Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Pašvaldības aģentūra "Līgatnes novada kultūras un tūrisma centrs" Tūrisma informācijas centrs
Projekta kopējās izmaksas:
3100.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3100.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta “Tautas zvejniecības arods Līgatnē” galvenā ideja ir saglabāt izzūdošās nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, kas saistītas ar zvejniecības tradīcijām un paradumiem Gaujā. Būtiski ir pārmantotās tradīcijas un aroda prasmes dokumentēt, lai tās saglabātu nākamajām paaudzēm, jo, ņemot vērā, paaudžu nomaiņu un zvejniecības paradumu maiņu, zināšanām un iemaņām ir iespējamība izzust. Viena no projekta pievienotajām vērtībām būtu video materiāla izzinošā daļa, kas informētu par dabas aizsardzību mūsdienās un cilvēka darbības rezultāta ietekme uz vidi. Gala rezultātā tapušais video tiktu demonstrēts Tautas zvejniecības aroda muzejā,  18.septembrī, vienlaikus ar Gaujas Nacionālā parka “Ceļotāju dienu” un no 17. līdz 19. septembrim, "Eiropas kultūras mantojuma dienu" ietvaros, tādējādi, papildinātu kultūras programmu ar video filmu par zvejniecības aroda tradīcijām. Projekta mērķi sasaucas ar Tautas zvejniecības aroda muzeja, tautā saukts par "Maluzvejnieku muzeju", mērķiem, tas ir, parādīt un pastāstīt ūdenstilpju tuvumā dzīvojošu iedzīvotāju radošo izdomu un amatu prasmes zvejniecības rīku izgatavošanā un pielietojumā, kas pārmantojas no paaudzes paaudzē.

Mērķi

1. Saglabāt nemateriālās kultūras liecības par dažādiem zvejniecības, kā arī maluzvejniecības, paradumiem Gaujā, kas pārmantoti no paaudzes paaudzē;
2. Video izveide ar vietējās kopienas cilvēku iesaisti, Gaujas Nacionālā parka vides, Valsts vides dienesta inspektoru un biologu, upju pētnieka stāstījumiem un amata prasmju demonstrējumiem;
3. Publiska video demonstrēšana no 17. līdz 19. septembrim Tautas zvejniecības aroda muzejā. Video pieejamības nodrošināšana interneta platformās.

Uzdevumi

1. Veikt intervijas ar plānotajiem video dalībniekiem un dokumentēt stāstījumus par dažādu zvejniecības rīku izgatavošanu no lokāli pieejamajiem materiāliem, pielietojumu, kā arī, dokumentēt stāstītāju pieredzi;
2. Sadarbībā ar video dalībniekiem un operatoru, vienota scenārija izveide, filmēšanas plānošana un uzņemšana Līgatnes upes krastos, Tautas zvejniecības aroda muzejā un dažādās vietās pie Gaujas; 
3. Publiska pieejamība Tautas zvejniecības aroda muzejā, Gaujas Nacionālā parka “Ceļotāju dienu” un "Eiropas kultūras mantojuma dienu" ietvaros no 17. līdz 19. septembrim. Video izvietošana www.visitligatne.lv, visitligatne.lv Facebook lapā, Youtube kontā, plašākai sabiedrības daļai. 

2. Prioritāte

Zvejniecības paradumi, kas nodoti no paaudzes paaudzē ir unikāls, nemateriālā kultūras mantojuma piemērs. Paaudžu un zvejniecības tradīciju izmaiņu dēļ, pārmantotās amatu prasmes var izzust. Video ietvaros, iesaistītie dalībnieki, dalīsies ar zvejniecības aroda amata prasmēm, kas mūsdienās klasificējas kā maluzvejniecība un var nodarīt lielu kaitējumu ūdenstilpju iemītniekiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vietējās kopienas iedzīvotāji un skolu jaunatne, ģimenes ar bērniem, kas interesējas par vides ilgtspējību un saglabāšanu, cilvēki, kuru vaļasprieks ir makšķerēšana.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā, tiktu izveidots video, kura ietvaros tiktu dokumentēta un saglabāts nemateriālais kultūras mantojums, kas saistīts ar zvejniecības arodu Gaujas krastos. Video būtu publiski pieejams ikvienam  mājaslapas www.visitligatne.lv apmeklētājam, jo video tiktu ievietots sadaļā “Tautas zvejniecības aroda muzejs”, Youtube kanālā, kā arī iespēja video filmu, pēc nepieciešamības, izmantot dažādos tematiskajos pasākumos. Gala produkts nodrošinātu nemateriālā kultūras mantojuma dokumentāciju, saglabāšanu un popularizēšanu. Ņemot vērā, ka gatavo produktu plānots prezentēt "Tautas zvejniecības aroda muzejā" no 17. līdz 19. septembra, Gaujas Nacionālā parka “Ceļotāju dienas” un "Eiropas kultūras mantojuma dienu" ietvaros, video filma būtu brīvi pieejama ikvienam interesentam, kuri plāno apmeklēt šos notikumus.