Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Valmierai. Mūzikai. Kultūrai"
Projekta kopējās izmaksas:
3266.17 EUR
Finansējums no VKKF:
2903.07 EUR
Līdzfinansējums:
363.10 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts paredz trīs Vidzemes baznīcās – Matīšos, Jaunpiebalgā un Ēvelē organizēt koncertu "Tu mani cel", ar kuru iezīmēt profesionālās mūzikas un izglītības tradicionāli nozīmīgo lomu Vidzemē. Vidzeme ir latviešu nacionālās identitātes, kultūras apzināšanās un izglītošanās sākotne, kā arī būtisks latviešu profesionālās mūzikas šūpulis. No Vidzemes draudžu skolotāju semināra, vēlāk arī Valmieras, Cēsu un citu mūzikas skolu audzēkņiem izaug nozīmīgi mūzikas pedagogi, komponisti, mūziķi. To vidū ir arī trīs vidzemnieki, profesionāli mūziķi, pedagogi – soprāns Kristīne Gailīte, saksofonists Zintis Žvarts un ērģelniece Līga Ivāne, kuri izveidojuši skaistu koncertprogrammu "Tu mani cel". Tajā skanēs citu vidzemnieku – Alfrēda Kalniņa, Emīla Dārziņa, Madara Kalniņa, kā arī ārzemju komponistu mūzika gan akadēmiskā, gan arī džeza noskaņās ieturētā izpildījumā. Pēc koncerta varēs tikties ar māksliniekiem sarunās, izzināt vokālā darba skaistumu un smagumu, izprast atšķirību starp soprāna un tenora saksofoniem, uzkāpt ērģeļu balkonā un redzēt ērģeļu spēli, kas bija viens no skolotāju semināra mācību priekšmetiem.  Būs izglītojoša informācija par konkrētajām ērģelēm un to nozīmību Latvijas mērogā, jo izvēlētajās baznīcās ir lieliski, ievērojamu ērģeļbūves meistaru darināti instrumenti, ar kuriem var un vajag lepoties.

Ieeja pasākumā būs bez noteiktas ieejas maksas – par ziedojumu baznīcai, kā arī notiks visiem pieejamā vidē, kurā ir iespējams nodrošināt distances ievērošanu. 

Mērķi

Projekta mērķis ir veicināt līdzsvarotu, kvalitatīvu profesionālas mākslas pieejamību Vidzemē, vērību veltot  nelielām apdzīvotām vietām, kur mākslinieciski augstvērtīga koncertdarbība notiek reti. K. Gailīte un Z. Žvarts ir sajūsminājuši klausītājus Latvijas pilsētās un ārzemēs; šis projekts dod iespēju viņus dzirdēt arī skaistajās lauku baznīcās. L. Ivānes virtuozā spēle atklās ērģeļu iespējas, tembrālo bagātību. Projekts ļaus novērtēt augsti profesionālu mūziķu sniegumu, brīnišķīgu skanējumu, radot svētkus un vēlmi arī turpmāk baudīt kvalitatīvus koncertus.   

Uzdevumi

1. Individuāls darbs pie repertuāra apguves.  

2. Kopīgu mēģinājumu organizēšana un norise Rīgā un Cēsīs.

3.  Preses relīzes sagatavošana, publicēšana Burtnieku novada pašvaldības izdevumā "Burtnieku novada vēstis", Ziemeļvidzemes laikrakstā "Liesma", Valmieras pašvaldības laikrakstā "Valmiera", Jaunpiebalgas novada domes izdevumā "Avīze Piebaldzēniem".

4. Afišu dizainēšana, maketēšana, drukāšana Valmieras reklāmas birojā "Artifex Plus".

5. Preses relīzes, sludinājuma publicēšana interneta vietnēs - mājaslapās, sociālos tīklos.

6. Koncerta licences iegūšana un apmaksa Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūrai.

7. Koncertu reklāmas sludinājuma sagatavošana, drukāšana Ziemeļvidzemes laikrakstā "Liesma".

8. Afišu izvietošana koncertu norises vietās, tuvākajā apkaimē un tuvākajā pilsētā.

9. Līguma slēgšana ar koncerta dalībniekiem.

10. Ģenerālmēģinājums norises vietās un kvalitatīva koncerta sniegšana.

11. Finansiālo saistību nokārtošana ar koncerta dalībniekiem un valstī noteikto nodokļu samaksa.

12. Koncerta izvērtēšana, atsauksmju apkopošana un atskaišu iesniegšana ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa.

3. Prioritāte

1. Izpildītājmākslinieku izglītība, profesionālā pieredze, kā arī izvēlētā koncerta programma nodrošina profesionālās nacionālās un starptautiskās kultūras esamību projektā.
2. Mākslinieku sniegums ļaus dzirdēt profesionāli augstvērtīgu, akustisku skaņu, baudīt tās skaistumu, kvalitāti, dzirdēt tās vērtību.
3. Klausītāju tikšanās ar māksliniekiem ir abpusēji ļoti svarīga. Sarunās ar publiku pēc koncerta veicināsim izpratni par profesionālo mākslu, tās nozīmīgumu, kā arī gūsim atsauksmes.

Ieguvēji un mērķauditorija

Koncerti ir piemēroti visu gadagājumu publikai un notiks ikvienam pieejamā vidē. Tie ir svarīgi vietējai kultūrvidei, kopienai, kā arī jebkuram citam koncerta klausītājam, jo ļaus:
1. baudīt skaistu, kvalitatīvu mūziku profesionāli augstvērtīgā lielisku mūziķu sniegumā;
2. novērtēt dzīvu, neierakstītu skaņu;
2. tikties ar mūziķiem sarunās;
3. apzināt vietējo ērģeļu nozīmību Latvijas mērogā;
4. būt kopīgā emocionālā pārdzīvojumā, stiprinot esošas kopīgas vērtības un veidojot jaunas.

Paredzamie projekta rezultāti

Koncertprogrammu "Tu mani cel" ir iecerēts atskaņot trīs koncertos: Matīšos, Jaunpiebalgā un Ēvelē. Ņemot vērā iepriekšējā, 2020. gada vasaras pieredzi, kad koncertos bija vairāk publikas kā parasti, kā arī lielisku mūziķu piedalīšanos un plānotu aktīvu reklāmu gan konkrētajā teritorijā, gan apkaimē un tuvākajās pilsētās, katrā koncertā iecerēts sagaidīt ap 90 klausītājiem. Epidemioloģisku ierobežojumu gadījumā ir iespējams, pavisam nedaudz izmainot programmu – abu ērģeļu solo skaņdarbu vietā atskaņojot klavieru solo skaņdarbus, koncertu atskaņot baznīcas ārpusē, izmantojot baznīcas ērģeļu vietā apskaņotas Līgas Ivānes digitālās klavieres.

Ja projekts tiks īstenots, tad nelielu apdzīvotu vietu iedzīvotājiem un viesiem būs nodrošināta iespēja apmeklēt kvalitatīvu, profesionāli augstvērtīgi atskaņotu skaistu koncertu, dzirdēt gan pazīstamus, gan nedzirdētus skaņdarbus, tikties ar māksliniekiem – brīnišķīgu soprānu, lielisku, populāru saksofonistu un profesionālu ērģelnieci gan koncertā, gan pēckoncerta sarunās; dzirdēt, izprast atšķirību starp  soprāna un tenora saksofoniem, uzkāpt ērģeļu balkonā, redzēt, izprast, cik virtuozi un tembrāli bagātīgi var skanēt vietējās ērģeles. Tiks uzturēta interese par profesionāli atskaņotas kvalitatīvas mūzikas koncertiem, saglabāta Vidzemei raksturīga kultūrvide ar profesionālās mūzikas pieejamību un vērtību, veidotas zināšanas par vietējo ērģeļu  nozīmīgumu un sapratne par tām kā būtisku aizsargājumu un kopjamu vērtību. 

Šī programma paplašina pierasto baznīcā atskaņojamo skaņdarbu robežas. Ir uzdrošināšanās baznīcā ienest džeza skaņas, atlasot piemērotus skaņdarbus un ļaujoties saksofona un ērģeļu džeziskām improvizācijām, kādas baznīcā dzirdamas ļoti reti. Repertuāra ieguvums ir arī L. Ivānes speciāli programmai aranžētie skaņdarbi soprānam, saksofonam un ērģelēm, piem., tituldziesma "Tu mani cel" un "Nella Fantasia''. Koncertprogramma "Tu mani cel" skanēja 2020. gada Valmieras pilsētas svētkos Sv. Sīmaņa baznīcā, un var droši teikt, ka šī uzdrošināšanās, kā arī viss koncerts kopumā ir izdevies, jo publika bija ļoti iepriecināta, pat sajūsmināta, un koncerta klausītājiem radītās pozitīvās emocijas, prieks un svētku sajūta ir ļoti svarīgs koncerta rezultāts.