Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada PA Gulbenes tūrisma un kultūrvēstursikā mantojuma centrs
Projekta kopējās izmaksas:
6715.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4075.00 EUR
Līdzfinansējums:
2640.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Stāmerienas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5092, kura atjaunotne ir procesā: ir sakārtota pils fasāde, bet telpām iekšpusē notiek projektēšanas darbi.GNP ir apstiprinājusi Stāmerienas pils darbības stratēģiju 2016-2030, kurā viens no prioritārajiem uzdevumiem-kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamība, kā arī pils vēsturei, arhitektūrai un misijai atbilstošu pakalpojumu sniegšana. Stāmerienas pils misija – Eiropas romantisma pērle. Iedziļinoties Stāmerienas pils vēstures līkločos un tajā saimniekojošās personālijas, atklājas daudzpusīga un interesanta kultūras dzīve - kamerizrādes, koncerti, mākslas darbu kolekcijas.Lai sabiedrībai radītu interesi un izziņu par šo unikālo objektu kā mākslas un kultūras "mezgla"vietu, vēlamies piesaistīt dažādu žanru profesionālo mākslinieku viesošanos pilī, iesākot jaunu tradīciju - veidot Pasaulīgo sentimenta ciklu - mūzikas, mākslas, teātra vakarus Stāmerienas pilī un apkārtnē, lai popularizētu pasaules klasiskās un nemainīgās mākslas vērtības. Iesākot ciklu ar baritona Naura Indzera un pianistes Helēnas Kundrātes koncertprogrammu SAPNIS, tiks aktualizēts Stāmerienas pilij tik tuvais kamermūzikas dziedāšanas veids. Pasaulīgo  teātra mākslas elpu ienesīs Alberts Remsdels Gērnijs lugas MĪLESTĪBAS VĒSTULES iestudējums, kuru izspēlē aktieri Juris Kalniņš un Mirdza Martinsone. Trešā šķautne šajā Pasaulīgā sentimenta ciklā - vizuālā māksla. Neonilla Medvedeva ir māksliniece, kura vairākkārt starptautiskos mākslas plenēros gleznojusi arī Stāmerienas pili un apkaimi. Pils atjaunotnei, interjeram māksliniece uzgleznotu pils īpašnieku portretējumus un tā publiskajā atklāšanā, iekārtotu pilī arī savu darbu izstādi.

Mērķi

Stāmerienas pils vērtību un unikalitāti izcelt ar profesionālās mākslas klātbūtni, uzsākot veidot jaunu -  Pasaulīgā sentimenta ciklu, izceļot vokālo mūziku, teātri un vizuālo mākslu, kā arī veidot publiskas sarunas par profesionālās mākslas virzību, tās sinerģiju ar klasiskām tradīcijām un vēsturi. Noorganizēt vienu vokālās mākslas kamermūzikas koncertu, vienu teātra izrādi, kā arī - mākslas darba radīšanu un vairākus mēnešus ilgu mākslas darbu personālizstādi, izvēloties profesionāļus gan vecāka, gan jaunāka vecuma auditorijām.

Uzdevumi

1. izveidot radošo plānojumu Pasaulīgā sentimenta cikla pasākumiem Stāmerienas pilī;

2. komunicēt ar profesionālajiem māksliniekiem mūzikas, teātra un mākslas nozarēs;

3. plānot laika grafiku (atbilstoši valstī noteiktajiem Covid 19 ierobežojumiem);

4. noorganizēt vienu koncertu, vienu teātra izrādi, vienu izstādi un pasūtīt-iegūt vienu mākslas darbu;

5. pēc koncerta, izrādes, izstāde atklāšanas organizēt publiskās sarunas par profesionālās mākslas sinerģiju ar klasiskām vērtībām, vēsturi un mūsdienu tendencēm;

6. veidot publicitāti;

7. noorganizēt Pasaulīgā sentimenta cikla pasākumu norises Stāmerienas pilī un tās teritorijā;

7. veikt analīzi, izdarīt secinājumus, rīkoties turpmāk.

3. Prioritāte

Projekts atbilst 3.prioritātei par profesionālās nacionālās mākslas un kultūras pieejamību Vidzemē

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija : Stāmerienas, Gulbenes novada kultūras baudītāji un profesionālie mākslinieki;
Sekundārā mērķauditorija: 1. vidzemnieki, kuriem interesē vokālā mūzika, teātris un māksla;
2. Latvijas kultūras sabiedrība;
3. tūristi

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie rezultāti:

1. noorganizēts viens profesionāls vokālās kamermūzikas koncerts;

2. noorganizēta viena profesionālo teātru aktieru kamerizrāde;

3. iegūts viens mākslas darbs Stāmerienas pils mākslas galerijai; noorganizēta profesionālas mākslinieces autordarbu izstāde

Kvalitatīvie rezultāti:

1. Stāmerienas pagasta, Gulbenes novada, Vidzemes iedzīvotājiem radīts piedāvājums Stāmerienas pilī un tās apkaimē izbaudīt profesionālās mākslas kvalitāti;

2. Latvijas iedzīvotājiem un ārvalstu viesiem, tūristiem- iepazīts Latvijas profesionāļu sniegums trīs mākslas jomās - mūzikā, teātra mākslā un vizuālajā mākslā;

3. papildināta Latvijas kultūrtelpa un veicināta sabiedrības interese par sentimentu-klasiskajām kultūras vērtībām, tā saglabāšanu;

4. popularizēta Stāmerienas pils ne tikai kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar interesantu un romantisku vēsturi, bet arī kā lieliska vieta atmosfērīgiem kultūras notikumiem;

5. iesākts Pasaulīgā sentimenta pasākumu cikls, ko attīstīt nākotnē, dodot iespēju visu vecumu, interešu un sociālo slāņu pārstāvjiem Vidzemes nomalē izbaudīt profesionālo mākslu.