Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde Valmieras Kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
9780.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5800.00 EUR
Līdzfinansējums:
3980.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta rezultātā taps mūzikls jauniešiem “Asara no vēja”. Mūzikla autore ir valmieriete Elīna Krastiņa. Izrādes galvenie dalībnieki būs 11 jaunieši no Valmieras novada, kuriem būs iespēja darboties kopā ar profesionālu režisori, aktieriem un mūziķiem.

Mūzikls tiek veidots no mūsdienu jauniešu skatupunkta, runājot  par dzīves pretrunām, individuālo izvēli, ideāliem un biedriskumu. Tāpat kā dzīvē, arī mūziklā vienmēr klātesoša ir mīlestība.

Mūzikla mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti kultūras satura radīšanā, darbojoties kopā ar jomas profesionāļiem, runāt par personiskajām izvēlēm mūsdienīgā, jauniešiem saprotamā valodā un novatoriskā formā un popularizēt mūziklu kā žanru.

Mēģinājumu procesā, strādājot pie satura, kopā ar radošo komandu izrādē iesaistītajiem jauniešiem nāksies apgūt un izmantot plaša spektra iemaņas - skatuves runas pamati, balss vingrinājumi, muzikālā materiāla izpildīšana, kustību māksla, savu domu un sajūtu paušana un citas.

Projekta prioritārā mērķauditorija ir skolu jaunatne (8.-12.klase), kā arī mūziklu mīļotāji un citi interesenti.

Mērķi

Projektam noteikti šādi mērķi:

1. veicināt jauniešu iesaisti kultūras satura radīšanā, kopā ar savas jomas profesionāļiem izveidojot mūziklu;

2. runāt par personiskajām izvēlēm mūsdienīgā, jauniešiem saprotamā valodā un novatoriskā formā;

3. popularizēt mūziklu kā žanru.

Uzdevumi

Projektam noteikti šādi uzdevumi:


1. Veidot sadarbību ar izglītības iestādēm, veicot 11 jauniešu atlasi dalībai projektā;

2. Iesaistīt jauniešus kultūras notikuma radīšanā, ļaujot izbaudīt sadarbību ar savas jomas profesionāļiem, kas vērsta uz personīgo izaugsmi;

3. Radīt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu - mūziklu jauniešu mērķgrupai;

4. Piesaistīt Latvijā atpazīstamus mūziķus un aktierus, nodrošinot kvalitatīvu
piedāvājuma izpildi;

5. Nodrošināt publicitāti, piesaistot jaunu auditoriju.

1. Prioritāte

Projekta rezultātā, radot mūziklu, ir notikusi jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras pasākuma radīšanā, kā arī akcentējot jauniešus kā prioritāro mērķauditoriju, ir notikusi jauniešu izglītošana.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir skolu jaunatne no 8.-12.klasei, pedagogi, iesaistīto jauniešu radinieki un draugi, skolasbiedri, mūziklu interesenti un citi kultūras pasākumu baudītāji. Plānotais mūzikla apmeklētāju skaits - 500 personas (vairākos uzvedumos).
Projekta īstenošanā lielākie ieguvēji būs 11 jaunieši no Valmieras novada, kuri būs iesaistīti kultūras procesos un mūzikla radīšanā.

Paredzamie projekta rezultāti

Mūzikla tapšanā iesaistīsies 11 jaunieši, kuri gūs pieredzi, sadarbojoties ar kultūras jomas profesionāļiem, tādējādi varēs attīstīt savas vokālās prasmes, uzstāšanās prasmes, iegūt jaunus draugus un kontaktus. Kā liecina organizatoru iepriekšējā pieredze, šāda veida projekti palīdz jauniešiem attīstīt savu personību, izkopt talantus un atstāj paliekošu nospiedumu viņu dzīvēs.

Jaunieši ne tikai veidos mūziklu, bet arī būs galvenā pasākuma mērķauditorija. Jaunieši varēs iedvesmoties no saviem vienaudžiem, tas rosinās viņus būt aktīviem un iesaistīties kultūras procesos.

Mūziklu provizoriski apmeklēs 500 skatītāji. Mūzikls tiks izspēlēts vairākos uzvedumos, atkarībā no atļautā pasākumu apmeklētāju skaita iekštelpās, lai sasniegtu noteikto mērķauditoriju. Projekta vadītāja paredz arī iespējamību, ka mūzikls tiek filmēts un rādīts izglītības iestādēm digitālā formātā.