Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Pie Kraujas"
Projekta kopējās izmaksas:
3840.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3840.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2688,00 EUR

Kopsavilkums

Pēdējo simts gadu laikā Latvijas vēsturi ir iedragājuši kari un vardarbīgie padomju un nacistu okupāciju režīmi. Totalitārie režīmi ir samaluši desmitiem tūkstošu dzīvību un izdzēsuši simtiem tūkstošu dzimtu stāstus. Dokumentālo liecību trūkums radīja telpu, kurā katra nākošā paaudze veidoja savu dzimtas stāstu no jauna. Šajos stāstos dokumentālās liecības mijās ar mītiem un nostāstiem, kas tika nodoti nākošajām paaudzēm. 

Reinis Fjodorovs ir fotogrāfs, kura vecvectēvam Viktoram Balodim Madonas pusē pie Aronas upes pirms 100 gadiem piederēja vilnas dzirnavas. Viktora pēkšņā nāve un tam sekojošie okupācijas režīmi izdzēsa visas dokumentālās liecības par viņu. Katra nākošā paaudze stāstīja savu stāstu par Viktoru. Kādam viņš bija vīrs, kādam viņš bija tēvs vai vectēvs. Un kāds par Viktoru bija dzirdējis no savas dzimtas nostāstiem. 

Mūsdienās, klejojot gar Aronas upes krastiem, projekta radošais autors Reinis Fjodorovs iepazina daudzas dzimtas un to stāstus, kas, tāpat kā Baložu dzimtas stāsts par Viktoru, ir nodoti no vienas paaudzes nākošajai. Veidojot portretu sēriju un dokumentējot dzimtas stāstus, autors saprata, ka vēsture nenozīmē objektīvu patiesību, bet gan dzimtas stāstiem caurvītu straumi, kas, tāpat kā Aronas upe, plūst no pagātnes uz nākotni. 

Projekta ietvaros tiks radīta dokumentālu portretu sērija, kas dokumentēs Aronas krastos dzīvojošos cilvēkus. Paralēli sērijas izveidei tiks veidots video materiāls un ierakstīti dzimtas stāsti, kā rezultātā tiks izveidots multimediāls projekts (foto, skaņa un video), kas dokumentēs Aronas krastos dzīvojošos cilvēkus un reflektēs par dzimtas stāstu kultūrvēsturisko nozīmi. Projekts būs brīvi pieejams apskatei ikvienam interesentam interneta vidē.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir izveidot mākslinieciski augstvērtīgu multimediālu stāstu sēriju, kas dokumentēs Aronas krastos dzīvojošos cilvēkus un diskutēs par dzimtas stāstu kultūrvēsturisko nozīmi.

Uzdevumi

1. Identificēt cilvēkus, kuri dzīvo Aronas upes krastos. Dokumentēt viņu dzimtas stāstus. 

Autors jau ir iepazinis pārdesmit cilvēkus, kuri ir piekrituši piedalīties projektā. Projekta ietvaros tiks identificēti vēl kādi 10 dažādi cilvēki un viņu stāsti. Katru no projekta dalībniekiem ir paredzēts intervēt un dokumentēt viņa dzimtas stāstu. Stāsts tiks pierakstīts un vēlāk izmantots gala darba realizācijā. 

2. Izveidot portretu sēriju.

Autors plāno izveidot portretu sēriju, kuros modeļi pozē Aronas upē. Jau ir izveidoti trīs portreti. Projekta ietvaros tiks izveidoti 18 - 20 portreti. Portreti tiek veidoti dažādās vietās uz Aronas upes un tiek izmantots studijas apgaismojums, kas nozīmē, ka viena portreta realizācija aizņem vienu dienu. 

3. Nofilmēt projekta tapšanas procesu.

Projekta tapšana tiks filmēta. Kā arī tiks filmētas intervijas, ko autors veiks ar saviem modeļiem. Tiks filmētas 5 intervijas un 5 portretu izveide. 

4. Izveidot multimediālu stāstu, kas sastāv no portretiem, video un skaņas. 

Uzproducētais materiāls- foto portreti, video materiāls no darba procesa un intervijām, upes skaņas tiks montētas vienotā multimediāla darbā. Paredzamais projekta garums ir 6- 8 minūšu garš materiāls.

5. Sagatavošanās darbu veikšana projekta noslēguma prezentācijas pasākumam. 

5. Projekta noslēguma prezentācijas pasākums un koncerts.

Noslēguma pasākums norisināsies 14. augustā. Divu stundu pasākuma laikā tiks prezentēts multimediālais projekts, iepazīti dzimtu stāsti. Pasākuma izskaņā koncerts, kurā ar marimbas priekšnesumu piedalīsies sitaminstrumentālists Guntars Freibergs. Aktivitātes īstenošanai nepieciešams iekārtot vidi pie Aronas upes koncertam un projekta prezentācijai. 

6. Prezentācijas ieraksta montēšana un izplatīšana internetā

Multimediālais projekts tiks publicēts vietnē Youtube un tiks vēlāk izplatīts sociālajos medijos ar vairāku informatīvo partneru palīdzību. 

2. Prioritāte

Projekta ietvaros tiek pētīts un dokumentēts vietējās kopienas kultūrvēsturiskais mantojums- mutvārdu dzīvesstāsti, tiek fiksētas laikmeta liecības par kopienas pārstāvjiem dokumentālu portretu un video formātā. No uzproducēta dokumentālā materiāla tiks veidots augstvērtīgs jaunrades darbs, kas aktualizēs vietējās kopienas kultūrvēsturisko mantojumu plašākai sabiedrībai.

Ieguvēji un mērķauditorija

1) Kopienas pārstāvji- cilvēki, kuri ir iesaistīti projekta realizācijā un cilvēki, kuri atbrauks uz projekta prezentāciju no tuvējās apkārtnes - Aronas, Bērzaunes pagasti, Madonas pilsētas. Projektā ir tiks iesaistīti 18-20 cilvēki un viņu ģimenes. Ir plānots, ka projekta prezentāciju apmeklēs no 40-50 cilvēkiem.
2) Latvijas iedzīvotāji, kuri apskatīs multimediālo projektu internetā. Sasniegtā auditorija 8 000- 12 000 cilvēku.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Tiks izveidots multimediāls projekts, kas ilgs 5 - 6 minūšu garumā, kas sastāv no foto portretiem, video un skaņas.

2. Izveidota 18-20 cilvēku portretu sērija, kas dzīvo Aronas upes tuvumā. 

3. Multimediālā projekta izveidei filmētas un ierakstītas piecu vietējo iedzīvotāju dzimtu stāsti, kā arī nofilmēts 5 cilvēku portretu izveides process.  

4. Tiks realizēta projekta prezentācija dabā. Pasākums norisināsies 14. augustā. Pasākuma ietvaros tiks prezentēts multimediālais projekts, iepazīti dzimtu stāsti, kā arī koncerts.

5. Projekta realizācijā tiks iesaistīti vairāk kā 30 cilvēki un klātienē prezentāciju apskatīs 40 - 50 cilvēki.

6. Multimediālo projektu internetā (summējot skatījumus visās platformās) apskatīs no 8 000- 12 000 cilvēku.