Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Trīs gaisi"
Projekta kopējās izmaksas:
1870.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1530.00 EUR
Līdzfinansējums:
340.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Gadskārta jeb laika uzskaite  bijusi un ir nozīmīga ne tikai dabas gadalaiku fiksēšanai un saimniecisku darbu plānošanai. Cilvēka apzināšanās laikā ir tā eksistences būtisks pamats, lai rastos dziļāka, garīgāka izpratne par pasaules uzbūves likumsakarībām un šai izpratnei atbilstošajām kultūras izpausmēm. Pasaules kultūrtelpu sensenās tradīcijās veidojuši tādi laika ciklu kalendāri kā indoeiropiešu (āraišu), šumeru, ēģiptiešu un tā saucamās maiju civilizācijas.

Laika upes riti ir muzikāli izglītojošs pasākumu kopums, kurā stāstījumu mistērijas veidā iespējams iepazīt dažādu pasaules kalendāru saistību kopīgajā laika upes ritējumā. Viena no gadskārtām, kas saglabājusies baltu tradīciju kodolā, ir Savaites cikls jeb 9 dienu nedēļa. Kāda ir sakarība starp Savaites ciklu un maiju cilvilizācijas vārdā saglabāto laika skaitīšanas modeli? Kā laika cikli izpaužas dabā, sociālajā un kultūras dzīvē un cilvēka idividuālajā apziņā? Un vai atbildes uz šiem jautājumiem nav paslēptas latviešu tautasdziesmā?

Mērķi

Projekta mērķis ir atraktīvā un brīvā gaisotnē, radīt iespēju iepazīties ar laika ciklu vēsturisko, kultūras un praktisko nozīmi mūsdienu dzīves ritma kontekstā. Integrējot šos laika ciklu uzskaites instrumentus savā ikdienā, ikviens var kļūt par maģisku savas dzīves iekšējās un ārējas telpas līdzsvarotāju.

Uzdevumi

1. izveidot pasākuma programmu, kurā tiek integrētas zināšanas par laika ciklu kalendāriem un šo zināšanu interpretācija latviešu tautasdziesmās;

2. izveidot tādus instrumentus, kas kā uzskates materiāli paskaidro laika ciklu praktisko pielietojumu ikdienā, pauž gadskārtu kultūrvēsturiskās atšķirības un reizē pamato tā laicīgumu cauri gadsimtiem.

4. Prioritāte

Kalendārs ir tāds instruments, ko mēs katrs izmantojam ikdienā. Mainoties cilvēku izpratnei par laiku, tā objektivitāti, ir mainījusies arī cilvēka vēlme un vajadzība strukturēt savu personīgo laiku. Radot jaunu izpratni par kalendāra jēgu, izveidojot inovatīvus instrumentus laika uzskaites mehānismā, mēs balstīsimies zināšanās, kas saglabājušās gadu tūkstošiem. Šie laika cikla kalendāri kā dizainisks amatniecības darinājums, papildinās personīgo dzīves telpu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir tā sabiedrības daļa, kas vēlas veidot savas individuālās dzīves telpu ārpus sistēmas radītiem nosacījumiem. Cilvēki, kas dzīvo lauku vidē bieži vien nav pakļauti laika dalījumam nedēļās pa 5 darbadienām un 2 brīvdienām katrā. Cilvēki, kas meklē dziļāku un jēgpilnāku izpratni visos dzīves procesos un jomās, atradīs to arī savās attiecībās ar laiku un tā ritu.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izveidota unikāla programma, kurā satiksies latviskā dzīvesziņa un gadu tūkstošiem pasaulē izkaisītas laika ciklu uzskaites sistēmas. Ņemot vērā būtiskās sociālās, politiskās un ekonomiskās pārmaiņas gan mūsu valstī, gan visā pasaulē, latviskās kultūrvērtības, zināšanas par laiku un tā sinenerģiju ar cilvēka ikdienu ir būtisks pamats, lai cilvēks turpinātu garīgi pilnveidoties, stiprinātu sevī kultūras vērtības un galu galā spētu vadīt pilnvērtīgu, mierpilnu un sapratnē balstītu dzīvi ikdienā. Nereti rezultāts vai efektivitāte, ko klātesošais iegūst kādā kultūras projektā, ir samērā īslaicīgs gandarījums, piepildījums un prieks, kas, protams, pozitīvi ietekmē cilvēka labsajūtu. Laika upes riti neapstājas brīdī, kad tikšanās ir noslēgusies. Katrs klātesošais iegūs vērtīgu pavedienu, kas likts lietā - ritināts tālāk no dienas dienā, pavērs brīnumainas, pat maģiskas pārmaiņas personīgajā un visas sabiedrības kopīgajā garīgajā un kultūras izaugsmē.