Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Strenču novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
5588.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3600.00 EUR
Līdzfinansējums:
1988.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Strenči “ziedu laikus” piedzīvoja no 1924. līdz Otrajam pasaules karam. 1928.gadā Strenčiem piešķirtas pilsētas tiesības. Tolaik Strenču miestā uzbūvēja vairāk kā 100 jaunus namus. Uz namu plāksnītēm rakstīja mājas numuru, ielas nosaukumu un īpašnieka uzvārdu. Iedzīvotāji mājas sauca īpašnieku uzvārdos. Piemēram, Ugunsdzēsēju ielā bija Čukstes māja, Zvirbuļmāja, Palmaņmāja, Pinkas māja u.c. Pilsētas centrā atradās ļoti skaista un grezna viesnīca – Ventera viesnīca  ar parku, kurā bija neliela strūklaka un auga dažādi eksotiski koki un dekoratīvie augi.

Otrā pasaules kara laikā 1944.gada septembrī, vācu armijai atkāpjoties, tā saucamie šucmaņi aizdedzināja Strenču vēsturisko centru. Praktiski nodega gandrīz visas mājas sākot no Rīgas ielas līdz dzelzceļa līnijai.

Par pilsētas ikdienu, svētkiem un cilvēkiem laikā no 20.gadsimta sākuma līdz septiņdesmitajiem gadiem liecības vēsturei saglabājuši Strenču fotogrāfi Dāvis Spunde, Jānis Ziemeļnieks (Jānis Krauklis) kā arī viņa brālis Konrāds Krauklis un māsa Paulīna. Latvijas fotogrāfijas muzeja krājumā apjomīgākā ir Strenču foto darbnīcas kolekcija. Tā ietver aptuveni 13 tūkstošus foto attēlu – salona fotogrāfijas, portretus, dažādas pilsētas ainas un tā brīža Strenču iedzīvotāju sadzīves skatus.

Arvien mazāk starp mums paliek ļaužu , kas piedzīvojuši Strenču pilsētu tādā veidolā, kāda tā bija pirms Otrā pasaules kara.

Ar “Vidzemes kultūras programmas 2021” finansiālu atbalstu, izmantojot seno pilsētvides fotomateriāla bagātīgo klāstu un iesaistot gafiskos dizainerus, plānots veikt Strenču vēsturiskās pilsētvides rekonstrukciju 3D modelī - radīt interesantu virtuālo tūri pa pilsētu 20.gs sākuma laiktelpā.

Mērķi

Projekta mērķis

Seno Strenču pilsētapbūves fotogrāfiju kā materiālā kultūras mantojuma - vēstures liecinieka iedzīvināšana virtuālajā vidē.

Pagājušā gadsimta 20. un 30.gadu arhitektūra mākslinieciski stilistiskā ziņā ir vismazāk pētītais Latvijas būvmākslas vēstures posms. Diemžēl tikai neliela daļa no Fotogrāfijas muzejam nodotās Strenču fotogrāfa Dāvja Spundes fotogrāfijām plašai sabiedrībai pieejamas digitālā formā  portālā Zudusī Latvija.

Izveidotais pilsētvides 3D modelis  ļautu ikvienam interesentam nonākt 20.gs sākuma laiktelpā Strenču pilsētas centrā.

Uzdevumi

Projekta uzdevums

Izveidot Strenču centra vēsturiskās pilsētvides 3D modeli.

Lai sasniegtu projekta mērķi, nepieciešams realizēt šādas aktivitātes: 

  1. Fotomateriāla izpēte un atlasīšana

Strenču novada vidusskolas vēstures skolotāja no pieejamiem fotomateriāla resursiem atlasīs Strenču  centra apbūvei raksturīgos foto, tos savietos attiecīgos rakursos, lai 3D modeļa izstrādātājiem būtu iespējams veikt korektu, tam laikam atbilstošu  telpiskās vides rekonstrukciju.

 

  1. Digitālā fotomateriāla iegāde

Strenču novada dome iegādāsies digitālās kopijas fotomateriāliem, kas tiks atlasīti, strādājot ar Latvijas fotogrāfijas muzeja krājumu. Rezultātā – iegūti vizuālie materiāli digitālā formā.

 

  1. Strenču vēsturiskās pilsētvides 3D modeļa izstrāde 

Interaktīva telpiskās vides rekonstrukcija  Strenču pilsētas centra vēsturiskajai apbūvei, izmantojot seno fotomateriālu. Aktivitātē iesaistīsies SIA Magic Pixel Media speciālisti. Aktivitāte notiks sadarbībā ar Strenču novada vēstures skolotāju un projekta vadītāju. Pēc atlasītā fotomateriāla un vēstures liecībām speciālisti  izstrādās Strenču vēsturiskā centra apbūves 3D vizualizāciju.

 

  1. 3D modeļa prezentācija  Strenču tautas interešu namā

Pēc Strenču vēsturiskās pilsētvides 3D modeļa izstrādes projekta autori to  demonstrēs Strenču tautas interešu namā. Pasākums būs atklāts. Par to tiks iepriekš laicīgi paziņots. To varēs apmeklēt ikviens interesents.

 

4. Prioritāte

Izmantojot meteriālo mantojumu - seno fotogrāfiju, mūsdienu tehnoloģiju iespējas un grafisko dizaineru prasmes, tiks radīts jauns produkts - vēsturiskās pilsētvides 3D modelis.


Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešie projekta rezultāta patērētāji:
• Strenču novada iedzīvotāji, viesi
• Virtuālās vides apmeklētāji

Paredzamie projekta rezultāti

Tārpeja –hipotētisks tunelis vai caurums laiktelpā, kurš var beigties citā Visumā vai citā mūsu Visuma telpas punktā vai laikā.

Projekta rezultāts:

Strenču vēsturiskās pilsētvides 3D modelis virtuālajā vidē mp4 failā - Virtuāli attēlota pilsētas apbūve, kas tapusi, izpētot un sakompilējot senos fotoattēlus.

Projekta rezultāts:

  • ļaus ikvienam interesentam nonākt 20.gadsimta sākuma laiktelpā Strenču pilsētā, 
  • dos iespēju virtuāli izpētīt pilsētu 20.gadsimta sākumā neatkarīgi no šī brīža laika un atrašanās vietas,
  • dos iespēju saprotami un koncentrēti izprast tā laika pilsētapbūvi, 
  • ļaus aplēst kara laika postījuma apjomus,
  • būs vērtīgs vizuālais materiāls  gan visu paaudžu Strenču  iedzīvotājiem, gan citiem interesentiem.