praktizē tikai Plostnieku svētkos Strenčos reizi gadā. 

Savukārt, Gaujas baseina kultūrtelpa sevī nes Gaujas plostnieku tradicionālās vērtības  – dziesmas, stāstus, īpašos vietvārdus (piemēram, Pīļu ampis, Vepru sala, Asā žvira, Gūdu griezenis, Suņu sēres u.c.).

 

Uzdevumi

1. Apzināt un izveidot Prasmju aprakstus.

2. Izveidot interaktīvās ekspozīcijas saturiski vizuālos maketus.

3. Izveidot plašetas, stendu karkasus un uzstādīt vidē.

4. Izveidot  un  iekārtot Prasmju apguves laukumus.

5. Izgatavot objektus -  autentisku Gaujas koku pludinātāju laivu un  ūdenstilpnes maketu laivas formā.

6. Informēt sabiedrību  par interaktīvās ekspozīcijas izveidošanu.

7. Uzsākt Interaktīvās ekspozīcijas darbību klātienē vai digitāli, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju.

 

2. Prioritāte

2018.gadā Gaujas plostnieku amata prasmes iekļautas Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, bet 2021.gada 24. martā Latvija kopā ar vēl 5 valstīm nominējusi plostnieku amata prasmi UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajam sarakstam.
Biedrība "Ozollīči" laikā no 2014.gada 4 vietās pie Gaujas izvietojusi informatīvi izglītojošus lielizmēra banerus "Kokmateriālu pludināšana Gaujā" un veic Gaujas koku pludinātāju kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes reģiona, īpaši Gaujas krastu pašvaldību iedzīvotāji - ģimenes ar bērniem un skolas vecuma jauniešiem, organizētas skolēnu un dabas izziņas interesentu grupas izglītības nolūkos, Gaujas ūdenstūristi, Gaujas nacionālā parka apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

     PLĀNOTIE KVALITATĪVIE REZULTĀTI

Īstermiņā. Izveidota interaktīva ekspozīcija ar 3 stendiem, 2 prasmju apguves laukumiem un 2 objektiem prasmju apguvei;    rudens periodā notikuši  2-10 demonstrējumi (ņemot vērā epidemioloģisko situāciju)un skaidrojošas darbnīcas, izmantojot interaktīvo ekspozīciju; izveidots video par interaktīvās ekspozīcijas darbību sabiedrīobas un turpmāko sadarbības partneru informēšanai.  

Ilgtermiņā. Interaktīvās ekspozīcijas izmantošana strukturētu darbnīcu un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanas pasākumos.

      PLĀNOTIE KVANTITATĪVIE REZULTĀTI

2021.gadā 1000 apmeklētāju klātienē un 40 000 skatījumi plašsaziņas vietnēs un sociālajos tīklos.

No 2022.gada 5000 apmeklētāju ik gadus.