Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Apes novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
5885.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3600.00 EUR
Līdzfinansējums:
2285.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Livonijas ordeņa pilsdrupās Gaujienā augusta mēnesī vienas dienas ietvaros tiks īstenots noskaņu pasākums “Bruņinieki un dzīve caur gadsimtiem Livonijas ordeņa pilsdrupās Gaujienā”, radošā sadarbībā ar folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” dalībniekiem,  Gaujienas amatierteātri un brīvprātīgajiem, radot iespēju pēc iespējas plašākam cilvēku lokam klausīties, skatīties un līdzdarboties. Piedalīties vēstures izzināšanā par Livonijas ordeņa pili un tās likteni, gan sajust bruņinieku dzīves aspektus no cīņām līdz sadzīvei, gan gūt emocionālo baudījumu  dziesmās, dzīvās uguns un mūzikas sintēzes paraugdemonstrējumos.

 

 

Mērķi

Īstenot noskaņu pasākumu “Bruņinieki un dzīve caur gadsimtiem Livonijas ordeņa pilsdrupās Gaujienā”, tādējādi veicinot radošu sadarbību un daudzveidīgu kultūras procesu pieejamību Vidzemē un Igaunijas pierobežā, vienlaicīgi radot  pilnīgāku izpratni un lepnumu gan par vietas vēsturi, gan kultūrvēsturisko mantojumu kopumā.

Uzdevumi

 1. Īstenot vienas dienas noskaņu pasākumu “Bruņinieki un dzīve caur gadsimtiem Livonijas ordeņa pilsdrupās Gaujienā”, radošā sadarbībā ar folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” dalībniekiem,  Gaujienas amatierteātri un brīvprātīgajiem, caurvijot vēstures, unikālas Gaujienas kultūrvides un jaunrades tēmu.
 2. Nodrošināt folkloras un seno cīņu kopas "Vilkači" dziesminieku un cīnītāju veiksmīgu iesaisti pasākumā, piedāvājot bruņinieku cīņu paraugdemonstrējumus, sniedzot informāciju par vēlā dzelzs laikmeta karavīra ekipējumu Latvijas teritorijā ieroču un bruņu apskates stendos, kā arī dodot iespēju  interesentiem apskatīt un rokās turēt ieročus, vairogus un bruņas, uzlaikot bruņucepures vai ietērpties bruņukreklā, vai izmēģināt roku nažu mešanā, cirvju mešanā un šķēpmešanā mērķos, un folkloras dziesmu izdziedāšanu, apdziedot karavīra dzīves gājumu.
 3. Apkopot Gaujienas Livonijas ordeņa pilsdrupu vēsturi un ar to iepazīstināt pasākuma apmeklētājus.
 4. Iestudēt un izspēlēt Gaujienas Livonijas ordeņa pils teiku, iesaistot Gaujienas amatierteātri.
 5. Nodrošināt dzīvās uguns un mūzikas sintēzes paraugdemonstrējumus, radot īpašu atmosfēru un emocionālo baudījumu Livonijas ordeņa pilsdrupu teritorijā.
 6. Piedāvāt apmeklētājiem iepazīt Gaujienas 17.gadsimta vēsturisko karti, kas palīdzēs izprast Gaujienas muižas ansambļa teritorijas ēku autentisko izvietojumu un vēsturiskās izmaiņas.
 7. Veicināt daudzveidīgu kultūras procesu pieejamību Vidzemē un Igaunijas pierobežā, vienlaicīgi radot  pilnīgāku izpratni un lepnumu gan par vietas vēsturi, gan kultūrvēsturisko mantojumu kopumā.
2. Prioritāte

Projekta ietvaros tiks popularizēta unikāla kultūrvide - Livonijas ordeņa pilsdrupas Gaujienā. Savijoties kultūras un dabas mantojumam, noskaņu pasākumā dienas garumā notiks radošā sadarbība starp folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” dalībniekiem, Gaujienas amatierteātri un brīvprātīgajiem vēstures izdzīvošanā, izstāstīšanā, izrādīšanā un izdziedāšanā, papildus emocionālo baudījumu radīs dzīvās uguns un mūzikas sintēze paraugdemonstrējumos.

Ieguvēji un mērķauditorija

Ieguvēji būs gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie, gan seniori - ikviens
apmeklētājs, klausītājs, skatītājs gan no Gaujienas pagasta (838) iedzīvotājiem, gan Apes pilsētas un pagasta (1324), Trapenes (679) un Virešu (570) pagastu iedzīvotāji, tuvējie kaimiņi no Smiltenes, Alūksnes, Valkas un Gulbenes novadiem. Ieguvēji būs arī tie vietējie iedzīvotāji, kuri iesaistīsies pasākuma organizēšanā.

Paredzamie projekta rezultāti

 1. Īstenots vienas dienas noskaņu pasākums “Bruņinieki un dzīve caur gadsimtiem Livonijas ordeņa pilsdrupās Gaujienā”, radošā sadarbībā ar folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” dalībniekiem,  Gaujienas amatierteātri un brīvprātīgajiem, vairojot interesi par Latvijas, kā arī Gaujienas vēsturi un unikālo kultūrvidi. Kopskaitā 30 brīvprātīgie  - bērni, jaunieši, seniori un vietējie iedzīvotāji no Gaujienas ar tērpu un dažādu amatnieku aktivitāšu īstenošanu, iesaistījušies Livonijas ordeņa pilsdrupu autentiskās vides radīšanā cauri gadsimtiem.  Vairāk kā 300  interesenti  no dažādām Latvijas vietām piedalījušies pasākumā un izdzīvojuši stāstus un radīto noskaņu.
 2.  Folkloras un seno cīņu kopas "Vilkači" dziesminieki un cīnītāji veiksmīgi iesaistījušies pasākumā, izrādījuši bruņinieku cīņu paraugdemonstrējumus, snieguši informāciju par vēlā dzelzs laikmeta karavīra ekipējumu Latvijas teritorijā ieroču un bruņu apskates stendos, devuši iespēju  interesentiem apskatīt un rokās turēt ieročus, vairogus un bruņas, uzlaikot bruņucepures, ietērpties bruņukreklā, izmēģināt roku nažu mešanā, cirvju mešanā un šķēpmešanā mērķos, izdziedājuši folkloras dziesmas, apdziedot karavīra dzīves gājumu, tādējādi radot cilvēkos patriotiskās izjūtas, bijību pret savu vēsturisko mantojumu un lepnumu par piederību Latvijai.
 3. Apkopota Gaujienas Livonijas ordeņa pilsdrupu vēsture un pasākuma laikā ar to iepazīstināti vairāk kā 200 pasākuma apmeklētāji;
 4. Iestudēta un izspēlēta Gaujienas Livonijas ordeņa pils teika, iesaistot Gaujienas amatierteātri, tādējādi dodot iespēju  vairāk kā 250 pasākuma apmeklētājiem uzzināt par unikālo Gaujienas kultūrvidi un tās vēsturi.
 5. Nodrošināti dzīvās uguns un mūzikas sintēzes paraugdemonstrējumi, radot īpašu atmosfēru un emocionālo baudījumu Livonijas ordeņa pilsdrupu teritorijā vairāk kā 250 pasākuma apmeklētājiem.
 6. Vairāk kā 70 pasākuma apmeklētāji iepazinuši Gaujienas 17.gadsimta vēsturisko karti, un izpratuši Gaujienas muižas ansambļa teritorijas ēku autentisko izvietojumu un vēsturiskās izmaiņas.
 7. Veicināta daudzveidīgu kultūras procesu pieejamība Vidzemē un Igaunijas pierobežā, vienlaicīgi radīta  pilnīgāka izpratne un lepnums gan par vietas vēsturi, gan kultūrvēsturisko mantojumu kopumā.