Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība "Māsas Veronikas"
Projekta kopējās izmaksas:
2653.60 EUR
Finansējums no VKKF:
2303.60 EUR
Līdzfinansējums:
350.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1613,00 EUR

Kopsavilkums

Galvenais mērķis ir iepazīstināt cilvēkus ar  Anniju Vītolu, bet  ne  kā “ Profesora Jāzepa Vītola  kundzi”, bet gan kā personu pašai ar savu identitāti kā apdāvinātu  sievieti, ar stipru raksturu, ar sīkstu dzīvotspēju un izturību, kā spējīgu mūziķi , kas savu karjeru tālāk neveidoja, bet kas savu dzīvi ziedoja, balstot un  veicinot sava vīra  karjeru, un kas arī pēc vīra  nāves turpināja viņa  (J.Vītola ) mūzikas izplatīšanu un uzglabāšanu. Mērķis: ierādīt Annijai  Vītolai atbilstošu  vietu Latvijas ievērojamo personu, it  sevišķi sieviešu vidū.

 Līdz ar to vēlamies organizēt augsti profesionālu, izglītojošu koncerta lekciju “Palsmane – Rīga – Ņujorka mūziķes Annijas Vītolas dzīves lappusēs” viņas dzimtajā vietā Palsmanē, Palsmanes. baznīcā. Kas vienlaikus sniegtu iespēju gan  vērot augstvērtīgu mūzikas priekšnesumu, gan nodrošināt Latvijas profesionālās koncertdarbības pieejamību lauku reģionos.

Koncerta lekcijas  saturisko pamatu veidos A. Vītolas spilgtāko dziesmu repertuāra rekonstrukcija no viņas solo programmām, lomā iejutīsies, un dzīves stāstu mūzikā izstāstīs operdziedātāja Laura Purena  un ērģelniece Vita Kalnciema. Skanēs īpaši šim koncertam piemeklēti latviešu un ārzemju autoru skaņdarbi, kas atrodami Annijas Vītolas solo programmās.  Savukārt Lilita Ozoliņa –  lasot  līdz šim nepublicētos A. Vītolas atmiņu un vēstuļu  fragmentus ikvienam ļaus sajust mākslinieces pasaules redzējumu. Zanes Prēdeles vizuālā prezentācija pastāstīs par Annijas Vītolas spraigās dzīves līkločiem.

Ikviens aicināts apskatīt izstādi "Dižgara Mūza - Annija"  no Maijas Zīles personīgā arhīva.

Noslēgumā baznīcas dārzā Smiltenes Mūzikas skolas koncerts

 

Mērķi

Veidojot augsti profesionālu, izglītojošu muzikālu pasākumu, sniegt iespēju vērot augstvērtīgu mūzikas priekšnesumu tā, nodrošinot Latvijas profesionālās koncertdarbības pieejamību laukos, vienlaikus   iepazīstināt ar Palsmanē dzimušās radošās personības Annijas Vītolas devumu latviešu mūzikas kultūrā tās izplatīšanā un  popularizēšanā pasaulē.

Uzdevumi

Uzdevumi:

  1. 1.  Sagatavot A. Vītolas spilgtāko dziesmu repertuāra rekonstrukcija no viņas solo programmām,

    2.  Apzināt A. Vītolas atmiņu un vēstuļu fragmentu lasījums  aktrises Lilitas Ozoliņas priekšnesumam,

    3.  Izveidot vizuāla prezentāciju par A. Vītolas spraigās dzīves līkločiem,

     4. Izstādes "Dižgara Mūza Annija"  izveide Palsmanes ev.lut. baznīcā , izmantojot  materiālus no Maijas Zīles/ Annijas Vītolas krustmeita / personīgā arhīva.

    5. Organizēt, sadarbībā ar Smiltenes mūzikas skolu, “Vakara mūzikas koncertu ” Palsmanes ev. lut. baznīcas dārzā.  

Veidot augsti profesionālu, izglītojošu muzikālu pasākumu novada iedzīvotājiem un viesiem. Akcentēt palsmanietes-  Annijas Vītolas devumu latviešu mūzikas kultūrā,  tās izplatīšanā un  popularizēšanā pasaulē.

3. Prioritāte

Veidojot augsti profesionālu, izglītojošu muzikālu pasākumu, sniegt iespēju vērot augstvērtīgu mūzikas priekšnesumu tā, nodrošinot Latvijas profesionālās koncertdarbības pieejamību laukos, vienlaikus iepazīstināt ar Jāzepa Vītola dzīvesbiedres kamerdziedātājas Annijas Vītolas devumu Latvijai un pasaulei.

Smiltenes mūzikas skolas apliecinājums ir elektroniski parakstīts , neļauj pievienot.
Maijas Zīles apliecinājums skenēts, neļauj pievienot?

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir Palsmanes pagasta un Smiltenes, un apkārtējo novadu iedzīvotāji un viesi, mūzikas un vēstures interesenti , kuri vēlas baudīt augstvērtīgu mūzikas priekšnesumu. Gan, kā , kā klausītāji, gan kā pasākuma dalībnieki tiks aicināti Smiltenes mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Jāzepa Vītola un Annijas Vītolas talanta cienītāji, dižgaru pērļu meklētāji. Daudzas A. Vītolas rakstītās vēstules, foto, plašākai publikai būs redzamas un dzirdamas pirmoreiz.

Paredzamie projekta rezultāti

Ar interaktīvu izglītojošu mūzikas priekšnesumu tiks nodrošināta Latvijas profesionālās koncertdarbības pieejamība laukos;

Popularizēts   novadnieces Annijas Vītolas devumu latviešu mūzikas kultūrā. Akcentēta  sievietes loma un misija dižgara Jāzepa Vītola dzīvē un daiļradē.

Plānots , ka pasākumu apmeklēs līdz 200 interesenti.

Sabiedrība iepazīstināta ar Smiltenes mūzikas skolas audzēkņu talantu un spējām, daudzi jaunie talanti nāk no laukiem.