Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
VIDZEMES JAUNO TALANTU ATBALSTA FONDS, nodibinājums
Projekta kopējās izmaksas:
37100.50 EUR
Finansējums no VKKF:
4080.50 EUR
Līdzfinansējums:
33020.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

LMS būtība ir latviešu mūzikas kultūras apzināšanās. LMS, kas notiks jau 24. reizi, ir īpaša iespēja vienā laikā tikties dalībniekiem un klausītājiem, radot un izdzīvojot akadēmiskās mūzikas notikumu Vidzemes reģionā. Tas nozīmīgi ietekmē bērnu vērtīborientāciju. Aktīva dalība LMS intensīvā veidā sniedz zināšanas par Latvijas akadēmiskās mūzikas dzīvi un attīstību, muzikālo mantojumu un jaunradi, veido piederības sajūtu Latvijas inteliģencei. Dalība meistarklasēs nozīmīga motivācijas mācīties saglabāšanai, jo jaunieši izjūt nopietnas grūtības saglabāt izglītības kvalitāti, attālināti apgūstot izglītības saturu.

24. Latviešu mūzikas svētki būs nozīmīgi visiem dalībniekiem un klausītājiem, jo pandēmijas ierobežošanas pasākumi kultūras jomā saistībā ar kultūras pasākumu apmeklēšanas ierobežošanu visvairāk skar tieši reģionu iedzīvotājus, jo samazinājies gan piedāvājums, gan iedzīvotāju mobilitāte.

Jauno komponistu meistarklašu saturs tiek balstīts uz mūsdienu laikmetīgās mūzikas tendencēm un pasaulē atzītu latviešu komponistu pieredzi. Jauno komponistu meistarklase tiek organizēta starptautiskā līmenī, piesaistot meistarklašu dalībniekus no ārvalstīm.

Plānots sniegt 7 koncertus, meistarklašu dalībniekiem sniegt nozīmīgu pieredzi un motivāciju turpmākajam darbam un mācībām izvēlētajā specialitātē, Latvijas kultūras kartē Madonu nostiprināt kā pastāvīga latviešu akadēmiskās mūzikas rezidenci, ar īpašu piedāvājumu jaundarbu atskaņošanā Baltijas jauno komponistu meistarklasēs Latviešu mūzikas svētkiem  nodrošināt starptautisku atpazīstamību.

Ja pandēmijas ierobežošanai izdoto rīkojumu dēļ nebūs iespējams rīkot koncertus klātienē, notiks koncertu raidīšana tiešsaistē.

Mērķi

24. reizi organizēt Latviešu mūzikas svētkus (turpmāk ­– LMS); nodrošināt kvalitatīvu koncertu norisi un kultūras pieejamību Vidzemes reģionā; ilgtermiņā veidot Vidzemes reģiona kultūrvidi; popularizēt visu paaudžu profesionālo latviešu komponistu daiļradi; nodrošināt LMS ilgtspēju, pārmantojamību un augstu māksliniecisko kvalitāti; veicināt kvalitatīvu, profesionālu laikmetīgās akadēmiskās mūzikas jaunradi, īpaši pandēmijas ierobežošanas apstākļos; veicināt bērnu profesionālas ievirzes kultūrizglītību, īpaši pandēmijas ierobežošanas apstākļos.

Uzdevumi

 1. organizēt profesionālas akadēmiskās mūzikas koncertus Madonā;
 2. organizēt un nodrošināt starptautisku jauno komponistu meistarklašu norisi;
 3. organizēt un nodrošināt jaunradīto skaņdarbu iestudēšanu un pirmatskaņošanu;
 4. organizēt un nodrošināt mūzikas skolu audzēkņu nometni “Daba pilna mūzikas”;
 5. organizēt un nodrošināt topošo komponistu, jauno izpildītājmākslinieku, orķestra meistarklases;
 6. komplektēt LMS noslēguma koncerta mūziķu sastāvu;
 7. paplašinot koncertu reklāmu, piesaistīt jaunu auditoriju koncertiem. Reklāma paredzēta:
 • Latvijas Radio 3 – Klasika
 • žurnāls “IR”
 • nosūtot plānoto pasākumu reklāmas materiālu un pasākumu aprakstu uz mūzikas izglītības iestādēm (elektroniski un drukātā veidā);
 • Vidzemes televīzija
 • reģiona laikraksts „Stars”, laikraksts “Madonas novada vēstnesis”
 • portāli www.madona.lv un www.musicmadona.lv
 • sociālie tīkli
 • vides reklāma
3. Prioritāte

Atzīmēju 3. prioritāti, jo Latviešu mūzikas svētku nozīme ir nedēļas garumā Vidzemes (un ne tikai) auditorijai piedāvāt unikālu iespēju profesionāli augstā līmenī vienkopus dzirdēt visu laikmetu latviešu komponistu radītu mūziku, tikties ar komponistiem, mūziķiem.
Varētu arī atzīmēt arī 1. prioritāti, jo latviešu mūzikas svētku formāts ir vērsts ne tikai uz koncertiem, bet arī uz bērnu un jauniešu izglītošanu, meistarklasēm izcilu meistaru vadībā.

Ieguvēji un mērķauditorija

LMS mērķauditorija ir visu Latvijas mūzikas skolu audzēkņi, jaunieši mūzikas vidusskolas un augstskolas posmā pieredzējušu valsts līmeņa mākslinieku vadībā akadēmiskās mūzikas klausītājs no Vidzemes reģiona un citām vietām. Aptuveni 70 orķestra, topošo komponistu un jauno atskaņotājmākslinieku meistarklašu dalībnieki, 8-10 jauno komponistu meistarklases dalībnieki, Auditorija koncertos – aptuveni 800 klausītāju.

Paredzamie projekta rezultāti

Vidzemes reģiona iedzīvotājiem un viesiem sniegti 7 profesionāli  akadēmiskās mūzikas koncerti, koncertu repertuārā ietverot gan latviešu mūzikas pirmos, gan mūsdienu izcilos autorus, atskaņojot mūziku kā bērnu, tā pieredzējušu klausītāju auditorijai, tāpat arī aptverot dažādus mūzikas žanrus.

Realizējot projektu, nodrošināta augstvērtīgas kultūras dzīves kontinuitāte un pieejamība Vidzemes reģionā.

Meistarklašu dalībnieki – aptuveni 70 orķestra, topošo komponistu un jauno atskaņotājmākslinieku meistarklašu dalībnieki, 8-10 jauno komponistu meistarklases dalībnieki ­– ieguvuši nozīmīgu pieredzi un motivāciju turpmākajam darbam un mācībām izvēlētajā specialitātē.  

Latvijas kultūras kartē Madona nostiprinās kā pastāvīga latviešu akadēmiskās mūzikas rezidence.

Latviešu mūzikas svētki ar īpašu piedāvājumu jaundarbu atskaņošanā Baltijas jauno komponistu meistarklasēs iegūst īpašu un starptautisku atpazīstamību