Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Studija CENTRUMS, SIA
Projekta kopējās izmaksas:
7250.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5450.00 EUR
Līdzfinansējums:
1800.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Netālu no Gaujas, kura upe vēl ir maza tērcīte, dzīvo Dzidra Zaķe. Saullēktā viņa dodas uz savu kalnu sveikt sauli, paklanoties  katrai debess pusei. Šo rituālu viņa atkārto katru dienu saullēktā un saulrietā. Tas ir stāsts par stipru sievieti laukos, kura, neskatoties uz visām dzīves grūtībām, ir saglabājusi lielu pozitīvismu, dzīves sparu un prieku par dzīvi.

Dzidrai Zaķei (dz. Krieviņai) ir 86 gadi. No 1934. gada līdz mūsdienām viņa dzīvo Latvijas viducī – Vidzemē, Dzērbenes pagasta “Vidiņos”. Mājas celtas 1921. gadā. Dzidra Zaķe kopš 19. gadsimta vidus raksta dienasgrāmatas. Ir saglabājušies no 1934. līdz 1949. gadam tapušie viņas bērnības zīmējumi, kuros naivi, tomēr ar lielu precizitāti attēlota Vidzemes ainava gadsimta vidū, sadzīviskas lietas un vietas, kuras mūsdienās daudziem vairs nav zināmas – piemēram, ganu gaitas, kurās tapusi no koka gabaliņiem mazās Dzidras veidots ganāmpulks – no 1945. gadam līdz 1949. gadam radītā zvēriņu kolekcija ir saglabāta līdz mūsdienām. Dažādi interesanti sadzīves priekšmeti no “Vidiņiem” nodoti Krāmu un seno lietu muzejam. Muzeju vada Dzidras Zaķes krustmeita Laila Zeile. Dzidras dēls Ilgvars Zaķis ir Dzērbenes vēstures interešu kluba „Serben” biedrs. Viņa kolekcijā ir Jaunpiebalgas fotogrāfa Artūra Dulbes, Dzidras Zaķes vectēva brāļa, 20.-30. gadu fotogrāfijas un Dzērbenes gleznotāja Jāņa Šteinberga gleznas.

Projekta rezultātā tiks uzņemta 45 min. dokumentālā filma par Dzidru Zaķi un Krāmu un seno lietu muzeju. Šī būs pirmā daļa no cikla par viņās garo un bagāto mūžu. 

Mērķi

Projekta mērķis (max 500 rakstzīmes).

Īstermiņa mērķis: sagatavot un projekta “Dzērbenes “Vidiņu” Dzidra Zaķe gadsimtu vidū” ietvaros uzņemt 1. sēriju par Krāmu un seno lietu muzeju dokumentālo filmu ciklā par Zaķu tanti – radošu mākslas un cilvēku mijiedarbības atspoguļojumu.

Ilgtermiņa mērķis: saglabāt stāstus par Dzidru Zaķi un rosināt cilvēkus domāt, līdzdarboties un radīt.

 

Uzdevumi

  1. Darbs ar Dzidras Zaķes, Krāmu un seno lietu muzeja un muzeju arhīvu materiāliem. Sabiedrības informēšana, uzmanības piesaiste, materiālu/liecību saglabāšana iespējamajai turpmākai izpētei, jo Krāmu un seno lietu muzejs pagaidām nenodarbojas ar sīkākiem savākto lietu aprakstiem.
  2. Arhīvu materiālu digitalizēšana.
  3. Scenārija uzrakstīšana
  4. Filmēšana Krāmu un seno lietu muzejā, "Vidiņos”. Intervijas ar Dzidru Zaķi un Lailu Zeili.
  5. Skaņas ieraksts studijā ar Ilgvaru Zaķi.
  6. Montāža.
  7. Skaņas dizains.
  8. Krāsu korekcija, video formātu sagatavošana.
  9. Atskaites sagatavošana Valsts kultūrkapitāla fondam.
  10. Filmas demonstrēšana Dzērbenē, Piebalgā, Rīgā un citur Latvijā.
4. Prioritāte

Īstenojot projektu, tiks uzņemta dokumentāla filma par Dzidru Zaķi, viņas laikmetu Dzērbenē un Piebalgā, Krāmu un seno lietu muzeju Skujenē.

Ieguvēji un mērķauditorija

Viens no projekta mērķiem ir izstrādāt komunikācijas stratēģijas plānu publicitātei un to īstenot, izmantojot izvēlētos informācijas kanālus un centrējot uz identificētajām mērķauditorijām:
1.Kultūrtūrisma entuziasti – cilvēki, kurus interesē ceļošana, amatniecība, vēsture, literatūra un māksla, jo šis ir starpdisciplinārs projekts.
2.Vietēji iedzīvotāji, kas dzīvo vai dzīvojuši pie Gaujas
3.Kino, fotogrāfijas un mākslas profesionāļi..
4. Mērķauditorija sociālajos medijos.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Uzņemta dokumentālā filma par Dzidru Zaķi. Tas būs mākslinieciski un saturiski augstvērtīgs darbs – radošs mākslas un cilvēku mijiedarbības atspoguļojums. Dzidras Zaķes stāsti būs apkopoti un cerams, tie rosinās cilvēkus domāt, līdzdarboties un radīt. Sagaidāmā mērķauditorija skaitliski no 6000 līdz 10000.

2. Apkopots kultūrvēsturiskas nozīmes materiāls, kas nododams arī sadarbības partneru – tajā skaitā muzeju krājuma vajadzībām.

3. Ar mākslas valodas palīdzību kopā ar novadu iedzīvotājiem stiprināta identitātes un piederības sajūta.