Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas Bērnu un jauniešu centrs
Projekta kopējās izmaksas:
2895.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2895.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Vai zinājāt, ka Madonas Bērnu un jauniešu centrā 54 gadu tā pastāvēšanas vēsturē ir bijuši - dzintara apstrādes pulciņš, bridža pulciņš un pulciņš "Dzimtas koks", un par pedagogu strādājis bijušais Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis? Šie un citi interesanti un nozīmīgi fakti apkopoti brošūrā, kas tiks izdota par godu Madonas Bērnu un jauniešu centra (turpmāk tekstā - BJC) 55 gadu jubilejai, ko atzīmēsim 2022.gada 2.janvārī.

Fonda "Wellcome" pētījumā 30 zinātnieku komandas no 12 pasaules valstīm izvērtēja pierādījumus un atlasīja 26 lietas, kuras var palīdzēt mazināt pusaudžu depresiju un trauksmi. Līdzās fiziskām aktivitātēm un svaigam gaisam ir minēta vajadzība pēc interešu izglītības.

BJC mērķis ir bērnu un jauniešu prasmju un spēju attīstīšana atbilstoši viņu vecumam, interesēm, individuālajām vajadzībām un vēlmēm, kā arī jauniešu līdzdalības vecināšana sabiedrības attīstības procesos. BJC ir arī koordinators Madonas novada dalībai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

Kopš 2020.gada marta interešu izglītība piedzīvojusi nopietnu pārbaudījumu. Un tomēr - par spīti visam, mums ir pārliecība, ka interešu izglītība ir ļoti nozīmīgs un būtisks aspekts bērna emocionālajā labbūtībā, un tieši tādēļ mēs turpinām savu darbu - aicinām un iedrošinām bērnus nodarboties ar sev tīkamām lietām, atrast laiku hobijiem, tādejādi gūstot labas emocijas.

55 gadi nav maz. Tas ir pietiekams laika posms, uz ko atskatīties, saņemt atziņas un gūt iedvesmu turpmākajam darbam. To plānojam projektā paveikt - cienot vēsturi, saņemties šodienai un radīt prieku bērniem, lai viņi lepojas ar savu piederību BJC un apzinās savus talantus un spējas.

 

Mērķi

Jau gadu, ar nelieliem pārtraukumiem dzīvojam "attālinātā režīmā", tomēr jūtam, ka esam vajadzīgi bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Šogad Madonas pilsēta svin 95 gadu jubileju. Svinības un kultūras baudīšana klātienē izpaliks. Mūsu brošūra lai ir kā dāvana visiem Madonas novada radošajiem ļaudīm kā apliecinājums, ka mēs esam stipri un kopā mums izdosies.

Projekta mērķis ir - atskatoties tradīcijām bagātajā vēsturē, aktualizēt un uzsvērt interešu izglītības nozīmību bērnu emocionālajā labbūtībā, tādejādi nodrošinot radošu un harmonisku sabiedrību.

Uzdevumi

Lai īstenotu projektu, ir nepieciešama laba komanda. Mums tāda ir.

Indra Veipa ir BJC darbiniece, viņa jau iesākusi un projekta laikā turpinās vēstures materiālu vākšanu un apkopošanu.

Pirms projekta iesniegšanas mēs aptaujājām vairākas tipogrāfijas, lai noskaidrotu labāko, mums atbilstošāko piedāvājumu ar izdevīgāko cenu.

Lai izdotu brošūru un īstenotu projektu, nepieciešams:

1. Vākt un apkopot pieejamo materiālu par BJC vēsturi;

2. Uzrunāt un aicināt piedalīties brošūras satura veidošanā bijušos BJC audzēkņus un pedagogus;

3. Sadarbībā ar tipogrāfiju izveidot brošūras dizainu;

4. Drukāt brošūru;

4. Informēt sabiedrību par BJC dalību projektu konkursā "Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021”;

5. Iesniegt nepieciešamās atskaites par projekta realizāciju un piešķirtā finansējuma apguvi;

Projekta mērķis tiks sasniegts, jo ar šī drukātā materiāla palīdzību mēs vēršam sabiedrības uzmanību interešu izglītības nozīmīgumam un izpratnei par bērnu iesaisti kultūras procesos un radošos pasākumos.

 

1. Prioritāte

Viens no galvenajiem interešu izglītības uzdevumiem ir attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus. Kopš 2020.gada marta interešu izglītība piedzīvojusi nopietnu pārbaudījumu, tomēr vienlaikus arī pārliecību, ka interešu izglītība ir ļoti nozīmīgs un būtisks aspekts, lai bērni justos labi, harmoniski un pārliecināti par savām spējām.
Šobrīd nedrīkstam tikties un klātienē iesaistīt bērnus un jauniešus pasākumos, tāpēc veicam darbu, kas tieši piemērots šim laikam.

Ieguvēji un mērķauditorija

Brošūru dāvināsim novada skolu, pilsētu un pagastu bibliotēkām. Ik katram interesentam būs iespēja iepazīt interešu izglītības vēsturi novadā.
Ieguvējs būs katrs Madonas BJC audzēknis, viņu vecāki un pedagogi. Latvijā, pēc LR Izglītības un zinātnes ministrijas datiem, interešu izglītībā ir iesaistīti vairāk kā 235 000 bērnu un jaunieši. Šis skaitlis pierāda interešu izglītības nozīmi, nepieciešamību un iespēju pastāvēt arī sarežģītā laikmetā.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta iesnieguma sadaļā pie projekta galaprodukta veida atzīmējam "grāmata", tomēr savu darbu nosaucam par brošūru, tā būs mīkstajos vākos, krāsaina, fotogrāfijām un bērnu zīmējumiem piepildīta.

Projekta skaitliskais rezultāts ir brošūras "55 gadi 55 fakti" par godu BJC jubilejai 400 eksemplāri.

Kvalitatīvie projekta rādītāji ir:

  • ieguldītais darbs BJC vēstures atklāšanā, apkopošanā un publicēšanā;
  • BJC un interešu izglītības popularizēšana Madonas novadā;
  • Madonas novada interešu izglītības un kultūras sasniegumu popularizēšana Vidzemē un visā Latvijā;
  • sabiedrības uzmanības pievēršana interešu izglītības nozīmīgumam bērna personības attīstībā, pārliecības par sevi veidošanā;
  • piederības un lepnuma veicināšana BJC audzēkņiem un pedagogiem.