Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Jaunpiebalgas novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
1825.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1630.00 EUR
Līdzfinansējums:
195.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1141,00 EUR

Kopsavilkums

Projekta ietvaros tiks pētīti Vidzemei raksturīgi monogrammu paraugi no seniem 19.gs. tekstilizstrādājumiem. Latvijas kultūras pētniece Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja (LEMB) Etnogrāfijas departamenta vadītāja Aija Jansone nolasīs izsmeļošu lekciju "Monogrammu vēsture Latvijā", lai sniegtu zināšanas par monogrammu izšūšanas attīstību, tās vērtībām un garīgo kultūru.

Tiks izveidota monogrammu izšūšanas video apmācība par krustdūriena izšūšanas tehniku un sagatavota monogrammas izšūšanas kastīte ar pamācību un materiāliem, vieglākai šis tehnikas apguvei. Tas būs kā metodiskais materiāls mācībām.

Tiks vadītas izšūšanas meistarklases, kur katrs iemācīsies uzzīmēt tehnisko zīmējumu un izšūt krustdūrienā monogrammu.

Projekta noslēgumā tiks iekārtota monogrammu tekstilizstrādājumu izstāde, kurā varēs aplūkot gan senos, gan nodarbībās izstrādātos monogrammu izšuvumus. Par izstādi un nodarbībā izveidotajiem monogrammu izšuvumiem tiks sagatavota publikācija. 

Mērķi

Attīstīt monogrammas izšūšanas tehnikas apguvi, lai saglabātu kultūras mantojuma vērtības Vidzemē.

Izstrādāt video materiālu un monogrammas izšūšanas kastīti, ar izšūšanas materiāliem, veicinot vieglāk pieejamu monogrammas izšūšanas tehnikas apguvi.

Sniegt izšūšanas prasmes ikvienam interesentam un izglītot par monogrammu izšūšanas vēsturi, tās tradīcijām un kultūras mantojuma pārnesi.

 

Uzdevumi

Izpētīt un apzināt monogrammu paraugus, to rokdarbu apguves vēsturi un izšūšanas tehnikas.

Izveidot digitālu mācību materiālu pa etapiem, kā izšuj monogrammas krustdūrienā.

Izstrādāt monogrammas izšūšanas kastīti ar izšūšanai nepieciešamajiem materiāliem.

Novadīt lekciju par monogrammas vēsturi Latvijā.

Meistarklasēs iemācīties izšūt autentiskas un jaunas monogrammas.

Izveidot izstādi ar mērķi saglabāt tradicionālās zināšanas un veicināt to pārnesi. 

Sagatavot publikāciju un, sadarbībā ar skolas e-klasi, iepazīstināt ar izglītojošo materiālu internetā.

4. Prioritāte

Šī prioritāte tika izvēlēta, lai saglabātu monogrammas izšūšanas tehniku, kā kultūras mantojumu, popularizētu šo rokdarbu izstrādi un veicinātu inovatīvu produktu radīšanu. Vadot meistarklases un izveidojot internetā pieejamu rokdarbu apguvi, monogrammu izšūšanas pamācību krustdūrienā ar pieejamiem materiāliem, veicinās amatniecības attīstību un jaunradi. Monogrammas izšūšanas pamācības interneta vietnēs, latviešu valodā ir maz pieejamas.


Ieguvēji un mērķauditorija

Vietējās kopienas iedzīvotāji
Lekcijas klausītāji
Izstādes apmeklētāji
Paredzamie projekta rezultāti

Vietējie iedzīvotāji tiks iepazīstināti par monogrammu vēsturi, tās attīstību un praktiski iemācīti izšūt krustdūrienu tehnikā. 30 dalībnieki.

Tiks izveidots digitāls izglītojošs materiāls par monogrammu izšūšanas tehniku latviešu valodā, ar kuru varēs iepazīties interneta vietnēs.

Tiks izstrādāta monogrammas izšūšanas kastīte ar sagatavotiem materiāliem, krustdūriena izšūšanai, ko lietot kopā ar digitālo materiālu. 30 gb. monogrammas izšūšanas kastītes.

Tiks izveidota izstāde, kas iepazīstinās sabiedrību ar senajiem tekstilizstrādājumiem, kur atspoguļojas monogrammas izšūšanas tehnika.

Izstādi varēs apmeklēt ikviens interesents un tūrists, kas veicinās Jaunpiebalgas un Vidzemes novada popularizēšanu. 40 dalībnieki.