Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība "Klusais dabas institūts rasa"
Projekta kopējās izmaksas:
4239.23 EUR
Finansējums no VKKF:
3199.23 EUR
Līdzfinansējums:
1040.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projektu realizēs biedrība “Klusais dabas institūts rasa”, papildus piesaistot dažādu kultūras un mākslas nozaru pārstāvjus. Projekta norise paredzēta 2021. gada vasarā Līgatnē - alu kompleksā, ko pilsētas iedzīvotāji vēsturiski izmantojuši sadzīviskām vajadzībām, piemēram, kā pagrabus.

Šobrīd tukšo alu kompleksu un tam apkārtesošo teritoriju biedrība ar Līgatnes novada domes atbalstu sakopj un labiekārto, lai izveidotu tajā kultūras centru un tējnīcu "Pils pagrabi".

Šī projekta ietvaros kultūras centrā paredzēts organizēt 3 brīvdabas pasākumu ciklu 2021. gada vasaras nedēļas nogalēs. Katrs no pasākumiem iepazīstinās tā apmeklētājus ar atšķirīgu, reģionos ne tik bieži pieejamu mākslas veidu, kā arī ļaus apgūt jaunas prasmes un zināšanas.

Paredzēti sekojošie pasākumi:

  1. Analogais gaismu šovs elektrisko ērģeļu mūzikas pavadībā un ebru krāsu radošā darbnīca. Biedrības "Pazeme" rīkotajā gaismu šovā tiks izmantoti kodoskopi, diaprojektori un dažāda veida krāsas. Vienas no šīm krāsām - ebru - tiks izmantotas radošajā darbnīcā, kuras laikā uz ūdens īpaši sagatavotu dabīgo krāsu gleznojumu varēs pārnest uz ķermeņa vai uz kāda cita materiāla (piemēram, papīra vai auduma).
  2. Marionešu teātra izrāde un marionešu veidošanas darbnīca. Edmunda Rozenfelda vadītā darbnīca dos iespēju tās dalībniekiem gan no iepriekš sagatavotiem, gan dabā atrastiem materiāliem izgatavot marionetes. Vakarā pēc radošās darbnīcas - E. Rozenfelda režisēta marionešu teātra izrāde.
  3. Brīvdabas kino seanss un lekcija, ko vadīs Rūdolfs R. Vītoliņš, pastāstot par filmas "The Wicker Man" tapšanas sociālo un kulturālo kontekstu, kā arī filmā apskatītajām tēmām.

Mērķi

2021. gada vasarā organizēt 3 brīvdabas pasākumu ciklu Līgatnē, tādā veidā nodrošinot kvalitatīvu, daudzveidīgu un visiem iedzīvotājiem, kā arī pilsētas viesiem pieejamu bezmaksas kultūras un izglītojošu pasākumu apmeklēšanas iespēju, reizē veicinot arī kultūras un dabas tūrismu Līgatnē.

Uzdevumi

1. Organizēt jaunizveidotā kultūras centra-tējnīcas "Pils pagrabi" teritorijā Līgatnē trīs dažādu formātu pasākumus.

2. Labiekārtot kultūras centru-tējnīcu un apkārt esošo teritoriju atbilstoši katra pasākuma specifikai, nodrošinot vieglu un ērtu dalību pasākumos to apmeklētājiem.

3. Nodrošināt nepieciešamo aprīkojumu un materiālus katram no pasākumiem.

4. Mudināt projektā iesaistītos kultūras un mākslas nozaru pārstāvjus savu pasākumu realizācijā izmantot dabas elementus, veidot pasākumu norisi saskaņā ar apkārt esošo vidi.

5. Iesaistīt novada iedzīvotājus, uzņēmējus un pašvaldības struktūras pasākumu norisē.

6. Izplatīt informāciju par gaidāmajiem pasākumiem pirms to norises, lai piesaistītu publiku gan no vietējiem iedzīvotājiem, gan novada viesiem. Dokumentēt pasākumu norisi (foto, video), lai vēlāk varētu izplatīt arī šos materiālus, tādā veidā rosinot interesi par kultūras centru-tējnīcu un Līgatni kopumā.

7. Nodrošināt tādu pasākumu formātu, kas rada brīvu atmosfēru un veicina komunikāciju starp organizatoriem un apmeklētājiem, tādā veidā veicinot diskusijas un pieredzes apmaiņu.

3. Prioritāte

Katrs no plānotajiem pasākumiem atvedīs uz Līgatni kādu mākslas veidu vai nozari, kas reģionos ir iepazīstama salīdzinoši reti. Analogais gaismu šovs un marionešu teātra izrāde ienesīs jaunas un unikālas vēsmas Līgatnes kultūras programmā, bet it kā tik pierastais kino seansa formāts pārsteigs apmeklētāju ar pavisam neparastu žanru - tautisko šausmu filmu un mūziklu. Turklāt katra pasākuma svarīga sastāvdaļa būs tikšanās ar tā veidotājiem radošo darbnīcu vai lekcijas veidā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ietver sevī gan Līgatnes pilsētas un novada iedzīvotājus, gan viesus, vairāk orientējoties uz jauniešiem un pieaugušajiem, kurus interesē viena vai vairāku pasākumu tēma, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un uzzināt ko jaunu par mākslas nozarēm, kas iekļautas pasākumu programmā, kā arī patīkami pavadīt laiku brīvā dabā. Tā kā pasākumu tēmas ir ļoti atšķirīgas, sagaidāms arī, ka katra pasākuma apmeklētāju loks būs savādāks.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā būs notikuši trīs kvalitatīvi dažādu mākslas nozaru bezmaksas brīvdabas pasākumi Līgatnē, kas būs pieejami gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas un novada viesiem. Prognozējamais apmeklētāju skaits katrā no pasākumiem ir apmēram 50. Ar šo pasākumu palīdzību Līgatnē tiks parādītas netradicionālākas mākslas un kultūras izpausmes, kuras novados iepazīt nav iespējams tik bieži kā, piemēram, Rīgā.

Turklāt publikai būs iespēja ne tikai apmeklēt analogu gaismu šovu, marionešu teātra izrādi un brīvdabas kino, bet arī pašiem ko jaunu uzzināt un apgūt jaunas prasmes, jo katra pasākuma neatņemama sastāvdaļa būs radošā darbnīca vai lekcija. Iesaistot apmeklētājus šādā veidā, tiek veicināta arī labāka viņu izpratne par konkrēto mākslas nozari, kas var būt par iemeslu arī patstāvīgai turpmākai sevis izglītošanai un interešu pilnveidošanai.

Visbeidzot šie pasākumi veicinās arī jaunizveidotā kultūras centra-tējnīcas "Pils pagrabi" atpazīstamību reģiona un arī plašākā mērogā, tādā veidā radot labvēlīgus apstākļus arī turpmākai daudzveidīgas kulturālās programmas veidošanai un pasākumu rīkošanai.