Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība On The Road
Projekta kopējās izmaksas:
6828.15 EUR
Finansējums no VKKF:
6828.15 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

“Atmiņu grāmatu darbnīca” ir ar rokām veidotu autorgrāmatu meistardarbnīca, kas aizsāk jaunas radošās platformas “Grafikas centra” darbību Salacgrīvā.

Šajā meistardarbnīcā divu mēnešu periodā, tās dalībnieki piedalīsies teorētiskās un praktiskās nodarbībās ar mērķi radīt autorgrāmatu, kurā apkopoti dokumentāli atmiņu stāsti un ilustrācijas.

Meistardarbnīcā varēs strādāt gan tiešsaistē, gan klātienē.

Meistardarbnīcu laikā interesenti uzzinās par autorgrāmatas (selfpublish, zine u.c.) vēsturi un iespējām. Mācīsies kā personiskos stāstus pārvērst mākslas darbā. Dalīsies savās atmiņās un uzklausīs citus. Strādās ar personiskajiem arhīvu materiāliem. Apgūs kolāžas, grafikas un zīmējumu veidošanas tehnikas, kas ļaus arī iesācējam radīt mūsdienīgas ilustrācijas. Praktizēsies grāmatu iesiešanā.

Meistardarbnīcas laikā dalībnieki strādās, gan pie saviem personiskajiem grāmatu projektiem, gan piedalīsies kopējās “Atmiņu grāmatas” izveidē.

Darbnīcas mērķis ir sadarbības rezultātā starp mūsdienu māksliniekiem un vietējiem iedzīvotājiem radīt laikmetīgu mākslas darbu, kas sevī apkopotu vērtīgu kultūrvēsturisko mantojumu, “Atmiņu grāmatas” formātā.

Savu dalību meistarklašu vadībā ir apstiprinājuši tādi mūsdienu mākslinieki kā Aija Bley, Andrejs Strokins, Evita Goze, mākslas grupas ORBIT un  ISSP pārstāvji. Noslēgumā Salacgrīvas “Grafikas centrā” tiks sarīkota darbnīcā radīto zīmējumu, kolāžu un grāmatu izstāde.

Vēlāk izstādes darbi tiks publicēti arī jaunradītajā “Grafikas centra” mājas lapā.

 

Mērķi

Ar rokām darināto autorgrāmatu veidošana ir kultūras jaunrades veids, kas līdz šim plašākai auditorijai ir maz pazīstams. Projekta ietvaros tiks radīta jauna programma, kas pielāgota arī attālinātai apmācībai  un kuras ietvaros cilvēki varēs apgūt grāmatu izveides mākslu no idejas līdz gatavai grāmatai. Mūsu mērķis ir veicināt laikmetīgu mākslas domāšanu, popularizēt dokumentālo autorgrāmatu, saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu dokumentālu stāstu un autorgrāmatu formā, radīt jaunu, uz mūsdienu mākslu orientētu, radošu platformu Salacgrīvā.

Uzdevumi

 1. Detalizēta meistarklases programmas izstrāde.( A. Cimiņa, A. Strokins, E. Goze, V. Svetlovs, A. Volkova)
 2. Līgumu slēgšana ar iesaistītajām personām.(A. Cimiņa)
 3. Pasākuma mārketinga pirmais posms. Pasākuma informācijas izplatīšana medijos. Informatīvā materiāla izveide un druka.(A. Cimiņa, Z. Dzene)
 4. Nepieciešamo materiālu iegāde meistarklašu darbības nodrošināšanai. Kā arī pārējā tehniskā aprīkojuma nodrošināšana: telpu īre, tiešsaistes pieslēgums, projektors u.c. ( J. Cimiņš, A. Cimiņa)
 5. Meistardarbnīcu dalībnieku atlase. ( A. Cimiņa, A. Strokins, E. Goze, V. Svetlovs, A. Volkova)
 6. Pirmā meistardarbnīca. Ievads autorgrāmatu veidošanā. ISSP pieredze.  ( Meistarklasi vada E. Goze asistē A. Cimiņa, J. Cimiņš)
 7. Otrā meistardarbnīca. Personisko stāstu izmantošana radošajā darbā. Stāstu stāstīšana. ORBIT pieredze. ( Meistarklasi vada A. Volkova, asistē A. Cimiņa, Video translāciju nodrošina J. Cimiņš)
 8. Trešā meistardarbnīca. Teksts un attēls. Stāsta dramaturģija. (Meistarklasi vada V. Svetlovs, asistē A. Cimiņa, J. Cimiņš)
 9. Ceturtā meistardarbnīca. Grāmatu ilustrācija. Kā izveidot mākslinieciski interesantas ilustrācijas saviem stāstiem, ja neproti zīmēt? Praktiski vingrinājumi. (Meistarklasi vada A. Strokins, asistē A.Cimiņa. Video translāciju  nodrošina J. Cimiņš)
 10. Piektā meistardarbnīca. Kolāžu veidošana. (Meistarklasi vada A. Strokins, asistē A. Cimiņa. Video translāciju nodrošina J. Cimiņš)
 11. Sestā meistardarbnīca. Grāmatas salikums. Kad no haosa top veselums. (Meistarklasi vada A. Cimiņa. Video translāciju nodrošina J. Cimiņš)
 12. Septītā meistardarbnīca. Grāmatas iesiešana. (Meistarklasi vada A. Cimiņa. Video translāciju nodrošina J. Cimiņš)
 13. Meistardarbnīcā radīto grāmatu eksemplāru druka. (atbildīgā A. Cimiņa, izpildītājs SIA " Gutenberga druka" )
 14. Meistardarbnīcā radīto darbu oriģinālu izstādes ekspozīcijas iekārtošana Salacgrīvā. (A. Cimiņa)
 15. Izstādes atklāšana Salacgrīvā.
 16. Meistardarbnīcā radīto darbu digitalizācija un sagatavošana publicēšanai mājas lapā.(J. Cimiņš)
 17. Meistardarbnīcu video montāža un mācību video izveide. (J. Cimiņš)
 18. Mājas lapas izveide.(J. Cimiņš)
 19. Pasākuma mārketinga otrais posms. Pasākuma rezultātu izplatīšana medijos. (Z. Dzene)
 20. Pasākuma atskaišu sagatavošana un iesniegšana. (A. Cimiņa)

 

4. Prioritāte

Projekts atbilst prioritātei kultūras jaunrade - radošās aktivitātes, inovatīvu kultūras produktu un pakalpojumu radīšana, radošās industrijas - amatniecība un dizains, jo ar rokām veidoto autorgrāmatu izveide ir kultūras jaunrade, kuras radošās aktivtātes ir vērstas uz inovatīvu kultūras produktu radīšanu. Tas veicina amatniecības uzplaukumu un dizaina domāšanas attīstību cilvēkos.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir visi pieaugušie, kurus interesē pilnveidot savu radošo pašizpausmi. Tiešie ieguvēji būs meistardarbnīcas apmeklētāji, kuri šī projekta ietvaros varēs praktiski realizēt savu grāmatu ieceres. Ilgtermiņā ieguvēji būs visi, kas vēlēsies padziļināt savas zināšanas autorgrāmatu izveidē un turpināt šī mākslas žanra attīstību Latvijā.

Paredzamie projekta rezultāti

1.Tiks noorganizēts meistardarbnīcu cikls autorgrāmatu izveidē;

2. Meistardarbnīcas ietvaros tiks radītas desmit jaunas autorgrāmatas, kuru tapšanā piedalīsies vietējie iedzīvotāji sadarbībā ar Latvijā zināmiem māksliniekiem; 

3. Tiks izveidota autorgrāmatu un kolāžu izstāde Salacgrīvā un nodrošināta šo darbu publicitāte interneta vidē;

4.Tiks radīta jauna interneta platforma par autorgrāmatu izveidi Latvijā;

5. Radīta iespēja plašam interesentu lokam iepazīties ar autorgrāmatu izveidi un praktiski tajā līdzdarboties. (Meistardarbnīcu laikā desmit dalībniekiem būs iespēja praktiski darboties un izveidot savas autorgrāmatas saņemot gan speciālustu konsultācijas, gan materiālus grāmatu izveidei. Visi interesenti varēs sekot meistardarbnīcu norisei  tiešsaistē. Salacgrīvas iedzīvotāji  un pilsētas viesi varēs  apmeklēt meistardarbnīcu laikā tapušo darbu izstādi. Meistardarbnīcu video ieraksti un digitālā izstāde būs pieejama interesentiem mājas lapā ilgtermiņā.

6. Ar šo meistardarbnīcu tiks likti pamati jaunai uz mūsdienu mākslu orientētai radošai platformai Salacgrīvā , kas arī turpmāk nodarbosies ar grāmatu grafikas meistardarbnīcu un izstāžu rīkošanu.