Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "AP Sound"
Projekta kopējās izmaksas:
4211.14 EUR
Finansējums no VKKF:
1990.00 EUR
Līdzfinansējums:
2221.14 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Savā neilgajā pastāvēšanas laikā  Pārmaiņu mūzikas kvartets sniedzis koncertus, gan Latvijā, gan ārpus tās,  taču šoreiz mūziķi nolēmuši sadarboties ar  Marko Ojala un Mārtiņu Miļevski, lai kopīgi radītu latviešu mūzikas koncertprogrammu –  Domājot par Tevi. Koncerta nosaukumā izmantots programmā iekļautais šī gada jubilāra Aivara Krūmiņa skaņdarbs. Kurš sevī nes vēstījumu, ka programma veidota tā, lai  būtu interesanta un saistoša plašam klausītāju lokam.

Īpašs notikums koncertā būs džeza pianista un komponista Madara Kalniņa jaundarba "Dvēseles ceļš" pirmatskaņojums.

Koncertā Domājot par Tevi būs iespēja dzirdēt profesionālu mūziķu sniegumu, baudot gan dvēselisku meditatīvu atmosfēru, gan arī himniskas un monumentālas noskaņas.  Īpašu tembrālo kolorītu klausītāji varēs dzirdēt speciāli šim koncertam veidotajās skaņdarbu aranžijās un pārlikumos, kurās, harmoniski papildinot viens otra skanējumu, apvienosies visi koncerta mūziķi.

Programma ir balstīta  mūsdienu latviešu komponistu mūzikā, taču nav aizmirstas arī latviešu mūzikas klasiskās vērtības.

Koncertā skanēs M. Kalniņā, A. Vecumnieka, K. Zemīša, , A. Akmentiņas kompozīcijas. Noteikti jāpiemin, ka programmā ir iekļauta arī šī gada jubilāru Jāņa Ivanova, Aivara Krūmiņa un Raimonda Paula oriģinālmūzika.

Koncerta norises vieta Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīca.  Ieeja bez maksas.

Mērķi

 Mērķis:

1)nodrošināt latviešu klasiskās un jaunradītās mūzikas pieejamību plašai mērķauditorijai Vidzemes reģionā

2) veicināt latviešu  mūzikas atjaunotnes procesu

Uzdevumi

  • Iestudēt koncertprogrammu, kurā iekļauta latviešu klasiskā un mūsdienu akadēmiskā un populārā mūzika
  • Veicināt latviešu  mūzikas attīstību un sekmēt šīs kultūras jomas vērtību saglabāšanu
  • Nodrošināt koncerta mērķauditorijai atbilstošu un mākslinieciski augstvērtīgu  sniegumu
  • Veicināt latviešu komponistu jaunradītās oriģinālmūzikas izplatīšanu un ilgnoturību koncertprogrammās
  • Veicināt latviešu profesionālās kultūras un mākslas dažādības nodrošināšanu un izplatību Vidzemes reģionā
3. Prioritāte

Projekta paredzamais gala rezultāts ir koncerts, kuru atskaņos profesionāli,
pieredzējuši, regulāri koncertējoši Latvijas mūziķi. Savukārt koncertprogramma ir balstīta  mūsdienu latviešu komponistu mūzikā, taču nav aizmirtas arī klasiskās vērtības. Līdz ar to tiks nodrošināta profesionālās nacionālās mākslas pieejamībaVidzemes iedzīvotājiem.
Tāpat tiks veicināta izpratne par mūzikas atskaņojumu profesionālā līmenī.

Ieguvēji un mērķauditorija

Koncertprogramma veidota tā, lai ieinteresētu un pulcinātu dažādu vecumu un interešu auditoriju.
Mērķauditorija: Cesvaines iedzīvotāji un viesi; mūsdienu un klasiskās latviešu mūzikas interesenti; pūšaminstrumentu,akordeona un sitaminstrumentu mīļotāji; topošie mūzikas profesionāļi; mūsdienu latviešu komponisti; ģimenes ar bērniem. Projekta norises vietā norisinās aktīva muzikālā darbība, līdz ar to klausītāji ir pieradināti pie koncertu tradīcijām. Tas ir garants kuplam klausītāju lokam.

Paredzamie projekta rezultāti

  • Nodrošināta augstvērtīgas mākslas un kultūras bezmaksas pieejamība plašai mērķauditorijai
  • Sekmēta latviešu komponistu oriģinālmūzikas izplatīšana un ilgnoturība koncertprogrammās
  • Koncerta klausītājos radīta interese par mūsdienu latviešu mūziku un popularizēta arī latviešu klasiskā mūzika
  • Sekmēts latviešu komponistu daiļrades atjaunotnes process
  • Koncertu apmeklējuši ~300 klausītāji