Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA “Sciuro”
Projekta kopējās izmaksas:
3420.05 EUR
Finansējums no VKKF:
3210.05 EUR
Līdzfinansējums:
210.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Spēle “Kultūras piedzīvojums Valmiera” būs interaktīva spēle mobilajā telefonā skolēniem Valmieras un Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanai. Spēlē būs apvienota pastaiga pa pilsētu ar izglītojoša satura apgūšanu un uzdevumu pildīšanu. Tiks aptvertas ļoti dažādas tēmas: kultūru, vēsture, māksla, arhitektūra, mūzika, literatūra un ne tikai. Pastaigas maršruts vedīs gar ievērojamām Valmieras vietām, tādām kā Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcu, Valmieras muzeju un teātri, Valmieras Livonijas ordeņa pilsdrupām un citām.

Spēle būs pieejama laika posmā no 1.09.-31.10.2021.

Mērķi

Projekta mērķis ir izglītot un ieinteresēt skolēnus par kultūru, vēsturi, literatūru, arhitektūru un citām tēmām, kuras skolas solā iespējams izklausās garlaicīgas, bet sasaistot tās ar reāliem objektiem pilsētā jau iegūst citu jēgu.

Skolotāji šo spēli varēs izmantot ekskursijās vai citu mācību pasākumu ietvaros, lai neformālā veidā nostiprinātu un papildinātu skolēnu zināšanās.

Uzdevumi

Spēles uzdevums ir skolēnus gan izglītot, gan izklaidēt. Izstrādājot spēles saturu, tiks pievērsta liela uzmanība, lai spēles izglītojošais saturs tiktu pasniegts īsā, koncentrētā un interesantā veidā. Spēlē iekļautais izglītojošais saturs tiks sasaistīts ar spēles uzdevumiem, tādējādi nodrošinot, ka spēles dalībnieki iepazīstas arī ar spēlē iekļauto izglītojošo saturu.

Lai papildus piesaistītu skolēnu interesi dalībai spēlē, tiks iekļauti arī sacensību elementi un to plānots spēlēt komandās, kuras savstarpēji sacenšas par lielāko punktu skaitu.

1. Prioritāte

Bērnu un jauniešu iesaistīšana kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā ir būtisks aspekts šī mantojuma saglabāšanā. Skolnieku auditorijas ieinteresēšana un piesaistīšana ir liels izaicinājums, jo bieži vien pasākumi, kuri ir interesanti pieaugušajiem, skolēniem liekas garlaicīgi. Interaktīva spēle pilsētvidē dos iespēju apvienot gan teoriju ar praksi, sniegt izglītojošu saturu skolēniem interesantā un viņiem saprotamā veidā, droši no epidemioloģiskā viedokļa pavadīt laiku kopā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija ir 5. - 12. klases skolēni. Spēle tiks piedāvāta skolām, ņemot vērā tā brīža epidemioloģiskos ierobežojumus. Ja ierobežojumi būs stingri, tad tā tiks piedāvāta tikai Valmieras pilsētas skolās, jo šo skolu skolēniem nebūs nepieciešamība pārvietoties ar transportu. Ja ierobežojumi atļaus, tad spēle tiks piedāvāta visām skolām.

Paredzamie projekta rezultāti

Sakarā ar to, ka ir šobrīd neiespējams prognozēt kādi tieši būs epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai septembrī un oktobrī, precīzu iesaistīto skolēnu skaitu ļoti grūti prognozēt. Provizoriskais novērtējums ir šāds:

  • Gadījumā, ja ierobežojumi būs nelieli un būs iespējams organizēt skolēnu ekskursijas un skolēniem ierasties Valmieras arī no citām skolām, tad plānojam, ka iesaistīto skolēnu skaits varētu būt 500.
  • Gadījumā, ja ierobežojumi būs stingri, tad spēli būs iespējams piedāvāt tikai Valmieras skolēniem, jo viņiem nebūs nepieciešams pārvietoties un tad plānotais iesaistīto skolēnu skaits ir 180.

Skolēni, kuri piedalīsies spēlē, gūs jaunas zināšanas un tuvāk iepazīs Valmieras un Vidzemes kultūrmantojuma. Spēles dalībniekiem tiks lūgts sniegt spēles novērtējumu un atsauksmes.