Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
A LA PRIMA SIA A. Sūnas mākslas galerija
Projekta kopējās izmaksas:
13790.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6280.00 EUR
Līdzfinansējums:
7510.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4396,00 EUR

Kopsavilkums

Projekts paredz izdot monogrāfisku grāmatu par tēlnieku Aivaru Gulbi, kurš ir dzimis un audzis Vidzemes novadā. Stāsts ir par tēlnieku Aivaru Gulbi (dz.1933.) - lauku zēnu, kurš no Lēdurgas dodas mācīties uz galvaspilsētu Rīgu, kļūst par mākslinieku ar pasaules redzējumu un ar savu talantu ieraksta Latvijas vārdu starptautiskajā kultūrkartē. Tā ir grāmata par personību un laikmetu, par radoša mākslinieka un varas attiecībām, kas padomju režīma apstākļos nebija labvēlīgas brīvam domas lidojumam. Grāmata ir faktiem bagāts izdevums par norisēm latviešu mākslā-tēlniecībā, padziļināti parādot XX gs. 60-tos, 70-tos, 80-tos gadus-daudz pelto un arī slavināto laiku. Cilvēka mūža veikumu vislabāk raksturo viņa darbi, tādēļ izdevuma lielāko daļu veidos vizuālais materiāls - skulptūru fotogrāfijas, dodot ieskatu tēlnieka radošajā veikumā tā attīstībai mūža garumā. Gulbja devumu tēlniecībā vērtē mākslas zinātnieces Ingrīda Burāne, Ruta Čaupova un Inga Šteimane. Saturs un teksts par paša tēlnieka Aivara Gulbja bērnību, skolas gadiem Lēdurgā, Turaidā ir pasniegts sarunu formātā- intervijās ar mākslas gaitās tēlniekam līdz esošajiem viņa trīs bērniem, māksliniekiem- tēlnieku Kristapu Gulbi, gleznotāju Madaru Gulbi, stikla mākslinieci Bārbalu Gulbi, sievu Agiju Sūnu (bijusī LTV Panorāma žurnāliste, A. Sūnas galerijas vadītāja). Grāmatas dizaina makets: māksliniece Ineta Berkmane. Foto no Gunārs Binde, Gunārs Janaitis arhīviem. Izdevējs: izdevniecībā “Zinātne", 1000 eksemplāru tirāžā, kopumā 160 attēlu uz 200lpp.

Mērķi

Radīt augstvērtīga, mūsdienīga  dizaina  grāmatu “Gulbja spārni” par  Vidzemnieku, mākslinieku Latvijas tēlniecības meistaru, tādējādi saglabājot kultūras vērtības viegli izplatāmā formā.  Mērķis ir saglabāt un publicēt svarīgu vizuālo materiālu no mākslinieka personīgā arhīva, kā arī ko veikuši Latvijai nozīmīgi fotogrāfi. Laikam steidzoties, ir tik svarīgi notvert cilvēka atziņas un spriedumus par piedzīvotajiem gadu desmitiem. Publicētās intervijas brīvā sarunas formātā niansēti papildina māksas zinātnieku rakstīto atklājot mākslinieka Gulbja personību. 

 

Uzdevumi

Biogrāfijas, arī bibliogrāfijas apkopošana un vizuālā materiāla saglabāšana ir projekta virsuzdevums. Projekta darbības laikā tiek nodots tipogrāfijā iespieddarbiem mākslas izdevuma makets, jo  koncepcija un publicējamais vizuālais materiāls ir jau atlasīts. Par Latvijas tēlniecību monogrāfisku un vizuāli dokumentālu izdevumu Latvijas grāmatniecībā joprojām ir maz. Jauna vizuālās mākslas grāmata, kas parāda radošās profesijas pārstāvja un sabiedriskā darbinieka Aivara Gulbja veikumu būs ieguldījums sabiedriski nozīmīgu procesu dokumentēšanā.  Monogrāfiskais izdevums “Gulbja spārni” nepieciešams latviešu mākslas un kultūras vēstures lappušu saglabāšanai, projekta rezultātā būs iespējama materiāla izpēte un analīze nākamām paaudzēm. 

Aivars Gulbis pārliecinoši saka: esmu vidzemnieks. Cieņa pret savu novadu ir no senčiem mantota. Patriotismu rada konkrēti dzīves fakti un piemēri. Tāpēc svarīgi dokumentēt un izdot grāmatu parādot personību,ar kuru novads var lepoties. Uzdevums kultūrvēsturiskā materiāla saglabāšana. Grāmata rosinās citus- jauno paaudzi pētīt savu dzimtu, savu novadu un lepoties ar piederību Vidzemei. Projekta uzdevums ir celt vidzemnieku pašapziņu.

Publicētais Gulbju dzimtas koks, parāda vienas vidzemnieku dzimtas stabilitāti, kas aizsākas vēl pirms dzīves Lēdurgā, kad zemnieks Jānis Treijs (Aivara Gulbja vectēvs) izpērk zemi no barona Tīzenhauzena un izveido jaunsaimniecību "Krustiņi". Vecākā meita Leontīne Gulbe - Aivara māte ilgus gadus vada Lēdurgas skolu. Katra cilvēka dzīves gaita veido Latvijas vēstures kopainu. Tāpēc dokumentos un nepastarpinātās laikabiedru sarunās balstītu izdevumu nav par daudz. Pagātne ir gultne pa kuru plūst tagadne. Projekta uzdevums veicināt interesi, lai saglabātu vēstures liecības. Mazbērni izpētījuši dzimtas saknes kopš tā laika, kad latviešiem piešķirti uzvārdi. Gulbja dzimta dzīvojusi 30 km rādiusa apkārtnē Lēdurga-  Inciems– Roperbeķi. Saikni ar dzimto novadu Aivars Gulbis saglabājis arī savā radošajā darbā. Visas viņa personālizstādes, sākot jau ar pirmo Turaidā, notikušas Vidzemē - Valmierā, Cēsīs, Madonā. Kopš 2019.g. Krimuldas Tautas namu rotā monumentāla dekoratīva skulptūra "Mūzas", kura sākotnēji atradās Rīgā, Krievu drāmas teātrī. 

2. Prioritāte

Aivara Gulbja radošā darbība saistās ar savu novadu. Vidzemē viņš ir uzaudzis, skolojies un tas ir veidojis viņa personību. Šeit ir notikušas visas viņa personālizstādes– pirmā Turaidā 1969. Tad Valmiera 1977, 2008, Cēsis 2007, Madona 2008. Šī kultūras mantojuma saglabāšana ir iespējama un ir svarīgi dokumentēt un izdot grāmatu par personību, ar kuru var novads lepoties. Vietējo kopienu saišu stiprināšanai grāmata digitālajā laikmetā būs paliekoša vērtība.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes skolas, Vidzemes augstskola, mākslas skolas, bibliotēku apmeklētāji un citi , kurus interesē novada vēsture, vēsturiskas personības un citi Latvijas iedzīvotāji. Grāmata varētu rosināt jauno paaudzi pētīt savu dzimtu, savu novadu un lepoties ar piederību Vidzemei.

Paredzamie projekta rezultāti

Izdota kultūrvēsturiski nozīmīga grāmata "Gulbja spārni" par Vidzemē dzimušo personību Aivaru Gulbi. Grāmatas tirāža 1000 eksemplāri, tas mūsdienu digitālajā laikmetā tā būs paliekoša vērtība. Rezultātā radīta augstvērtīga, mūsdienīga  dizaina  grāmata “Gulbja spārni”.

Grāmata rada interesi par savu novadu tās iedzīvotājiem. Grāmatā publicētais dzimtas koks rosina jaunatni pētīt savas dzimtas saknes un celt pašapziņu. Tiek apzināts, dokumentēts un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums - dzimtas vēsture.

Grāmata piesaista Latvijas kultūr-tūrisma ceļotājus novadam.

Grāmatas "Gulbja spārni" projekts ir nekomerciāls, tās tiks dāvinātas Vidzemes bibliotēkām, skolām, mākslas skolām, arī Vidzemes augstskolai, tādejādi sasniedzot visa vecuma mērķauditoriju.