Kopsavilkums

No 2021. gada 15. maija līdz 15. septembrim tiks apmeklētas Vidzemes reģiona 11 bibliotēkas. Tikšanās notiks ārpus telpām – pie bibliotēkas, upes Salacas krastos, Salacgrīvas jūrmalā netālu no vietas, kur pēdējos dzīves gadus dzīvoja A.Krūklis. Braucienos piedalīsies Vidzemes kultūrvēsturiskā vērtība – literāts Viks (Viktors Kalniņš). Visu braucienu loģistiku, saturu veidos šī projekta moderators, arī daudzu grāmatu sastādītājs un autors, Vidzemes lokālpatriots Gints Šīmanis. Tiks iezīmētas vairākas līnijas – kultūras (profesionāls literāts, grāmata, bibliotēka), izglītības (kultūrvēsturisko zināšanu apzināšana un pārnese no paaudzes uz paaudzi), tēvzemes mīlestības (patriotisms, jūrniecība, vides aizsardzība). Projekta galvenā līnija veltīta dzejnieka Alfrēda Krūkļa 100 - gadei (dzimis 1921. gada 11. maijā – miris 2003. gada 17. maijā). Tāpat projekts aktualizēs Vika daiļradi, kura sasaucas ar A.Krūkļa daiļrades veikumu, kurā dzejas rindas pārtapušas dziesmās.  Biedrība “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs”, kura ir uzņēmusies realizēt šo projektu, jau daudzus gadus uzrunā cilvēkus daudzviet Latvijā ar mērķi popularizēt Latvijas īstenās bagātības – kultūru, jūru un mežus. Arī šajos izziņas braucienos notiks abpusēja bagātināšanās ar mērķi veidot labāku Latviju un īpaši mūspusi – Vidzemi.

Mērķi

No 2021. gada 15. maija līdz 15. septembrim tiks apmeklētas Vidzemes reģiona 11 bibliotēkas. Tiks iezīmētas vairākas līnijas – kultūras (profesionāls literāts, grāmata, bibliotēka), izglītības (kultūrvēsturisko zināšanu apzināšana un pārnese no paaudzes uz paaudzi), tēvzemes mīlestības (patriotisms, jūrniecība, vides aizsardzība). Projekts veltīts dzejnieka Alfrēda Krūkļa 100 - gadei (dzimis 1921. gada 11. maijā – miris 2003. gada 17. maijā).

Uzdevumi

1.Koordinēt un noorganizēt 11 pasākumus Vidzemes reģionā – Dikļos, Mazsalacā, Rūjienā, Burtniekos, Skaņkalnē, Ungurpilī, Staicelē, Kocēnos, Sēļos, Ramatā, Salacgrīvā.

2.Sadarbībā ar šīm 11 pasākumu vietās esošo bibliotēku bibliotekāriem, sastādīt pasākumu grafiku.

3.Saskaņot katra pasākuma saturu ar dzejnieku Viku un moderatoru Gintu Šīmani.

4.Veikt braucienus laika posmā no 2021. gada 1. jūnija līdz 11. septembrim.

5.Nodrošināt pasākumu publicitāti.

6. Iesniegt projekta atskaites.

2. Prioritāte

Rakstītais vārds, grāmata, bibliotēka - tās ir vērtības, kuras ir jāapzinās, kuras ir jāsaudzē, jākultivē, jāpopularizē. Tikai tā notiek attīstība.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes reģiona iedzīvotāji, akcentējot bibliotēkas lietotājus. Pievēršot uzmanību jaunajai paaudzei.

Paredzamie projekta rezultāti

Laikā no 2021.gada 15.maija līdz 15.septembrim notiks 6 braucieni uz 11 Vidzemes reģiona vietām Salacas baseinā. Šajās 11 vietās notiks 11 pasākumi. Plānojam, ka apmeklētāji varētu būt ap 300. Tikšanās reizēs Viks (Viktors Kalniņš) un Gints Šīmanis uzrunās klausītājus, lai vēstītu par vairākām tēmām. Vispirms par dzejnieka Alfreda Krūkļa simtgadi. Gadu ritumā daudz kas mainās. Mainās paaudzes. Mainās uztveres, vērtības, kritēriji. Mainās personības un elki, kuriem cenšamies līdzināties un par kuriem jūsmojam. A.Krūklis ilgus gadus bija viens no populārākajiem dzejniekiem, tātad arī jaunatnes iemīļoto dzejnieku skaitā. Izaugusi vesela paaudze, taču labākās dziesmas nemaz nav novecojušas. Imants Auziņš ir teicis: “A.Krūkļa ienākšana latviešu dzejā dažā ziņā sasaucas ar jaunā Raimonda Paula soļiem mūzikā. Ne velti abu sadarbība izvērtās ilgstoša un guva lielu atsaucību”. Līdz šim gadam, kurā atzīmējam dzejnieka 100 gadi, tieši nesavtīgā draudzība ar dziesmu ļāvusi A. Krūklim ilgus gadus būt mūsu populārāko dziesmu (tātad arī dzejas!) topā. Izaugusi vesela paaudze, taču labākās dziesmas nemaz nav novecojušas. “Dziesma nenosalst”, “Teic, kur zeme tā?”, “Mežrozīte” – tās ir tikai dažas no populārākajām dziesmām, kuru mūzikas autors ir Raimonds Pauls, bet vārdu autors – A.Krūklis. Romantiskā lirika kopā ar unikālo mūziku apliecina cilvēka neatkārtojamību, sapni kā būtisku dzīves daļu, latviskas vērtības. Šajās vērtības iekļauts tik daudz – tēvzemes, kultūras mīlestība un protams, cilvēciskā mīlestība. Tieši par šīm vērtībām tiks atgādināts šī projekta ietvaros. Otra projekta līnija skar Vika personību. Tāpat kā A.Krūklis, arī Viks ir daudzu dziesmu vārdu autors. Viks stāstīs par sevi, lasīs savus darbus. Tiks iezīmēta līnija – profesionāls literāts-grāmata-bibliotēka. Klausītājiem, īpaši jaunajai paaudzei tā būs zināšanu un izglītības ieguve. Notiks zināšanu pārnese – no paaudzes uz paaudzi. Tēvzemes mīlestību, patriotismu, jūrniecību, vides aizsardzību aplūkos G.Šīmanis.